Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har utviklingen i hvor mye nye boligkjøpere bruker i forhold til inntekten når de skal kjøpe en bolig. 

Det er til neste år at den fulle tyngden av renteøkningen vil komme. Renten vil da minst ha steget med 2,5 prosentpoeng. Her har vi sett på hvor stor andel av inntekten som går med til å betjene et boliglån årlig siden 1992.

Renten var mye høyere i 1992, men til gjengjeld var boligprisene også mye lavere i forhold til inntektene. Nå har vi vært gjennom en periode med svært lave renter, men høyere og høyere boligpriser.

Slik er det regnet

Det tas utgangspunkt i boligprisene, gjennomsnittsinntekt, og rente (etter skatt hvert år. I forhold til boligprisen beregnes lånet til å være 80 prosent av gjennomsnittlig boligpris.

På dette lånet beregnes det en 25 års annuitet, som regnes i forhold til det aktuelle årets gjennomsnittsinntekt.

Utviklingen for boligpriser, lønnsinntekt, og renter fra 1992

I 1992 var renten på 13,63 prosent, fratrukket skattefradragseffekten på 28 prosent ble den 9,81 prosent etter skatt.

I 2023 er den forutsatt å være 3,12 prosent etter skatt. Dette er 4,00 prosent før skatt, med 22 prosent i fradragseffekt. Mest sannsynligvis vil den på sitt høyeste øke noe utover dette.

Under kan du se hvordan boligpriser, gjennomsnittlig inntekt, og rente etter skatt har utviklet seg fra 1992.

År Boligpriser Inntekt Rente e.sk  
1992 1 000 000 387 000 9,81%  
1993 1 009 000 400 400 7,63%  
1994 1 141 938 412 600 5,82%  
1995 1 225 689 426 000 5,37%  
1996 1 336 028 445 200 4,82%  
1997 1 495 553 471 600 3,98%  
1998 1 661 726 505 800 5,46%  
1999 1 846 510 526 600 5,56%  
2000 2 140 303 554 600 5,59%  
2001 2 287 864 580 200 6,11%  
2002 2 402 191 618 800 5,90%  
2003 2 442 072 638 800 4,17%  
2004 2 690 667 661 600 2,75%  
2005 2 912 673 684 400 2,61%  
2006 3 311 487 717 000 2,92%  
2007 3 727 584 758 800 4,00%  
2008 3 687 702 806 000 5,07%  
2009 3 758 159 839 600 2,85%  
2010 4 066 576 870 800 2,81%  
2011 4 392 274 907 200 2,89%  
2012 4 690 055 944 000 2,94%  
2013 4 878 827 981 200 2,93%  
2014 5 011 765 1 011 200 2,82%  
2015 5 317 523 1 039 600 2,26%  
2016 5 691 079 1 057 800 1,88%  
2017 5 976 896 1 082 000 1,89%  
2018 6 061 976 1 112 600 1,87%  
2019 6 213 526 1 151 400 2,15%  
2020 6 455 853 1 187 000 1,71%  
2021 7 133 718 1 236 800 1,39%  
2022 7 597 409 1 286 200 2,03%  
2023 7 597 409 1 337 600 3,12%  

 Boligprisene falt med 25 prosent fra 1988 til 1992, og renten var enda høyere enn i 1992.

Renter i forhold til inntekt

Lånet er altså forutsatt å være 80 prosent av den gjeldende boligprisen. Renten er etter skatt.

Her kan du se:

  • Størrelsen på lånet
  • Rente i kroner per år
  • Renten i prosent av inntekt
  • Gjeldsfaktoren (gjeld/inntekt)
År Lån Rente i kr I % av innt Gjeldsfaktor  
1992 800 000 78 494 20,28% 2,07  
1993 807 200 61 562 15,38% 2,02  
1994 913 550 53 180 12,89% 2,21  
1995 980 551 52 614 12,35% 2,30  
1996 1 068 822 51 560 11,58% 2,40  
1997 1 196 443 47 659 10,11% 2,54  
1998 1 329 381 72 576 14,35% 2,63  
1999 1 477 208 82 083 15,59% 2,81  
2000 1 712 242 95 759 17,27% 3,09  
2001 1 830 291 111 882 19,28% 3,15  
2002 1 921 753 113 460 18,34% 3,11  
2003 1 953 658 81 444 12,75% 3,06  
2004 2 152 533 59 203 8,95% 3,25  
2005 2 330 139 60 901 8,90% 3,40  
2006 2 649 190 77 250 10,77% 3,69  
2007 2 982 067 119 163 15,70% 3,93  
2008 2 950 162 149 538 18,55% 3,66  
2009 3 006 528 85 722 10,21% 3,58  
2010 3 253 261 91 352 10,49% 3,74  
2011 3 513 819 101 704 11,21% 3,87  
2012 3 752 044 110 220 11,68% 3,97  
2013 3 903 062 114 375 11,66% 3,98  
2014 4 009 412 112 977 11,17% 3,97  
2015 4 254 018 95 958 9,23% 4,09  
2016 4 552 863 85 366 8,07% 4,30  
2017 4 781 517 90 485 8,36% 4,42  
2018 4 849 581 90 741 8,16% 4,36  
2019 4 970 821 106 624 9,26% 4,32  
2020 5 164 683 88 223 7,43% 4,35  
2021 5 706 974 79 236 6,41% 4,61  
2022 6 077 928 123 260 9,58% 4,73  
2023 6 077 928 189 631 14,18% 4,54  

Lånekostnaden i forhold til inntekt

Her ser du hvor stor lånekostnaden er i forhold til inntekten. Det regnes ut fra hvert enkelt år ut fra boligprisen, renten, og lønnsinntekten. Den beregnes som en annuitet over 25 år.

I 1992 er lånekostnaden beregnet til å være 22,44 prosent av inntekten. I 2008 var det var det en rentetopp, og da kom andelen opp i 26,15 prosent.

Deretter falt renten kraftig, og selv om boligprisene steg var andelen som gikk til annuitetslånet ganske stabilt.

I 2022 økte andelen til 24,29 prosent. I 2023 vil den etter all sannsynlighet sette rekord, og komme opp i 26,44 prosent. Men da er det forutsatt at boligprisen holder seg på samme nivå som i 2022.

År Annuitet 25 år I % av innt    
1992 86 850 22,44%    
1993 73 242 18,29%    
1994 70 246 17,03%    
1995 72 175 16,94%    
1996 74 473 16,73%    
1997 76 425 16,21%    
1998 98 718 19,52%    
1999 110 771 21,04%    
2000 128 770 23,22%    
2001 144 678 24,94%    
2002 148 907 24,06%    
2003 127 315 19,93%    
2004 120 253 18,18%    
2005 128 067 18,71%    
2006 150 784 21,03%    
2007 190 888 25,16%    
2008 210 792 26,15%    
2009 169 876 20,23%    
2010 182 895 21,00%    
2011 199 326 21,97%    
2012 214 034 22,67%    
2013 222 400 22,67%    
2014 225 659 22,32%    
2015 224 600 21,60%    
2016 229 927 21,74%    
2017 241 760 22,34%    
2018 244 623 21,99%    
2019 259 852 22,57%    
2020 255 617 21,53%    
2021 271 802 21,98%    
2022 312 412 24,29%    
2023 353 726 26,44%    

 

Se også:

Guide til boligpriser

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.