Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fra 1.7.2022 blir nettleien (betalingen for å få strøm til huset) gjort om ved at fastleddet ble erstattet av et effektledd. Det er også endringer i energileddet (strømforbruket).

 

En andel av nettleie vil fortsatt være basert på hvor mye strøm du bruker. Inntil 2021 besto den andre delen av en fast månedlig avgift. Fra 1.7.2022 vil denne delen fortsatt være et fastledd, men den vil variere etter hva toppforbruket ditt er i måneden. Dette fastleddet kalles også kapasitetsledd eller effektledd.  

Det er gjennomsnittet av tre ulike timen du bruker mest strøm i løpet av måneden, fordelt på tre ulike dager som nå har betydning for hvor mye du må betale for det nye fastleddet. Det er altså det samlede forbruket i de tre timene som er bestemmende. Bruker du for eksempel 5 kWh ekstra i 12 minutter, vil det i gjennomsnitt i den timen bare 1 kWh.

Hvordan du bør tilpasse deg vil være avhengig av den prismodellen som din netteier vil ha.

Eneregileddet i nettleien

Prisene for energileddet vil fra 1.7.2022 avhenge av når strømmen forbrukes. Det vil være forskjell på sommer og vinter. Det vil også være forskjell på dagtid og natt/helg.

Energileddet vil være billigere på sommeren enn på vinteren. Det vil være visse forskjeller på hva de forskjellige netteierne regner som vinter. Noen har lengre vintere enn andre.

Dagtid vil være dyrere enn natt/helg. Natt gjelder fra 22.00 til 06.00. Forskjellen mellom dag og natt ser ut til å ligge på rundt 10 øre per kWh.

Dette består nettleie av 

Nettleie vil nå bestå av

  • Et månedlig kronebeløp fra fastleddet (effektleddet)
  • Et beløp fra energileddet, som avhenger av antall kWh forbrukt og
  • Forbruksavgift på strøm
  • Et beløp til Enova
  • Merverdiavgift på 25 prosent

Forbruksavgiften er i på 15,41 øre per kWh (19.26 øre per kWh ink mva).

Forbruksavgiften og Enova-støtten legges på energileddet.

Se også: Slik er strømprisen bygd opp.

Priseksempler på hvordan nettleien er bygd opp

Her har vi tatt med to eksempler på de nye prisene fra Elvia (størst i landet), og BKK. Dette er altså ikke priser som gjelder nå.

I prisen på energileddet for vinteren er det lagt inn den lavere prisen for forbruksavgift. Til neste vinter vil den ha sitt vanlige nivå, som er 8,125 øre per kWh høyere. 

Prisene på nettleie fra Elvia

Dette er de 7 første trinnene i de månedlige prisene på fastleddet. Kommer du for eksempel akkurat over 10 kWh i en time i måneden, koster det 95 kroner ekstra i den måneden.

Effektleddet
Trinn Kr/Mnd
0-2 kW  125
2-5 kW 200
5-10 kW 325
10-15 kW 450
15-20 kW 575
20-25 kW 700
25-50 kW 1 325

Prisene på energileddet fra Elvia er slik:

  • Dag: 43,10 øre per kWh
  • Natt/helg: 36,85 øre per kWh

 

Prisene på nettleie fra BKK

I BKK kan to velge mellom to tarriffer.

Den vanlioge nettleien har et fastbeløp på 2.875 kroner per år. Den forbruksavhengige delen koster 43 øre per kWh.

Du kan velge en sesongbasert tariff, der den fastleddet også koster 2.875 kroner. I tillegg koster energileddet dette:

  • Forbrbruksavhengig ledd (1. april -31. september) 34,90 øre per kWh..
  • Forbrbruksavhengig ledd (1. oktober - 31. mars) 48,00 øre per kWh..

I BKK har alså ikke toppforbruket per måned noe å si for prisen. 

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Finn billigste spotprisavtale på strøm

Typer strømavtaler

Slik er strømprisen bygget opp

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Eksterne sider:

NVE- Nettleie
Her finner du priser på nettleie på alle netteiere