Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er nivået på strømstøtten i alle fem sonene i Norge. I tillegg kan du se hvordan prisutviklingen har vært i de 5 prissonene de siste 25 årene.

Her kan du lese mer om strømstøtten, og hvordan den beregnes.

Norge er delt inn i 5 prissoner. Slik er inndelingen, der alle sonene er representert med en by:

NO1: Østlandet - Oslo
NO2: Sørlandet - Kristiansand
NO3: Midt-Norge - Trondheim
NO4: Nord-Norge - Tromsø
NO5: Vestlandet - Bergen

Sone 3 og 4 har hatt vesentlig lavere priser på strøm i den siste perioden. Det er dårlig overføringskapasitet mellom nord og sør som er årsaken til denne forskjellen.

Historiske strømpriser på strømbørsen

I sone 1, 2 og 5 var prisene rekordlave i 2020. I 2021 var prisene rekordhøye for alle disse tre sonene. I 2022 endte gjennomsnittsprisen langt over hva de var i 2021.

I sone 4 betales det ikke mva på strøm, ellers ville sonene 3 og 4 vært veldig like.

Prisene var i 2022 høyest i NO2 (Kristiansand), med NO1 på en andreplass. Billigst var NO4 (Tromsø).

Gjennomsnittsprisen i 2023 gjelder for de 10 første månedene. For de tre sørligste sonene er prisene langt lavere enn den var i 2022.

NO1 NO2 NO5 NO3 NO4
År Oslo Kr.sand Bergen Tr.heim Tromsø
2023 93,49 113,26 93,59 50,84 38,75
2022 241,70 264,97 241,15 53,31 24,97
2021 94,77 95,29 94,65 52,45 35,74
2020 12,25 12,26 12,10 12,48 9,36
2019 48,36 48,33 48,33 47,45 37,73
2018 52,42 51,93 51,69 52,93 41,98
2017 33,85 33,62 33,63 34,43 24,04
2016 30,34 29,16 28,87 33,25 23,26
2015 22,11 22,08 22,00 23,73 18,21
2014 28,61 28,50 28,41 32,95 26,28
2013 36,53 36,31 36,55 37,93 30,07
2012 27,67 27,29 27,10 29,46 23,33
2011 45,29 44,97 44,74 46,33 37,06
2010 54,34 50,89 51,86 58,18 45,98
2009 36,93 36,93 36,93 38,87 31,09
2008 40,56 40,56 40,56 52,66 41,02
2007 25,77 25,77 25,77 29,60 23,56
2006 49,57 49,57 49,57 49,33 39,47

Kilde: Nordpool

Prisene på strømbørsen i 2022 og 2023

Dette er de månedlige prisene i de fem prissonene.

NO1 NO2 NO5 NO3 NO4
Mnd Oslo Kr.sand Bergen Tr.heim Tromsø
2023
Jan 158,23 158,23 160,95 87,01 57,97
Feb 143,60 143,69 138,50 60,82 39,45
Mar 140,79 140,80 141,30 80,17 61,27
Apr 138,67 138,67 141,13 87,01 50,46
Mai 98,26 100,83 98,73 39,78 27,43
Jun 91,58 120,56 91,54 29,33 27,13
Jul 45,98 85,84 46,51 35,71 27,89
Aug 25,08 91,13 25,10 24,94 23,76
Sep 1,40 71,99 1,39 12,37 12,34
Okt 53,85 63,12 53,36 20,34 20,13
Nov 130,96 130,96 130,98 81,74 78,44
Snitt 93,49 113,26 93,59 50,84 38,75
2022
Jan 175,79 175,79 171,41 32,98 26,22
Feb 150,67 150,67 150,30 22,59 16,17
Mar 233,80 233,80 233,81 21,60 15,10
apr 217,49 217,36 217,97 56,34 17,84
mai 206,21 206,65 206,27 19,70 11,25
jun 187,74 233,34 187,65 14,80 8,56
jul 208,63 328,47 208,63 2,38 1,92
aug 430,36 543,11 426,97 23,61 2,82
sep 448,36 448,36 448,36 94,12 36,43
okt 164,81 165,27 164,86 44,97 20,55
nov 140,72 141,00 140,72 79,72 44,28
des 335,85 335,84 336,91 226,91 98,54
Snitt 241,70 264,97 241,15 53,31 24,97

Kilde: Nordpool  

Strømstøtten per måned i 2022 og 2023

Fra september er strømstøtten lagt om. Da beregnes strømstøtten per time, ikke som et gjennomsnitt for hele måneden. Det betyr at du kan få strømstøtte, selv om gjennomsnittsprisen er langt under nivået som gir strømstøtte. Det betyr at strømstøtten blir helt indididuelt beregnet. Selv om timesgrunnlagene er likt, vil forbruket i de timene være forskjellig. Et felles tall for strømstøtten i de forskjllige sonene er det derfor umulig å gi. .

