Dette må være med i en fullstendig byggesøknad.

Alt annet enn det som står i «Tiltak uten søknad» krever full byggesøknad.

Full byggesøknad har blitt en meget stor papirmølle. Det er en rekke ting som skal være med i en byggesøknad, blant annet må du ha med:

  • Nabovarsel.
  • Beskrivelse av grunnforhold.
  • Oversikt over de ansvarlige for de ulike delene av prosjektet (og søknad om ansvarsrett for de som ikke har sentral godkjenning).
  • Plan for hvordan kontroll med brannsikkerhet, rømningsveier og tilrettelegging for funksjonshemmede skal foregå.
  • Arkitekttegninger av huset, eventuelt før og etter hvis det er ombygging. Både fasadetegninger og etasjetegninger.
  • Oversikt over hvordan kravene til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen skal oppfylles.

To kategorier

Det er to kategorier innenfor tiltak som krever byggesøknad:

1) Tiltak som krever søknad og tillatelse - og det er krav til bruk av foretak med ansvarsrett.

For å være ansvarlig må man ha blitt godkjent av kommunen, eller få en sentral godkjenning av Statens byggtekniske etat. Du finner godkjente håndverkere i oversikten på Sentral godkjenning - Godkjente foretak.

Eksempler på denne type tiltak er oppføring, tilbygging og påbygging av bygning, vesentlige endringer av bygning, fasadeendring, bruksendring mm.

2) Tiltak som krever søknad og tillatelse - men hvor det ikke er krav til bruk av foretak med ansvarsrett. Tiltakshaver kan altså gjøre byggearbeidet selv.

Eksempler på tiltak i denne kategorien er tiltak på bebygd eiendom, slik som tilbygg opp til 50 kvm og garasje opp til 70 kvm.

 

Se også:

Byggeregler

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Hvis tiltaket er i strid med reglene