Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et studielån har en del gode egenskaper som ingen andre lån har. En av fordelene er at studielånet er rentefritt under studietiden.

For å ha rett til studielån må du være tatt opp som elev/student, og ha rett til å gå opp til eksamen.

Du må som hovedregel være norsk statsborger, men også utenlandske statsborgere kan ha rett til studielån.

Les mer om kravene til søker her.

Borteboerstipend

Du er definert som borteboer når du bor borte fra foreldrene dine. Når du ta høyere utdanning kan opp til 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend. Vilkårene er at du består eksamen, og ikke har formue eller inntekt over fastsatte grenser.

Les mer om reduksjon av lån og stipend.

Flere fordeler med studielån

Et studielån har en del egenskaper ved seg som du ikke finner ved andre lån. En av fordelene er at lånet er rentefritt under studietiden.

Av andre fordeler med Lånekassen kan vi nevne:

 • Lånene gis uten sikkerhet, og tar derfor ikke opp «panteplass».
 • Lånene har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Denne er også verd en god del.
 • Du er sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet med varighet over tre måneder. Se mer under Rentefritak.

Over tid kan du regne med at renten i Lånekassen vil ligge under nivået til de beste boliglånsrentene. Se hvordan rentene blir fastsatt under «Renter og tilbakebetaling».

Dette kan du få lån og stipend til

Du kan søke om støtte fra Lånekassen både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Du kan få lån og støtte på disse måtene:

 • Lån
 • Omgjøringslån (til stipend)
 • Gradsomgjøringslån (til stipend)
 • Forsørgerstipend
 • Skolepenger

Les mer om hva du få lån og stipend til

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Renten på studielånet begynner ikke å løpe før første månedsskifte etter at du er ferdig med studiene.

Lånet gis som et annuitetslån, med 20 års nedbetalingstid.

Du kan velge mellom fast og flytende rente. Du får først automatisk flytende rente. Du kan selv velge å gå over til fastrente. Du kan velge mellom flere bindingstider, dette er tre, fem og ti år.

Les mer om renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Du kan få reduksjon i stipendet fra Lånekassen hvis du har for høy inntekt og/eller formue.

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med skattefastsettelsen din om du har tjent for mye, eller om du har for stor formue.

Les mer om reduksjon i lån og stipend

Du kan se hvordan disse reglene slår ut med disse kalkulatorene:

Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Sletting av lån i Lånekassen ved død og uførhet

Hvis du dør blir studielånet slettet. Ved uførhet kan også gjelden bli helt eller delvis slettet.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Les mer om sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rentefritak i Lånekassen

Lånekassen kan i mange situasjoner slette renter på studielånet (gi rentefritak) i en periode. Dette kan du få ved lav inntekt, eller å ha vært i en situasjon som gir rett til rentefritak.

For å ha rett til rentefritak må inntekten være under grensene for rentefritak. I noen tilfeller har også ektefelles/samboers inntekt også betydning. Hvis du tar heltidsutdanning har inntekten ingen betydning.

Les mer om rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Du har rett til betalingsutsettelse i de samme tidsrommene du har rett til rentefritak.

Du kan også søke om betalingsutsettelse uten at du oppgir noen grunn til det. Du kan få 36 betalingsutsettelser (månedlige terminer) uten at du trenger å oppgi noen årsak.

Les mer om betalingsutsettelse av Lånekasselånet.

Råd om studielån

Et studielån har en del egenskaper ved seg som du ikke finner ved andre lån. En av fordelene er at lånet er rentefritt under studietiden.

Av andre fordeler med Lånekassen kan vi nevne:

 • Lånene gis uten sikkerhet, og tar derfor ikke opp «panteplass». Da slipper du å ta opp lån som blir dyrere.
 • Lånene har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Denne er også verd en god del.
 • Du er sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet med varighet over tre måneder. Se mer under Rentefritak.

Les rådene om studielån.

 

Info fra Lånekassen:

Stipend og lån