Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hybler i garasje, stabbur og annekser skal i utgangspunktet likebehandles med utleie av hybler i hovedhuset.

Ikke all utleie er skattefri. Vurderingen er at utleien er skattefri så lenge bygningen utleieboligen er i, kan betraktes som et underbruk av hovedhuset med en «tjenende» funksjon. Utleie skal skattlegges hvis utleieboligen er i et bygg som kan regnes som selvstendig og frittstående.

Med andre ord kan du spørre deg: Ville denne bygningen stått der uten at hovedhuset hadde stått der? For de aller fleste garasjer, boder, annekser med mer vil svaret være et soleklart nei. I disse tilfellene skal hovedhuset og det tjenende bygget sees under ett og dermed prosentlignes. Så lenge du da ikke har leid ut mer enn 50 prosent av den totale utleieverdien, er leieinntektene skattefrie. Det vil i praksis si at utleie av de aller fleste garasjehybler er skattefritt.

Det blir annerledes hvis den andre bygningen er så stor at den ikke kan regnes som et tjenende bygg til hovedhuset, for eksempel at det er to eneboliger på samme eiendom. Da skal utleien av det andre huset vurderes for seg, og stort sett regnskapslignes.

 

Les mer om skatt på utleie:

Guide til utleie i egen bolig

Regnskapsligning

Lei ut til ditt eget AS

Hytteutleie

Boligskatt og formue

Boligskatt og salg

Kalkulatorer:

Regnskapsligningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.