Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Både i annuitetslån og i serielån betaler du renter av den til enhver tid gjenstående gjelden. Men avdragsprofilen er forskjellig.

Det er annuitetslån som er den mest vanlige lånetypen i dag. Annuitetslån har en avdragsprofil som gjør at avdragsdelen er lavere i starten enn den er på serielån.

Annuitetslån

Annuitetslån beregnes med en formel som gjør at summen av renter og avdrag er konstant i hele låneperioden (forutsatt at renten er den samme hele tiden).

Teknisk sett øker avdragsdelen i takt med renten. Er renten 2 prosent, vil også avdragsdelen øke med 2 prosent (1/12 av 2 prosent ved månedlige avdrag) per termin. Rentedelen synker i samme takt, slik at summen av renter og avdrag er konstant.

I tabellen under kan du se hvordan første måneds avdrag synker når renten økes. Hvis renten er 2 prosent, er første måneds avdrag 5.144 kroner. Økes renten til 3 prosent, synker avdraget til 4.484 kroner.

Rente Avdrag Rente Termin
2,00% 5 144 3 333 8 477
3,00% 4 484 5 000 9 484
4,00% 3 890 6 667 10 558
5,00% 3 358 8 333 11 692
6,00% 2 886 10 000 12 886
7,00% 2 469 11 667 14 136
8,00% 2 103 13 333 15 436
9,00% 1 784 15 000 16 784
10,00% 1 507 16 667 18 174

Her kan du beregne hva et annuitetslån vil koste.

Annuitetslån og renteendring

På et annuitetslån vil ikke terminbeløpet bli endret tilsvarende endringen i renten. Avdragsdelen går ned, når renten går opp. Motsatt når renten går ned.

Les mer om dette her: Annuitetslån: Terminbeløpet endrer seg mindre enn renteendringen

Beregn hvordan det slår ut: Annuitetslån og renteendring

Serielån

Har du et lån på 100.000 kroner som skal nedbetales på 10 år, vil avdragsdelen bli 10.000 kroner i året. I et serielån deler du lånebeløpet på avdragstiden. Sum renter og avdrag vil falle jevnt utover i låneperioden 

Et serielån vil alltid gi en lavere totalsum enn et annuitetslån. Årsaken er ganske enkelt at du betaler mer avdrag i starten, og derfor har et mindre lån i gjennomsnitt enn om du har et annuitetslån. Hvis renten var null, ville avdragsdelen være helt lik. Med lave boliglånsrenter blir ikke forskjellen mellom annuitetslån og serielån så veldig stor.

Dette forholdet blir egentlig det samme som om du hadde tatt lånet på fire år isteden på fem år. Det blir selvfølgelig mindre å betale på et mindre lån, eller et med kortere nedbetalingstid.

Beregn serielån her

Nedbetalingseksempler

Vi kan se på et eksempel over fem år, med årlige etterskuddsvise terminer. Rentedelen faller ikke like fort som i serielånet fordi avdragene i annuitetslånet er mindre i starten.

  Serielån   Annuitetslån  
År Renter Avdrag Sum   Renter Avdrag Sum Forskjell
1 6 000 20 000 26 000   6 000 17 741 23 741 2 259
2 4 800 20 000 24 800   4 936 18 805 23 741 1 059
3 3 600 20 000 23 600   3 807 19 934 23 741 -141
4 2 400 20 000 22 400   2 611 21 130 23 741 -1 341
5 1 200 20 000 21 200   1 343 22 390 23 741 -2 541

Tabellen viser hva du må betale i renter, avdrag og totalt hvert enkelt år i et serielån og et annuitetslån. Lånet er 100.000 kroner, renten er 6 prosent og nedbetalingstiden er 5 år. Helt til høyre ser du hvor mye mer du betaler på et serielån enn i et annuitetslån.

Lån med restverdi

Et lån med restverdi består av to deler. Den ene delen er en vanlig nedbetalingsdel, der lånet nedbetales til restverdien. Den andre delen er selve restverdien, som er et avdragsfritt lån. Nedbetalingsdelen gis i de aller fleste tilfellene som et annuitetslån.

Dette er et lån som ofte brukes til billån. Da betaler du ned lånet til det du tror bilen er verdt når du skal selge den. Låner du 400.000 kroner over tre år, nedbetales lånet for eksempel til 250.000 kroner. I det tilfellet nedbetaler du lånet med 150.000 kroner i løpet av tre år.

Beregn lån med restverdi her.

 

Les mer om lånetyper:

Typer lån - hva skal du velge

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Lån med fondssparing

Guide til rammelån

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.