Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2012.

Les mer om kalkulatoren under. 

 

Boligprisutviklings-kalkulator

 
  Distrikt  
  Beregn fra kvartalet:  
  Verdiendring i perioden:  
  Alle boliger  
  Enebolig  
  Leilighet  
  Delt bolig  
   

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Her kan se beregne fem år bakover for hvert kvartal. Velg hvilket kvartal du vil regne fra, og velg deretter distrikt.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye prisene har endret seg i denne perioden fra det kvartalet du valgte.

Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle kvartalstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.

Tallene er hentet fra SSB.

Kalkulator for sammenligning år for år fra 1992

Du kan også bruke en annen boligpriskalkulator. Denne kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Kalkulatoren regner ut den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, samt periodens totale verdiendring.

Her finner du denne kalkulatoren.

 

Les mer om boligpriser:

Boligprisstatistikken
Det er mange tall for boligpriser. Her kan du lese mer om de forskjellige statistikkene på dette området.

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne nettsider:

Prisutvikling på boliger utgitt av Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken direkte fra Eiendom Norge.