Renten er et svært viktig parameter for boligprisene. Den nominelle renten har etter all sannsynlighet vesentlig større betydning enn realrenten, sett på kort sikt.

Først og fremst er folk opptatt av hvordan renten påvirker likviditeten til familien akkurat nå. Dermed er den nominelle lånerenten den viktigste pådriveren i boligmarkedet på kort sikt.

Realrenten er lånerenten korrigert for inflasjon og skatt. Dette er et hyppig brukt begrep, men sier egentlig ikke så mye. Blant annet får vi lavere realrente hvis inflasjonen går opp, og det skal være positivt. I seg selv er det jo ikke positivt at inflasjonen blir høyere, og du må betale mer for varer og tjenester. Det er sette på sikt at dette er mer interessant å se på.

Sett på lang sikt vil realrenten (for boliglån) være sammensatt omtrent slik, og faktisk utgjøre null prosent dersom man har boliglån med maksimal sikkerhet.

Rente Prosent
Nominell rente 2,7%
Skattefradrag -0,7%
Rente etter skatt 2,0%
Inflasjon -2,0%
Realrente 0,0%

Rentehistorikk

Realrenten har de siste par årene vært på et svært lavt nivå. Både i 2009 og 2010 var realrenten under 1 prosent. I 2012 var realrente på omtrent et normalnivå, noe som skyldtes at inflasjonen var svært lav.

  Boliglån- Etter    
År rente skatt Inflasjon Realrente
1987 16,17% 11,64% 8,7 % 2,9%
1988 16,46% 11,85% 6,7 % 5,2%
1989 14,89% 10,72% 4,6 % 6,2%
1990 14,27% 10,27% 4,1 % 6,2%
1991 14,04% 10,11% 3,5 % 6,6%
1992 13,63% 9,81% 2,3 % 7,5%
1993 10,59% 7,63% 2,3 % 5,4%
1994 8,09% 5,82% 1,4 % 4,4%
1995 7,45% 5,37% 2,5 % 2,9%
1996 6,70% 4,82% 1,2 % 3,7%
1997 5,53% 3,98% 2,6 % 1,4%
1998 7,58% 5,46% 2,2 % 3,2%
1999 7,72% 5,56% 2,3 % 3,3%
2000 7,77% 5,59% 3,1 % 2,5%
2001 8,49% 6,11% 3,0 % 3,1%
2002 8,20% 5,90% 1,3 % 4,6%
2003 5,79% 4,17% 2,5 % 1,7%
2004 3,82% 2,75% 0,4 % 2,3%
2005 3,63% 2,61% 1,6 % 1,0%
2006 4,05% 2,92% 2,3 % 0,7%
2007 5,55% 4,00% 0,8 % 3,2%
2008 7,04% 5,07% 3,8 % 1,3%
2009 3,96% 2,85% 2,1 % 0,7%
2010 3,90% 2,81% 2,5 % 0,3%
2011 4,02% 2,89% 1,2 % 1,7%
2012 4,08% 2,94% 0,8 % 2,1%
2013 4,09% 2,94% 1,7 % 1,2%
2014 3,90% 2,85% 2,0 % 0,8%
2015 3,20%* 2,34* 2,0 %* 0,34% *

Renten er gjennomsnittlig rentenivå for boliglån per år. Inflasjonen er konsumprisindeksen. Alle tall er hentet fra SSB. *Prognose.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

Arbeidsledighet

Nybygging

Boligskatter

Beliggenhet

Planer for området

Lokale kvaliteter

Hva finnes i nærområdet

Hvilken verdistigning kan du forvente

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.