Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Er utleien skattepliktig, må boligen regnskapslignes (direkte ligning), og skjemaet RF-1189 må fylles ut.

Til fradrag i leieinntektene kan du trekke fra utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring, festeavgift, annonsering av boligen, eiendomsskatt og eventuelle fellesutgifter i borettslag/ sameier.

Du kan også trekke reisekostnader i forbindelse med tilsyn av eiendommen.

Utgifter til lys og varme kan også trekkes fra, men dersom du selv bor i en del av boligen, kan du ikke trekke fra egne utgifter til varme og lys.

Vedlikeholdsutgifter kan fullt ut trekkes fra, men påkostningen på eiendommen kan derimot ikke trekkes fra i leieinntektene (de kan kun trekkes fra mot en eventuell skattepliktig gevinst ved salg av boligen). Bygger du på en ny veranda, er ikke dette vedlikehold, men en påkostning av eiendommen. Definisjonen på vedlikehold er utgifter som fører eiendommen tilbake til opprinnelig nivå. Men det er selvsagt lov å bruke moderne materialer.

Renteutgifter som du har til eiendommen trekker du fra uavhengig av om du har utleieinntekter eller ikke på eiendommen.

Møblert utleie

Leier du ut møblert, kan du trekke fra 15 prosent av brutto leieinntekt for å dekke slitasjen dersom utleievirksomheten er av kortsiktig karakter. Dersom utleieperioden er planlagt å overstige tre år, skal 15 prosent av møblenes verdi føres som fradrag.

Eksempel

Nedenfor har vi satt opp et eksempel på et utleieregnskap. Leieinntekten er 120.000 kroner, overskuddet blir 74.000 kroner. Skatten blir 22 prosent av dette beløp, det vil si 16.280 kroner.

Slik kan et regnskap se ut:  
Post Beløp
Leieinntekt 120 000
Utgifter:  
Vedlikehold 15 000
Kommunale avgifter 5 000
Forsikring 6 000
Lys og varme 10 000
Reisekostnader 1 000
Eiendomsskatt 2 000
Festeavgift 2 000
Andre kostnader 5 000
Sum kostnader 46 000
Resultat 74 000
Skatt 16 280

Spesielt om vedlikeholdskostnader

Hvis du tidligere har hatt skattefrie leieinntekter og nå har vedlikeholdskostnader, er det enn overgangsregel. Regelen gir deg bare en begrenset fradragsrett for vedlikeholdskostnader. Du får fullt fradrag for vedlikeholdskostnader for inntil 10.000 kroner, mens eventuelt overskytende beløp blir redusert med 10 prosent for hvert år utleieinntektene har vært fritatt for beskatning.

Har du for eksempel hatt fem år med skattefrie leieinntekter, får du bare trukket fra 50 prosent av vedlikeholdskostnaden utover 10.000 kroner.

Slik skal resultatet føres

Resultatet av utleievirksomheten som fremkommer når alle fradragene er ført i RF-1189, skal føres i selvangivelsen under pkt 2.8.4. Dersom utgiftene i utleieregnskapet overstiger leieinntektene (ved for eksempel omfattende vedlikehold), skal underskuddet føres til fradrag i selvangivelsen under punkt 3.2.17.

 

Les mer om skatt på utleie:

Utleie i egen bolig

Garasjehybler er skattefrie

Lei ut til ditt eget AS

Hytteutleie

Boligskatt og formue

Boligskatt og salg

Kalkulator:

Regnskapsligningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.