Arbeidsledigheten henger nøye sammen med de økonomiske konjunkturene. Går økonomien dårlig, stiger arbeidsledigheten.

Siden 1990 har arbeidsledigheten variert mellom to til seks prosent. Strengt tatt betyr det ikke så mye om prosentandelen er tre eller fire prosent. Den ene prosenten har ikke så stor direkte betydning for etterspørselen i boligmarkedet.

Stor betydning for optimisme og pessimisme

Betydningen vil være mye større enn hva prosentandelene forteller. Det avgjørende er nemlig hvordan folk flest ser på fremtiden.

I tider med stigene arbeidsledighet blir flere og flere bekymret for fremtiden. Mange blir usikre på om de beholder jobben sin. Andre blir bare generelt mer usikre på om det er riktig å satse på å kjøpe en ny bolig. Resultatet blir at mange avventer situasjonen inntil tidene igjen blir bedre.

Det som da skjer er at en stor prosentandel av etterspørselen blir borte, og det har selvfølgelig en stor betydning for det kortsiktige prisnivået. For det langsiktige prisnivået spiller det ingen rolle.

Utviklingen i arbeidsledigheten

Nedenfor kan du se hvordan arbeidsledigheten har utviklet seg siden 1986. Det er gjennomsnittlig arbeidsledighet per år som er oppgitt.

År Ledighet Endring
1987 2,1%
1988 3,2% 1,1%
1989 4,9% 1,7%
1990 5,2% 0,3%
1991 5,5% 0,3%
1992 5,9% 0,4%
1993 6,0% 0,1%
1994 5,4% -0,6%
1995 4,9% -0,5%
1996 4,8% -0,1%
1997 4,0% -0,8%
1998 3,2% -0,8%
1999 3,2% 0,0%
2000 3,4% 0,2%
2001 3,5% 0,1%
2002 3,9% 0,4%
2003 4,5% 0,6%
2004 4,5% 0,0%
2005 4,6% 0,1%
2006 3,4% -1,2%
2007 2,5% -0,9%
2008 2,6% 0,1%
2009 3,2% 0,6%
2010 3,6% 0,4%
2011 3,3% 0,3%
2012 3,2% 0,0%
2013 3,6% 0,4%
2014 3,5 % -0,1%
2015 4,2 %* 0,7%

Tallene er fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), hentet fra SSB.*Prognose.

 

Se også:

Rente

Reallønnsøkning og boligpriser

Nybygging

Boligskatter

Beliggenhet

Planer for området

Lokale kvaliteter

Hva finnes i nærområdet

Hvilken verdistigning kan du forvente

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.