Hvis du dør blir studielånet slettet.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 299.994 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. Har du en inntekt på over 432.562 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2016):

299 994 - 333 037 kroner 60 628 kroner  647 kroner
333 038 - 365 047 kroner 70 705 kroner 777 kroner
365 048 - 398 827 kroner 80 928 kroner  916 kroner
398 828 - 432 562 kroner 91 005 kroner 1 044 kroner
Over kr 432.562 Ingen endring i gjeld Samme

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 14.123 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som lånetakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntageren betaler bidrag for.

Tidsbegrenset uførestønad

Hvis uførepensjonen er blitt gitt tidsbegrenset, kan du ikke få slettet lånet. I stedet kan du kan søke om rentefritak og betalingsutsettelse etter reglene som gjelder ved sykdom.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Ettergivelse av gjeld ved varig uførhet