Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette skal du passe på når du skriver boligkjøpskontrakten.

Etter at et bud er akseptert vil megleren sette opp et kontraktsforslag. Det er alltid best å få tilsendt kontraktsutkastet på forhånd slik at du har god tid til å gå igjennom den. Det er ikke å anbefale å få presentert kontrakten først i kontraktsmøtet, da er det i praksis vanskeligere å få gjort innsigelser og endringer. Det er nemlig full anledning til å gjøre endringer i kontrakten.

Avhendingsloven har noen ufravikelige regler om innholdet i en kontrakt. Hvis kontrakten bryter med disse lovene, er ikke dette punktet gyldig. Ellers har man frihet til å avtale det man vil. En kjøpekontrakt er ikke en standardkontrakt som mange har lett for å tro.

Standardkontrakter

Mange standardkontrakter avviker fra dine rettigheter i lov om avhending av fast eiendom. Loven har bestemmelser som er fravikelige, og slike ting er lagt inn i standardkontrakter til kjøpers ugunst.

Klausuler som: «Boligen er solgt som den er», eller «som besiktiget»  gjelder ikke etter Avhendingsloven etter den siste endringen i 2022.

Hvis du har vært kjent med dem under hele budrunden, bør du som kjøper legge litt arbeid i å omformulere dem. Hvis det i kontraktsmøtet ikke blir enighet om formuleringer, har kjøper et meget sterkt våpen. Han kan reise seg å gå. Kjøper har fortsatt rett på boligen, og da vil det være normalreglene i avhendingsloven som gjelder.

Møter du en megler som sier at enkelte formuleringer i kontrakten ikke betyr noe, så svarer du at det vil du ha skriftlig. Og da er det bare å underskrive kontrakten, nå er det megler som har ansvaret. Men enda bedre er det da å få hele vilkåret strøket, siden det som sagt ikke betyr noe i praksis.

Det viktigste i kontraktsmøtet er å få kontrakten så klar og konkret som mulig.

Innholdet i boligkjøpskontrakten

Det er en rekke forhold som skal være med i kontrakten som er rene standardformuleringer.

Dette skal med i kontrakten:

 1. Navn på kjøpere og selgere
 2. Salgsobjektet og dens kjøpesum
 3. Andre omkostninger i forbindelse med kjøpet
 4. Hvordan oppgjøret skal skje. Hvor det skal betales, og når det skal betales.
 5. Hvilke heftelser som påhviler eiendommen.
 6. Beskrivelse av tinglysing og sikkerhet i forbindelse med overdragelsen.
 7. Hva som skal følge med eiendommen (tilbehør). Se løsørelisten her.
 8. Om selgers opplysningsplikt.
 9. Om kjøpers undersøkelsesplikt.
 10. Om eiendommens tilstand.
 11. Overtagelsen
 12. Om forsikring av eiendommen frem til overdragelse.
 13. Eventuelle spesielle forhold som avtales.
 14. Hvilke bilag som er vedlegg til kontrakten. Dette kan for eksempel være salgsoppgave, utskrift av grunnboken, reguleringskart, og lignende.
 15. Underskrift.

 

Se også:

Dette skal følge boligen

Se også:

Lovdata: Avhendingsloven

Forbrukerrådet: Kjøp og salg av bruktbolig