Alle boligselgere har plikt til å energimerke boligen før salget.

Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg. Energitesten skal også legges ved prospektet.

Myndighetenes hensikt med energimerkeordningen er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Slik energimerker du boligen din

Boligeiere kan gjennomføre merkingen selv på energimerking.no. Du må logge inn via MinID.

Du kan velge mellom enkel registrering og detaljert registrering.

Ved enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Detaljert registrering krever litt mer  kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen. Da kan du for eksempel opplyse om du har nye vinduer, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv.

Finn frem nødvendig informasjon

Når du skal sette i gang med energimerkingen, kan det være en fordel å følgende informasjon tilgjengelig: gårds- og bruksnummer, takstdokument, prospekt eller tegninger for å gi opplysninger om tilbygg eller lignende.

Dersom du ikke tror har mulighet til å få fylt ut energimerkingsskjemaet elektronisk, er det også en mulighet å fylle ut et papirskjema som NVE må behandle manuelt. Men du kan selvsagt også spørre for eksempel eiendomsmegleren din om hjelpe til det praktiske rundt energimerking av boligen.

Energi- og oppvarmingskarakter

Merkingen gir boligeier en energiattest som gir informasjon om boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren forteller hvor energieffektiv bygget er, om det er enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lav energiregning. Skalaen går fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv).

Oppvarmingskarakteren går fra rødt til grønt, hvor grønt betyr at boligen varmes opp med noe annet enn olje, gass eller elektrisitet.

Her er et eksempel på konklusjonen i en energimerkeattest:

Energimerkekalkulator

På energimerking.no finner du også en Energimerkekalkulator.  Med kalkulatoren kan du finne ut hvor mye ulike energisparetiltak, som for eksempel en varmepumpe, vil forbedre Energimerket for boligen din.

Også med kalkulatoren din må du registrere opplysninger om boligen din, slik som dersom du skal gjennomføre en energimerking.