Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån.

Noen banker tilbyr billigere boliglån hvis boligen eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig. Hva som kreves for å få et grønt boliglån varierer fra at det skal være et nullhus i Sparebanken Øst, til at du bare må ha energimerket huset i Storebrand.

Det er tre hovedtyper av grønne lån:

  • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
  • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
  • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Ned i null prosent rente

Både Sparebank 1 Hallingdal Valdres og SpareBank 1 Østlandet går ned i null prosent det første året på et Grønt boliglån

De aller billigste lånene får du i SpareBank 1 Hallingdal og Sparebank 1 Østlandet. Begge tilbyr null prosent rente det første året på lån opptil 250.000 kroner. Renten er også lav på de neste 750.000, du får altså en lav rente på opp til 1 million kroner. du kan lese mer om rentefastsettelsen lenger ned i artikkelen.

Hvis du låner 250.000 kroner, får du en effektiv rente på bare 1,20 prosent (nominelt 1,21 %) i Sparebanken Hallingdal Valdres. På dette lånet er det ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Sparebanken Østlandet har en rente som er litt høyere (1,67 % nominelt), og tar både et etableringsgebyr og termingebyr. Effektiv rente på dette lånet blir dermed 1,69 prosent på et lån på 250.000 kroner.

Kravene for å få Grønt boliglån

Cultura Sparebank:
Renten avhenger av hvor miljøvennlig boligen er, og det er to klasser som boligen kan oppnå. Vurderingen av om boligen får miljørabatt avgjøres av boligens arealeffektivitet, energieffektivitet, materialer, ventilasjon, og innovasjon. 

Boligen blir tildelt en karakter som avgjør om den blir plassert i Miljøbolig I eller Miljøbolig II.

DNB
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene DNB setter:

  • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
  • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

Haugesund Sparebank
Grønt boliglån kan gis til kjøp av boligen som må være i energiklasse A eller B. Solceller kjøpt via Helgeland Kraft kan også gi Grønt boliglån.

KLP
For å få et Grønt boliglån må ett av to punkter oppfylles:

  1. Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.
  2. Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering av boligen din i løpet av de siste to årene

OBOS
Boligen må være miljøsertifisert. Det betyr at boligen er BREEAM-sertifisert med "level = very good", eller er svanemerket.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Lån kan gis til tre ting:

Bygge energieffektive hus: Maksimalt 1 million kroner til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergihus.

Oppgradere eksisterende hus: Maks 1 million kroner til ombygging til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergistandard, 250.000 kroner til TEK-10 standard.

Utføre energisparende tiltak: Maksimalt 250.000 kroner. Hvilke energisparende tiltak bestemmes av listen fra Enova om hvilke tiltak som gir rett til støtte.

Sparebank 1 Nordvest
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebank 1 Østlandet
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebanken Øst
Finansierer boliger som må være et nullhus. Dette er et hus som produserer like mye energi som det totalt har et gjennomsnittlig behov for per år.

Sparebanken Sør
Boligen må ha energiklasse A eller B, eller være bygd etter 2012. 

Sparebanken Vest
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Storebrand
Lånerenten forutsetter at du/dere har gjennomført energimerking av egen bolig, og forplikter deg/dere til å vurdere forbedringstiltak. Du forplikter deg altså til å vurdere det, du er ikke forpliktet til å gjøre det.

Boligen kan også refinansieres.

Lån på 1 million kroner

Her har vi sett på hva et lån på 1 million kronen vil koste. En del av bankene har en lavere rente hvis lånet er over 2 millioner kroner. Nedenfor ser effektiv rente på et boliglån på 3 millioner kroner.

