Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsledigheten henger nøye sammen med de økonomiske konjunkturene. Går økonomien dårlig, stiger arbeidsledigheten.

Siden 1990 har arbeidsledigheten variert mellom to til seks prosent. Strengt tatt betyr det ikke så mye om prosentandelen er tre eller fire prosent. Den ene prosenten har ikke så stor direkte betydning for etterspørselen i boligmarkedet.

Stor betydning for optimisme og pessimisme

Betydningen vil være mye større enn hva prosentandelene forteller. Det avgjørende er nemlig hvordan folk flest ser på fremtiden.

I tider med stigene arbeidsledighet blir flere og flere bekymret for fremtiden. Mange blir usikre på om de beholder jobben sin. Andre blir bare generelt mer usikre på om det er riktig å satse på å kjøpe en ny bolig. Resultatet blir at mange avventer situasjonen inntil tidene igjen blir bedre.

Det som da skjer er at en stor prosentandel av etterspørselen blir borte, og det har selvfølgelig en stor betydning for det kortsiktige prisnivået. For det langsiktige prisnivået spiller det ingen rolle.

Utviklingen i arbeidsledigheten

Nedenfor kan du se hvordan arbeidsledigheten har utviklet seg siden 1986. Det er gjennomsnittlig arbeidsledighet per år som er oppgitt.

År NAV AKU
2022 3,2 %
2021 3,2 % 4,4 %
2020 5,0 % 4,6 %
2019 2,3 % 3,7 %
2018 2,4 % 3,8 %
2017 2,7 % 4,2 %
2016 3,0 % 4,7 %
2015 3,0 % 4,4 %
2014 2,8 % 3,4 %
2013 2,7 % 3,5 %
2012 2,4 % 3,2 %
2011 2,7 % 3,3 %
2010 2,9 % 3,6 %
2009 2,7 % 3,2 %
2008 1,9 % 2,6 %
2007 1,9 % 2,5 %
2006 2,6 % 3,4 %
2005 3,5 % 4,6 %
2004 3,9 % 4,5 %
2003 3,9 % 4,5 %
2002 3,2 % 3,9 %
2001 2,7 % 3,5 %
2000 2,7 % 3,4 %
1999 2,6 % 3,2 %
1998 2,4 % 3,2 %
1997 3,2 % 4,0 %
1996 4,2 % 4,8 %
1995 4,7 % 4,9 %
1994 5,2 % 5,4 %
1993 5,5 % 6,0 %
1992 5,4 % 5,9 %
1991 4,7 % 5,5 %
1990 4,3 % 5,2 %
1989 3,8 % 4,9 %
1988 2,3 % 3,2 %
1987 1,5 % 2,1 %

Tallene er fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), hentet fra SSB.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

 - Nybygging og boligpriser

 - Rente og boligpriser

 - Reallønnsøkning og boligpriser

 - Boligskatter og boliogpriser

 - Beliggenhet og boligpriser

 - Planer for området og boligpriser

 - Hva finnes i nærområdet og boligpriser

Hvilken verdistigning kan du forvente på boligprisene

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.