Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På Smarte Penger kan du bruke flere kalkulatorer som beregner effektene av ulike endringer som renteøkning, inntektsendring, inflasjonsøkning, økning i prisene på strøm og drivstoff etc.

I mange sammenhenger vil man gjerne vite hvordan forskjellige endringer slår inn på din egen disponible inntekt, altså det du sitter igjen med etter at forskjellige kostnader er trukket fra inntekten.

Ved å bruke forskjellige kalkulatorer kan du beregne hva en rekke endringer betyr, som for eksempel:

  • Renteendringer
  • Effekt av låneopptak
  • Inntektsendringer
  • Inflasjonsendringer
  • Kostnadsendringer
  • Få barn

Beregn hva en renteendring betyr

Kalkulatoren beregner effekten av renteendringen på lånet før og etter skatt, på måneds,- og årsbasis.

Her finner du kalkulatoren: Beregn hva en renteendring betyr

Under kan du se hva en renteøkning betyr på ulke lånebeløp. I den første tabellen ser du hva dette betyr på årsbasis. Skattebesparelsen er ikke tatt hensyn til.

På 5 millioner kroner vil en økning på 12.500 kroner ved en renteøkning på 0,50 prosentpoeng.

Årlig endring
Lån 0,50% 1,00% 5,00%
500 000 2 500 5 000 25 000
1 000 000 5 000 10 000 50 000
2 000 000 10 000 20 000 100 000
3 000 000 15 000 30 000 150 000
4 000 000 20 000 40 000 200 000
5 000 000 25 000 50 000 250 000
6 000 000 30 000 60 000 300 000

Så mye betyr økningen per måned, når skattebesparelsen blir tatt hensyn til:.

Her ser du at lånet på 5 millioner kroner vil få en økning på 1.625 kroner per måned når skattebesparelsen blir tatt hensyn til. Skattebesparelsen er 220 kroner per 1.000 kroner i betalt rente.

Månedlig endring
Lån 0,50% 1,00% 2,00%
500 000 163 325 650
1 000 000 325 650 1 300
2 000 000 650 1 300 2 600
3 000 000 975 1 950 3 900
4 000 000 1 300 2 600 5 200
5 000 000 1 625 3 250 6 500
6 000 000 1 950 3 900 7 800

Beregn din økonomiske fremtid

Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan spådommer for utviklingen i lønn, renter og inflasjon vil slå ut for deg i flere år fremover

Du kan for eksempel se hvordan den disponible inntekten endrer seg i årene fremover hvis spådommen fra SSB slår til, eller Rentebanen (Norges Banks spådom om renteutviklingen).

Her finner du kalkulatoren: Beregn din økonomiske fremtid

Her er det tatt med et eksempel der boliglånsrenten øker både i 2023 og 2024, og topper ut på 5,3 prosent i 2024. Det er gjennomsnittlig rentenivå i per år som brukes.

Her kan du se hvordan dette slår ut med ulike nivåer av gjeld, for en husholdning med 1,2 millioner kroner i lønnsinntekter.

Forutsetningene ser du under tabellen.

Av tabellen ser du at husholdningen med 5 ganger inntekt får lavere disponibel inntekt i 2023. Selv om renten øker litt i 2024 vil den disponible inntekten øke i 202. Dette på grunn av at lønnen øker tilstrekkelig. Samlet vil i hele denne perioden den disponible inntekten være litt høyere i 2026 enn i 2023.

Null i gjeld 2023 2024 2025 2026
Sum lønnsendring 63 600 61 916 54 346 56 574
Skatteendring 25 111 24 447 21 458 22 337
Endring i renteutgifter 0 0 0 0
Økning i andre kostnader 26 880 15 163 12 494 11 728
Sum endring i disponibel inntekt 11 609 22 307 20 394 22 509
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,9% 5,4% 4,7% 4,9%
3,6 millioner i gjeld 2023 2024 2025 2026
Sum lønnsendring 63 600 61 916 54 346 56 574
Skatteendring 9 271 21 279 24 626 28 673
Endring i renteutgifter 72 000 14 400 -14 400 -28 800
Økning i andre kostnader 26 880 15 163 12 494 11 728
Sum endring i disponibel inntekt -44 551 11 075 31 626 44 973
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -13,9% 4,0% 11,1% 14,2%
4,8 millioner i gjeld 2023 2024 2025 2026
Sum lønnsendring 63 600 61 916 54 346 56 574
Skatteendring 3 991 20 223 25 682 30 785
Endring i renteutgifter 96 000 19 200 -19 200 -38 400
Økning i andre kostnader 26 880 15 163 12 494 11 728
Sum endring i disponibel inntekt -63 271 7 331 35 370 52 461
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -21,6% 3,2% 15,0% 19,3%
6 millioner i gjeld 2023 2024 2025 2026
Sum lønnsendring 63 600 61 916 54 346 56 574
Skatteendring -1 289 19 167 26 738 32 897
Endring i renteutgifter 120 000 24 000 -24 000 -48 000
Økning i andre kostnader 26 880 15 163 12 494 11 728
Sum endring i disponibel inntekt -81 991 3 587 39 114 59 949
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -30,9% 2,0% 20,9% 26,5%

Dette er spådommene som tallene ovenfor er basert på:

Spådommer: 2023 2024 2025 2026
Gjennomsnittlig rente i 2022 2,90%
Gjennomsnittlig rente 4,90% 5,30% 4,90% 4,10%
Inflasjonsforutsetning 5,60% 3,00% 2,40% 2,20%
Lønnsendring i % person 1 5,30% 4,90% 4,10% 4,10%
Lønnsendring i % person 2 5,30% 4,90% 4,10% 4,10%

Hvor mye kan du låne

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Her finner du kalkulatoren: Hvor mye kan du låne

Konsekvensberegninger for privatøkonomien

Her kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, strøm, drivstoff og inflasjon. Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Det er skattereglene for 2023 som brukes. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt endrer seg med ulike forutsetninger.

Her finner du kalkulatoren: Konsekvensberegninger for privatøkonomien

Lynbudsjettkalkulator

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Her kan du se hvordan endringer i kostnadsnivået endrer din disponible inntekt. Du kan for eksempel også se hvordan økonomien utvikler seg hvis du/dere får barn,

Her finner du kalkulatoren: Lag et budsjett lynraskt

Din Økonomi

Kalkulatoren beregner de privatøkonomiske endringene i 2022 sammenlignet med 2023, basert på spådommer for lønnsstigning, endring rentenivået, og inflasjon. Den beregner skatten for 2022 og 2023 slik at sammenligningen blir helt reell. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til for din disponible inntekt, eller husholdningsinntekt.

Her finner du kalkulatoren: Din Økonomi

Beregn effekten av lønns- eller renteendringer

Dette er den samlede effekten rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Her finner du kalkulatoren: Rente- og lønnsendringskalkulator

 

Se også:

Rentebanen

Styringsrenten