Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så langt eier du ut i vannet.

Eier du strandlinje mot sjø eller elv, skal du huske på at eiendommen din går ut i vannet utenfor strandlinjen.

I sjøen råder du over sjøen ut til marbakken, altså der hvor bunnen begynner å falle sterkt. Er det skikkelig langgrunt har du en stor tomt! Er det derimot brådypt ved land, har du samme eiendomsrett som marbakkelinjen gir de som bor i nærheten av din eiendom. Det vil i praksis si ca. 10-30 meter ut i vannet avhengig av hvor du bor.

I trange sund uten marbakke vil grensen enten gå midt i sundet, eller ved tometers dyp, avhengig av hva som er nærmest land.

Noen steder gjelder gamle hevdvunne regler for hvor langt eiendomsretten strekker seg. På Sørlandet heter det for eksempel at du eier grunnen så langt en hest kan vasse. Stort sett vil disse reglene gi samme resultat som marbakkeregelen.

Elver og innsjøer

I elver og innsjøer settes grensene litt annerledes. Du eier alt som skråner vekk fra din eiendom. Grensen mot naboen går altså der hvor elven eller innsjøen er dypest, noe som ikke trenger å være midt i elven.

Grensene mot nabotomtene langs stranden både i sjø, innsjø og elver settes 90 grader på strandlinjen. Det spiller altså ingen rolle hvilken vinkel eiendomsgrensen kommer ned til stranden.

På det som er din eiendom ute i vannet har du vanlig eiendomsrett. Det betyr at du bestemmer over grunnen, for eksempel om den skal brukes til fortøyning eller brygger. Det gjelder også flytebrygger og bøyer som ligger oppå vannet. Du har også enerett til å forsyne deg av grus, sand og levende ting som blåskjell, muslinger og tang.

Men eiendomsretten på sjøen er begrenset av allemannsretten. Det betyr at andre kan svømme, padle, kjøre båt og ankre opp utenfor din strand så lenge du ikke sjeneres. I sjøen er det fritt frem for å fiske, mens fiske i elver og innsjøer stort sett er regulert av fiskeforeninger eller grunneiere.

Ned i bakken og opp i luften

Tomten din strekker seg opp i luften. Det betyr blant annet at du kan kreve at naboen kapper grener som går inn over din tomt. (Se kapittelet om naborett.) Det betyr også at ingen kan sette opp ledninger over tomten din uten din tillatelse (men det offentlige kan ekspropriere luftrom til ledninger). Hvor langt opp eiendomsretten går er ikke helt avgjort, men du kan i alle fall ikke nekte overflyvninger etter luftfartsreglene.

Eiendomsretten din strekker seg også ned i bakken. Det betyr at du skal slippe å få tunnel rett gjennom, eller rett under, kjelleren din. Pass på hvis det graves tunnel rett under huset ditt. Du har rett på erstatning hvis det blir setningsskader eller grunnvannet forsvinner.

Pass på tinglyste og hevdede rettigheter

Eiendomsretten din kan være begrenset av såkalte tinglyste rettigheter. Eieren av eiendommen innenfor din kan for eksempel ha rett til å bruke en del av stranden din, eller han kan ha rett til å ha båtplass på bryggen.

Det er ganske vanlig at grunneiere gir eller leier bort slike rettigheter på sin eiendom. Det var og er også vanlig at gårdeiere som skiller ut tomter fra sin gård, tinglyser vei, brygge og strandrettigheter på alle eller noen av tomtene.

Rettigheter mellom to personer/parter kan avgjøres i vanlige avtaler. Men skal rettigheten følge med ved salg, må den være tinglyst i grunnboken.

Rettigheter som har vært brukt i over 50 år kan likevel godkjennes som hevd. Dette gjelder som oftest retten til å bruke stier som har vært brukt i «manns minne».

 

Les mer om tomt:

Dette kan du gjøre på tomten din

Gjerder