Fra 2010 ble et nytt takstsystem tatt i bruk for boliger. For hytter og fritidseiendommer gjelder det gamle fortsatt.

Les mer om det takstsystemet for boliger her.

Grunnlaget for formuen er ligningsverdien av boligen. Hvert år blir det bestemt hvor stor endringen skal være i ligningsverdien, men dette gjelder altså nå bare hytter og fritidseiendommer.

Ligningsverdien var tidligere også utgangspunkt for fordelsbeskatning av egen bolig. Denne bortfalt i 2005. Nå har ligningsverdien bare betydning for formuen på fritidseiendommer og hytter.

Under har vi satt opp hvor mye ligningsverdiene ble økt med fra 1990 til og med 2014. Dette gjelder bare for bare for fritidseiendommer fra 2010.

For å vise utviklingen i ligningsverdien, har laget en indeks. Den er satt til 100 i 1989. Indeksen er i 2014 på 371,9. Med andre ord er det ikke så langt fra at ligningsverdiene er firedoblet fra 1989.

År Endring Indeks
2014 10% 371,9
2013 0% 338,1
2012 10% 338,1
2011 0% 307,4
2010 10% 307,4
2009 10% 279,4
2008 10% 254,0
2007 10% 230,9
2006 25% 209,9
2005 0% 168,0
2004 0% 168,0
2003 -5% 168,0
2002 0% 176,8
2001 15% 176,8
2000 10% 153,7
1999 0% 139,8
1998 5% 139,8
1997 0% 133,1
1996 0% 133,1
1995 10% 133,1
1994 0% 121,0
1993 0% 121,0
1992 0% 121,0
1991 10% 121,0
1990 10% 110,0

 

Les mer om boligskatt og formue:

Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.