Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Miljøvennlige boliger får lavere renten så lenge de tilfredsstiller kravet til å være grønne.

Det er nå blitt mange banker som gir lavere rente til grønne lån.

Det er tre hovedtyper av grønne lån:

  • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
  • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
  • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Les mer om grønne boliglån, og hva de forskjellige bankene krever for at du skal få et slikt lån.

Grønne boliglån er billigere

I gjennomsnitt har de grønne boliglånene 0,55 prosentpoeng lavere renten enn vanlige boliglån. Da er det sammenlignet renter med tilsvarende krav til sikkerhet i de forskjellige bankene.

Hvor mye billigere de grønne boliglånene er varierer fra 0,10 til 1,00 prosentpoeng.

Forskjellen er ganske betydelig. Med et lån på 4 millioner kroner vil 0,55 prosentpoeng lavere rente gi de årlige renteutgiftene bli 22.000 kroner lavere. 

Det er forskjell på hvor høyt opp i forhold til markdsverdien de forskjellige lånene går. Mange av de grønne boliglånene har den samme renten opp til 85 prosent av markedsverdi. Men noen gir de beste betingelsene opp til et lavere nivå.

Men det er mange banker som er blant de som tilbyr de laveste rentene som ikke tilbyr særskilte grønne boliglån.

Rentene på grønne boliglån

I renteoversikten ser du nominell og effektiv rente beregnet på et lån på 2 millioner kroner. Under Max ser du den maksimale belåningsgraden for å få den oppgitte renten. Helt til høyre ser du forskjellen mellom et vanlig boliglån og et grønt boliglån. Alle bankene gir lavere rente til grønne boliglån.

Billigst er Valdres Sparebank med en effektiv rente på 4,77 prosent. Men banken har ikke endret renten sien juli, slik at det nok kan komme en rentejustering. Men selv med 0,25 prosentpoeng opp vil denne banken likevel være billigst. Dette lånet må ligge innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Innenfor 85 prosent av markedsverdi har SpareBank 1 Nord-Norge den laveste effektive renten med 5,06 prosent.

Bank Nom Eff Max Forskjell
Valdres Sparebank 4,60% 4,77% 75% -0,85%
SpareBank 1 Hallingdal (50%) 4,85% 5,05% 50% -0,60%
SpareBank1 Nord-Norge 4,84% 5,06% 85% -0,45%
Landkreditt (50%) 4,94% 5,06% 50% -0,05%
Landkreditt 75%) 4,99% 5,11% 75% -0,16%
SpareBank 1 Østlandet 4,94% 5,14% 85% -0,85%
Oppdalsbanken (50%) 4,95% 5,15% 50% -0,45%
OBOS -banken 4,99% 5,15% 85% -0,25%
Ørskog Sparebank 4,95% 5,17% 85% -1,00%
Romsdals Sparebank 4,95% 5,17% 85% -0,65%
Rindal Sparebank 5,00% 5,19% 75% -0,95%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,99% 5,19% 85% -0,70%
JBF Bank og forsikring 4,99% 5,20% 75% -0,61%
DNB Boligbyggelag 5,04% 5,22% 85% -0,44%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,05% 5,24% 85% -0,65%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 5,04% 5,24% 85% -0,81%
DNB 5,04% 5,25% 85% -0,86%
Luster Sparebank 5,09% 5,29% 85% -0,81%
SpareBank 1 Østfold Akershus 5,09% 5,30% 85% -0,85%
Oppdalsbanken (75%) 5,10% 5,31% 75% -0,75%
Valle Sparebank 5,10% 5,31% 75% -0,75%
KLP (75%) 5,15% 5,32% 75% -0,10%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,14% 5,34% 85% -0,56%
Cultura Sparebank 5,15% 5,34% 85% -0,60%
Orkla Sparebank 5,15% 5,36% 75% -0,55%
SpareBank 1 Hallingdal (85%) 5,15% 5,36% 85% -0,60%
Sparebanken Vest 5,19% 5,40% 85% -0,85%
SpareBank 1 SMN 5,19% 5,41% 85% -0,70%
Totens Sparebank 5,20% 5,41% 85% -0,38%
Oppdalsbanken (85%) 5,20% 5,41% 85% -0,75%
SpareBank 1 Nordmøre 5,19% 5,42% 85% -0,70%
Sunndal Sparebank 5,20% 5,43% 85% -0,80%
Sparebanken Møre 5,20% 5,43% 85% -0,55%
Sparebanken Øst 5,23% 5,44% 75% -0,71%
Storebrand Fremtid (70%) 5,24% 5,44% 70% -0,55%
SpareBank 1 SR-Bank 5,24% 5,45% 85% -0,65%
Sparebanken Sogn og Fjordane 5,24% 5,45% 85% -0,70%
Trøndelag Sparebank 5,35% 5,57% 85% -0,45%
KLP (85%) 5,45% 5,64% 85% -0,10%
Sandnes Sparebank 5,44% 5,67% 75% -0,36%
Storebrand Fremtid (85%) 5,46% 5,67% 85% -0,45%
Sparebanken Sør 5,55% 5,79% 85% -0,19%
Nordea (75%) 5,60% 5,81% 75% -0,34%
Nordea (85%) 5,70% 5,92% 85% -0,34%
Rørosbanken 5,75% 5,97% 75% -0,15%
Fana Sparebank (75%) 5,80% 6,02% 75% -0,10%
Fana Sparebank (85%) 6,00% 6,23% 85% -0,10%

 

De laveste rentene på vanlige boliglån

Dette er de laveste rentene på vanlige boliglån innenfor 50, 75 og 85 prosent av markedsverdi. Det er disse lånene du skal sammenligne med de billigste grønne lånene.

Alle bankene har sat opp renten, utenom Sbanken. Du må regne med at renten i Sbanken vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng.

Av bankene som er åpne for alle og har lav rente har vi Sbanken, Bulder Bank, Himla Banktjenester, Landkreditt, NORDirektebank, og Nybygger.no.

Lavest rente innenfor 50 prosent
Bank Nom Eff
Statens Pensjonskasse 3,93% 4,07% Åpen
Sbanken 4,75% 4,85% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,95% 5,10% Åpen
Landkreditt Bank 4,99% 5,11% Fra
Nybygger.no (Spb Øst) 5,01% 5,13% Åpen
Bulder Bank 5,03% 5,15% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 5,05% 5,21% Åpen
Lavest rente innenfor 75 prosent
Statens Pensjonskasse 3,93% 4,07% Åpen
Sbanken 5,03% 5,15% Åpen
Landkreditt Bank 5,15% 5,28% Fra
Himla Banktjenester (Fana Spb) 5,21% 5,34% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 5,20% 5,37% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 5,24% 5,41% Åpen
Econa - Nordea 5,24% 5,41% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 5,24% 5,41% Åpen
Lavest rente innenfor 85 prosent
Sbanken 5,13% 5,25% Åpen
Econa - Nordea 5,24% 5,41% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 5,24% 5,41% Åpen
Unio - Nordea 5,24% 5,42% Åpen
YS - Nordea 5,24% 5,42% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 5,34% 5,54% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 5,37% 5,55% Åpen
DNB - Boligbyggelag 5,48% 5,68% Åpen

 

Se også:

Guide til boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå