Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Selv om rammelån / boligkreditt er avdragsfrie lån, kan du utforme egne nedbetalingsavtaler.

Det er enkelt å lage dine egne nedbetalingsvarianter på rammelån. Dette gjør du ved å opprette et fast trekk som går direkte inn på lånekontoen.

Guide til rammelån.

Du kan for eksempel godt si til deg selv at en del av lånet er langsiktig, og en del av lånet er kortsiktig. Si at du har en ramme på tre millioner kroner. Du har to million kroner som du vil nedbetale på 20 år. I tillegg har du brukt 300.000 kroner på bil, som du vil nedbetale på syv år som et annuitetslån. Da tar du bare summen av de to beløpene, og betaler inn på lånekontoen.

Du kan bruke disse to kalkulatorene for å gjøre beregningene:

Annuitetslånskalkulator

Lån med restverdi

Begge kalkulatorene beregner annuitetslån. Forskjellen er at på Lån med restverdi nedbetales ikke lånet til null men ned til et høyere beløp (for eksempel forventet restverdi på bilen).

Med en rente på rammelånet på 3,0 prosent blir regnestykket slik:

Lån Beløp
Boliglån 2.000.000 - 20 år 11 092
Billån 300.000 - 7 år 3 964
Månedlig fast kostnad 75
Sum lånekostnad i måneden 15 131

Skjer det endringer, eller du vil ha en annen profil, gjør du bare en ny beregning.

Dette må du sjekke

De fleste bankene har høyere rentesats på rammelånene. I tillegg har rammelån et høyere månedlig termingebyr enn de vanlige boliglånene. Denne kostnaden øker den effektive renten. Hvis rammelånet har noe særlig høyere effektiv rente er det ikke verdt å velge rammelånet.

Det normale er at rammen for lånet skal ligge innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Alle rammelån har en viss lengde før det skal konverteres til et ordinært boliglån. Denne lengden varierer fra fem år til 20 år. Fem år er en for kort tid på denne typen lån.

Du bør ha full kontroll på kontoen ved at du kan føre penger frem og tilbake som du selv ønsker. Å måtte ringe banken for overføringer, eller at det er begrensninger på antall uttak er upraktisk, og minsker fleksibiliteten.

En alternativ metode

Du kan også gjøre et ordinært boliglån svært fleksibelt. Da tar du en lengst mulig avdragsfri periode, og deretter nedbetaler det som et annuitetslån med lengst mulig nedbetalingstid.

I tillegg tinglyser du en pantobligasjon som kan være høyere enn det du trenger i første omgang. Da kan du senere øke lånet uten ekstra tinglysingsomkostninger. Ulempen kan være at banken kan kreve et nytt etableringsgebyr fordi dette teknisk sett blir et nytt lån.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå
Smarte Penger vurderer hvilke rammelån som du bør velge.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Les mer om lånetyper:

Typer lån - hva skal du velge

Guide til rammelån

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Guide til annuitetslån og serielån

Kalkulatorer:

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.