Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en rekke forhold som er bestemmer boligprisene. Her tar vi en gjennomgang av dem.

Siden det ble fri prisfastsettelse på boliger på midten av åtti-tallet har prisene de fleste årene gått oppover. Før dette ble prisene i en stor grad styrt av staten. Prisstatistikk før dette har derfor ikke noe for seg i Norge. Det er bare i perioden 1988-1992 og i 2008 de gikk nedover.

I andre land med lengre historikk har det vært flere år med nedgang i prisene. Men det er all grunn til å anta at boligprisene over tid stiger mer enn inflasjonen. Særlig gjelder dette i pressområder. I fraflytningsstrøk kan du ikke regne med den samme utviklingen.

Det er mange forhold som påvirker boligprisene. De viktigste er:

Hva som er et anslag på den langsiktige prisstigningen i boligmarkedet kan du lese her:

Hvilken verdistigning kan du forvente