Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Miljøet i området er avgjørende for manges valg av bolig.

Selv innenfor mindre områder kan boligens miljø variere mye. Enden på et rekkehus er oftest mest populær. Der er det gjerne mer lys, dessuten er det kun én nabo.

Toppleiligheter i en blokk er også et slikt eksempel, med mindre man er gammel og ikke vil gå i trapper. Miljøet rundt boligen er vel så viktig som de praktiske detaljene. Frisk luft uten forurensning er blitt et krav for stadig flere. Støyforhold, adgang til park, grønt gress, sjøen, idrettsanlegg eller friluftsområder er essensielt for mange. Solforholdene og utsikt til vann, presser prisen i været. Jo lengre tid du planlegger å bo et sted, jo viktigere er det at miljøet passer til din livsstil.

Planer for området

Det er viktig å sette seg inn i fremtidige planer for området. Planene her kan faktisk være helt avgjørende for områdets prisutvikling. Hva står det i kommunens reguleringsplan? Er veien som går forbi huset planlagt som den neste hovedveien i området? Skal jordet ved siden av bebygges? Er det planlagt en ny vei rett i nærheten, reduserer det boligens verdi betraktelig.

Faktisk kan du gjøre den aller beste investering dersom du kjøper en bolig hvor det er vedtatt betydelige miljøforbedringer, da typisk at den trafikkerte veien på andre siden av støyfenderen forsvinner. Da kjøper du høns i regnvær! Det har vist seg at markedet bare delvis priser inn effekten av et den trafikkerte veien forsvinner i fremtiden, selv om den er under bygging og prosjektet er godt synlig.

Men de fleste forandringer er ikke så dramatiske. Derfor gjør mange den feilen å bare ta hensyn til det som er sikkert. Ofte må endringen ha skjedd før det får betydning for prisene. At det er laget en ny kommunedelplan som vil føre til økt trafikk, registreres først av markedet når veien er et faktum.

Nabotomten

Men ikke gå i den rådyre fellen og anta at den ubebygde tomten inntil din grense ikke blir bebygd. Dersom denne tomten sørger for utsikt i dag, er den priset inn, en verdi du altså risikerer å miste. Og da taper du svært mange hundre tusen kroner. Mange har gått i denne fellen. Det samme gjelder dersom utsikten er avhengig av at naboens trær ikke vokser seg høyere. Det er noe som delvis er utenfor din kontroll og kan redusere tomteverdien betydelig. Les mer om dine rettigheter vedrørende naboens trær og utsikt.

Hva er viktigst

Som sagt hjelper ikke den vakreste sol og den beste skolevei hvis du holder til i et fraflyttingsområde. I et langt perspektiv, og da snakker vi om alt over ti år, gjør du klokt i å forholde deg til beliggenhetsfaktorene.

Kjøper du bolig i et tilflyttingsområde, velger et av de mest populære strøkene, satser på en praktisk beliggenhet og sikrer at boligens miljø er godt, samtidig som fremtidsplanene ikke inneholder negative overraskelser, gjør du en god investering samtidig som du får et sted å bo.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

Rente og boligpriser

Arbeidsledighet og boligpriser

Nybygging  og boligpriser

Boligskatter

Beliggenhet og boligpriser

Hva finnes i nærområdet som påvirker boligpriser

Hvilken verdistigning kan du forvente på bolig

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2015.