Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye boligprisene steg med i 2017 avhenger av hvordan man måler det.

Du kan måle utviklingen i prisene på to måter:

  • Sammenligne gjennomsnittlige priser mellom årene
  • Sammenligne prisene på slutten av året

I 2017 ble forskjellen på disse to målemetodene store fordi boligprisene falt utover året.

Forskjellen i gjennomsnittsprisene mellom 2016 og 2017 ga en stigning på 5,0 prosent på landsbasis. Sammenlignes 4.kvartal mellom de to årene ga det som resultat en stigning på 0,7 prosent.

I Oslo med Bærum var forskjellen aller størst. Der steg gjennomsnittlig prisnivå med 7,7 prosent. I forhold til 4.kvartal 2016 sank prisene med 3 prosent. Det er altså en forskjell på 10,7 prosentpoeng mellom de to målemetodene.

Prisutviklingen i 2017

Dette er prisutviklingen i 2017 for hele landet og 11 distrikter. Her har vi tatt med forskjellen i gjennomsnittlig prisnivå, og forskjellen fra 4.kvartal tik 4.kvartal.

Det er Hedmark og Oppland som har hatt den best prisutviklingen med en stigning på 6,4 prosent fra 4 kvartal i 2016. Trøndelag uten Trondheim har hatt den nest best prisutviklingen med en stigning på 5,8 prosent.

Dårligst var utviklingen i Oslo med et fall på 3,0 prosent. Bergen og Trondheim hadde også en svak utvikling med minus 2,1 prosent og minus 1,4 prosent.

Distrikt 2017 4.kv./4.kv
Hele landet 5,0 % 0,7 %
Oslo med Bærum 7,7 % -3,0 %
Stavanger 4,8 % 3,7 %
Bergen 1,9 % -2,1 %
Trondheim 3,4 % -1,4 %
Akershus utenom Bærum 9,6 % 3,1 %
Sør-Østlandet 4,7 % 2,8 %
Hedmark og Oppland 7,3 % 6,4 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,1 % 0,9 %
Vestlandet utenom Bergen 1,3 % 0,2 %
Trøndelag utenom Trondheim 3,3 % 5,8 %
Nord-Norge 4,3 % 1,0 %

Kilde SSB

Prisutviklingen de siste årene

Her har vi sett på prisutviklingen siden 4.kvartal 2012 og 4.kvartal 2014.

Selv om prisene har falt i Oslo i år har Oslo med Bærum hatt den beste prisutviklingen i begge periodene. Prisene har steget 37,8 prosent i året. Så godt som likt med Akershus eks Bærum.

Dårligst utvikling har det vært i Agder og Rogaland. Stavanger har hatt den dårligste prisutviklingen med et fall på 5 prosent de siste fem årene. Heller ikke Hordaland og Bergen har hatt noen god prisutvikling.

Distrikt Fra 4.kv 2012 Fra 4.kv 2014
Hele landet 23,9 % 15,9 %
Oslo med Bærum 37,8 % 28,9 %
Stavanger -5,0 % -4,3 %
Bergen 16,5 % 5,5 %
Trondheim 20,8 % 11,3 %
Akershus utenom Bærum 37,6 % 28,1 %
Sør-Østlandet 28,6 % 19,9 %
Hedmark og Oppland 29,4 % 19,1 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,6 % -0,5 %
Vestlandet utenom Bergen 12,5 % 7,6 %
Trøndelag utenom Trondheim 27,0 % 14,7 %
Nord-Norge 28,9 % 14,7 %

Kilde SSB

Beregn prisutviklingen selv

Du kan beregne prisutviklingen selv med to kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet helt siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2012.

Les mer om boligprisutviklingen

Det er flere statistikker for boligprisutviklingen. Dette er de viktigste.

SSB
SSB publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 regioner det lages statistikk på. For noen regioner publiseres det ikke indekser for småhus på grunn av få omsetninger, noe som gir stor usikkerhet.

Se prisutviklingen fra 2006 til i dag i de forskjellige distriktene.

Eiendom Norge
Eiendom Norge gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsdata, basert på tall hentet fra FINN.no.

Denne statistikken går tilbake til 1985. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.

Her kan du se prisutviklingen etter boligtype.

Tabellene viser gjennomsnittlig prisendring og kvadratmeterpris.

OBOS
Pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i OBOS-tilknyttede borettslag.

Her finner du prisutviklingen fra 1988 til i dag.

Priser på omsatte boliger (SSB)
Denne prisstatistikken viser hva boliger i gjennomsnittet av prisene som boliger er omsatt for.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært fra 1993