For NO3 og NO4 har det nesten ikke vært noe strømstøtte, bare i et par av månedene.

Strømstøtten har vært 90 prosent av strømpriser over 87,5 øre per kWh ink mva (70 øre per kWh ex mva) fra januar og mars. I april og mai var den 80 prosent. Fra juni og ut året er den på 90 prosent igjen.

 

Det er ikke noen beregnede tall på hva strømstøtten har vært i september og oktober. 

For å beregne hva strømstøtten blir ved ulike priser på strømmen, kan du gå til Strømstøttekalkulatoren

NO1 NO2 NO5 NO3 NO4
Mnd Oslo Kr.sand Bergen Tr.heim Tromsø
2023
Jan 63,66 63,66 66,11 0,00 0,00
Feb 50,49 50,57 45,90 0,00 0,00
Mar 47,96 47,97 48,42 0,00 0,00
Apr 40,94 40,94 42,91 0,00 0,00
Mai 8,61 10,66 8,99 0,00 0,00
Jun 3,67 29,75 3,63 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aug 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00
Sep * * * * *
Okt * * * * *
2022
Jan 70,63 70,63 67,12 0,00 0,00
Feb 50,54 50,54 50,24 0,00 0,00
Mar 117,04 117,04 117,05 0,00 0,00
apr 104,00 103,89 104,38 0,00 0,00
mai 94,97 95,32 95,02 0,00 0,00
jun 80,19 116,67 80,12 0,00 0,00
jul 96,90 192,78 96,90 0,00 0,00
aug 274,29 364,49 271,58 0,00 0,00
sep 288,69 288,69 288,69 5,29 0,00
okt 61,85 62,22 61,89 0,00 0,00
nov 42,57 42,80 42,57 0,00 0,00
des 198,68 198,67 199,52 111,53 8,83

 

Priser per måned etter strømstøtte

 Dette er prisen du må betale for strømmen etter at strømstøtten er trukket fra.

NO1 NO2 NO5 NO3 NO4
Mnd Oslo Kr.sand Bergen Tr.heim Tromsø
2023
Jan 94,57 94,57 94,85 87,01 57,97
Feb 93,11 93,12 92,60 60,82 39,45
Mar 92,83 92,83 92,88 80,17 61,27
Apr 97,73 97,73 98,23 87,01 50,46
Mai 89,65 90,17 89,75 39,78 27,43
Jun 87,91 90,81 87,90 29,33 27,13
Jul 45,98 85,84 46,51 35,71 27,89
Aug 25,08 87,86 25,10 24,94 23,76
Sep
Okt
Snitt 78,36 91,62 78,48 55,60 39,42
2022
Jan 105,16 105,16 104,28 32,98 26,22
Feb 100,13 100,13 100,06 22,59 16,17
Mar 116,76 116,76 116,76 21,60 15,10
apr 113,50 113,47 113,59 56,34 17,84
mai 111,24 111,33 111,25 19,70 11,25
jun 107,55 116,67 107,53 14,80 8,56
jul 111,73 135,69 111,73 2,38 1,92
aug 156,07 178,62 155,39 23,61 2,82
sep 159,67 159,67 159,67 88,82 36,43
okt 102,96 103,05 102,97 44,97 20,55
nov 98,14 98,20 98,14 79,72 44,28
des 137,17 137,17 137,38 115,38 89,71
Snitt 118,34 122,99 118,23 43,58 24,24

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Strømsparing - små tiltak

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Kalkulatorer 

Kalkulator: Dette koster det å dusje eller ta et bad
Kalkulatoren beregner hvor mye det koster å dusje eller ta et bad ut fra hvor mye vann du bruker og hvor varmt det skal være.

Dette sparer du på å dusje smartere
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Så mye strøm kan du spare på en dag
Med denne kalkulatoren kan du se hva det er mulig å spare per dag på strømutgiftene.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Markedsoversikter:

Prisoversikt spotprisavtaler
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.