Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er verdt å legge inn ekstra timer så du er forberedt når budrunden starter. Det handler om flere hundre tusen kroner mellom et godt og mindre godt boligkjøp.

Du klarer aldri helt å vite hva en bolig går for på forhånd, men du kan skaffe deg et meget godt inntrykk av hva som er «riktig» pris. Det aller første du bør gjøre, er å kartlegge hvor mye du kan låne. Bruk Smarte Pengers kalkulator: «Så mye kan du låne».

Les også om selve budtaktikken.

Kartlegg prisnivået

Sett deg skikkelig inn hva boligene har blitt solgt for. Dette må du gjøre i alle områdene du er interessert i. Derfor er det viktig å starte med visninger før du egentlig planlegger kjøpet. Det gir deg den beste kunnskapen om prisnivået på de boligene og områdene som er mest aktuelle for deg.

Et godt utgangspunkt er hvilken kvadratmeterpris som er vanlig i området for den type bolig du ser på. Hvis du har vært i markedet en stund og lett etter bolig, bør du ta vare på all informasjon du har kommet over.

Les mer om boligpriser.

Du kan også ringe meglerne i området og spørre hva de mener er vanlige kvadratmeterpriser. Internett er også til god hjelp.

Verditaksten trenger slett ikke å være den korrekte prisen. Erfaringsmessig setter takstmenn for lave verdivurderinger når markedet beveger seg oppover, og for høye når markedet beveger seg nedover. Megleren setter også prisantydninger på hva boligen skal gå for. Meglere er ellers de som jobber tettest mot markedet og vet best hvilke priser som er realistiske. Prisantydningen vil derfor ofte være det nivået som selgeren er fornøyd med.

Det er lettere å anslå riktig pris på leiligheter og rekkehus enn på enebolig. Det er mye større individuelle forskjeller på eneboliger. Eneboliger er ofte bygd helt ulikt, selv om størrelsen kanskje er ganske lik. Tomten kan også se helt annerledes ut. Men er villastrøket bygget med samme hustype, og med omtrent samme tomt blir det ikke vanskeligere å vurdere enn rekkehus.

Det blir også omsatt flere leiligheter og rekkehus, dermed blir også erfaringsmaterialet større. To nabovillaer kan selges for helt ulik kvadratmeterpris, mens hver leilighet i et rekkehus eller i en blokk går oftest for temmelig like kvadratmeterpriser.

Uansett må du finne ut hva maksimal verdi bør være på boligen. Ofte er det to eller flere som går inn i budkamp, og da kan boligen fort bli alt for dyr. Så lenge du vet hva som er et godt kjøp, og hva som er et dårlig kjøp, er du godt rustet.

By aldri på mer enn én bolig av gangen

Du må aldri by på mer enn en bolig av gangen. Inntil tidsfristen går ut på et bud du har inne, kan du ikke by på flere. Et bud er juridisk bindene. Du kan risikere å måtte betale mellomlegget på det du betalte, og det nest høyeste budet, samt ekstra omkostninger selger har hatt.

Informasjon om selgeren

Det er viktig å få vite mest mulig om selger. Det aller beste hadde selvfølgelig vært å vite hva som er det laveste budet han vi godta, men det får du ikke vite i praksis. Men i blant får du vite noe som selgeren. Det kan være at du vet han er nødt til å selge fordi han har kjøpt en annen bolig. Hvis selgeren har arvet boligen har slike selgere en tendens til å godta et lavt bud raskere for å bli kvitt huset enklest mulig.

Noen selgere er også opptatt av deg som person fordi de føler et ansvar for hvem som flytter inn i nabolaget. Selger kan dermed gi tilslaget til det nest høyeste budet hvis han liker denne personen best. Naboene kan meget vel være gode venner av selger, og da ønsker selger at det er hyggelige mennesker som overtar. Dette vil nok særlig gjelde i boliger der samarbeid mellom beboerne er viktig, for eksempel i to- og firemannsboliger.

Det finnes mange boliger

Det er lett å tenke at denne boligen er en historisk sjanse. Hvis du ikke har altfor mange krav og spesielle ønsker vil nye akseptable boliger dukke opp på markedet ganske snart. Husk at du sannsynligvis skal eie bolig i lang tid. Se i stedet på det å tape en budkonkurranse som en måte å vinne erfaring med markedet på.

Hvilke forbehold kan du ta i budet

Er du i konkurranse med andre i budrunden, er det ikke lett å få tilslaget hvis du samtidig tar forbehold om et eller annet. For de fleste er det viktig å være 100 prosent sikker på at boligen er solgt. Selgeren kan også risikere at han må kjøre i gang med en ny runde med visning, og attpå til risikere å ikke få så høye bud som han hadde. Bud med forbehold blir dermed kanskje ikke en gang tatt med i betraktningen.

Sørg for å ha finansieringen i orden før du byr. Bud med forbehold om finansiering, taper i kampen mot et bud som er nesten like høyt som er uten forbehold. Men har du ikke ordnet finansiering må du selvsagt ta forbehold om dette.

Tekniske forbehold kan du ta om du er i tvil om den tekniske standarden, men du risikerer at budet forkastes. Levér for eksempel budet ditt under forutsetning av at en fagmann skal undersøke boligens tekniske kvaliteter, og at budet avhenger av at fagmannen ikke finner alvorlige feil og mangler. Eller du kan skrive «Jeg viser til avhendingsloven, og legger dens normalordning til grunn for mitt bud». Hvis selger aksepterer budet, gjelder ikke «Selges som besiktiget»-vilkåret.

 

Les mer om boligkjøp:

Dette skal du se etter på visning

Budtaktikk

Boligkjøpskontrakten

Overtakelse av bolig

Bruktboligsalg og lovverket

Kalkulatorer:

Så mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kan du låne til borettslagsleilighet
Hvor mye du kan belåne en borettslagsleilighet med avhenger av fellesgjelden. Her får du hjelp til å regne ut hvor mye du får låne.

Boligsparekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Lånebehov ved salg av gammel bolig og kjøp av ny
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.