SpareBank 1 Hallingdal og SpareBank 1 Østlandet gir maksimalt 1 million kroner med gunstigere betingelser. På disse to lånene er det regnet en gjennomsnittsrente på andelen på 250.000 kroner og 750.000 kroner.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 3,05% 3,23% 2 000 600
Cultura Sparebank Miljøbolig II 2,85% 3,02% 2 000 600
DNB Grønt boliglån 2,89% 3,10% 2 900 720
Haugesund Spb Grønt Boliglån 3,20% 3,40% 3 000 600
KLP Grønt boliglån 3,15% 3,29% 1 500 420
OBOS Grønt boliglån 2,70% 2,83% 1 500 420
SpB 1 Nordvest Miljølån 2,64% 2,78% 0 600
Spb Sør Grønt boliglån 2,90% 3,13% 3 500 780
Spb Vest Grønt Boliglån 2,85% 3,04% 2 500 660
Spb Øst Grønt boliglån 2,79% 2,98% 1 000 780
Storebrand Bærekraftig boliglån 70% 2,49% 2,65% 1 750 600
Storebrand Bærekraftig boliglån 85% 2,79% 2,96% 1 750 600
Maksimalt 1 million
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Miljølån 1,43% 1,43% 0 0
SpB 1 Østlandet Grønt boliglån 1,95% 2,11% 2 000 600

Lån på 3 millioner kroner

Med et lån på 3 millioner kroner er ikke lenger SpareBank 1 Hallingdal og Sparebank 1 Østlandet lenger blant de billigste. De siste 2 millionene er såpass dyre at gjennomsnittsrenten på hele lånet ikke blir noe annet enn gjennomsnittlig.

Storebrand er billigst samtidig som dette er et lån alle kan få.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 2,70% 2,78% 2 000 600
Cultura Sparebank Miljøbolig II 2,50% 2,57% 2 000 600
DNB Grønt boliglån 2,89% 2,98% 2 900 600
Haugesund Spb Grønt boliglån 3,00% 3,09% 3 000 600
KLP Grønt boliglån 2,85% 2,92% 1 500 420
OBOS Grønt boliglån 2,70% 2,77% 1 500 420
SpB 1 Hallingdal Valdres Miljølån 70% 2,83% 2,92% 3 150 660
SpB 1 Hallingdal Valdres Miljølån 85% 3,28% 3,39% 3 150 660
SpB 1 Nordvest Miljølån 2,64% 2,71% 0 600
SpB 1 Østlandet Grønt boliglån 2,89% 2,97% 2 000 600
Spb Sør Grønt boliglån 2,90% 3,00% 3 500 780
Spb Vest Grønt Boliglån 2,85% 2,94% 2 500 660
Spb Øst Grønt boliglån 2,79% 2,88% 1 000 780
Storebrand Bærekraftig boliglån 70% 2,49% 2,56% 1 750 600
Storebrand Bærekraftig boliglån 85% 2,79% 2,87% 1 750 600

Om rentene:

Cultura Sparebank: Boliger med særskilte miljøkvaliteter kan gis inntil 0,2 % -poeng lavere lånerente enn det som er oppgitt for miljøboliglån.

Haugesund Sparebank: Renten på Grønt boliglån har 0,25 prosentpoeng lavere rente enn bankens gjeldende pris­liste.

KLP: Hvis lånet skal gå opp til 85 prosent av markedsverdi er renten 0,55 prosentpoeng høyere. Må være medlem av KLP.

SpareBank 1 Hallingdal: Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,5 % andre år, 1,0 % tredje år, og når maksimalrenten på 1,5 % det fjerde året. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

SpareBank 1 Nordvest: Lånet har 0,7 prosentpoeng lavere rente enn ordinær boliglånsrente. I tillegg er det ikke etableringsgebyr, mot 3.000 kroner ellers.

SpareBank 1 Østlandet: Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,6 % andre år, 1,2 % tredje å, og når maksimalrenten på 1,8 % det fjerde år. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

Sparebanken Øst: Renten er en fra-rente, du kan altså på tilbud om en høyere rente. Det er ingen informasjon om dette lånet på Sparebanken Øst sin nettside.

Storebrand: Renten er 0,16 prosentpoeng høyere på lån under 2 millioner kroner.

 

Se også:

Guide til boliglån
Les mer om boliglån på Smarte Penger.

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.