Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Renten på studielånet begynner ikke å løpe før første månedsskifte etter at du er ferdig med studiene.

Omtrent fire måneder etter at studiene er ferdig sender Lånekassen ut en nedbetalingsplan. Første lånetermin forfaller ca. syv måneder etter at studiene er avsluttet.

Lånet gis som et annuitetslån, med 20 års nedbetalingstid.

Du kan velge mellom fast og flytende rente. Du får først automatisk flytende rente. Du kan selv velge å gå over til fastrente. Du kan velge mellom flere bindingstider, dette er tre, fem og ti år.

Lånet tilbakebetales månedlig. Det belastes et termingebyr på 18 kroner. Bruker du eFaktura slipper du dette gebyret.

Hvis du ikke betaler i tide, belastes du med et høyere straffegebyr enn vanlig. Første gangs purring koster deg, 280 kroner. Andre gangs purring koster 490 kroner.

Rentefastsettelsen

På både fast og flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året. Renten fastsettes på grunnlag av de fem beste effektive rentene (må være tilgjengelig over hele landet) på boliglån på lån som er registrert på Finansportalen. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten.

Basisrenten lages både for fast og flytende rente. Fra denne basisrenten trekket det 0,15 prosentpoeng.

Du kan lese mer om hvordan basisrenten fastsettes her.

Historisk rente

Renten i Lånekassen skal altså ligge 0,15 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet av de beste rentene. Lån for eksempel via yrkesorganisasjoner er ikke med i utvalget. Her kan du se de laveste boliglånsrentene.

I tabellen under er den flytende renten i Lånekassen sammenlignet mot den gjennomsnittlige renten på boliglån. I forhold til gjennomsnittet har forskjellen blitt mindre etter at det kom nye regler i 2016 for hvordan renten fastsettes i Lånekassen.

For 2024 er tallene per april.

År Lånekassen Boliglån Forskjell  
2024 4,90% 5,76% -0,86%  
2023 3,65% 4,83% -1,18%  
2022 1,76% 2,70% -0,94%  
2021 1,38% 1,78% -0,40%  
2020 2,15% 2,19% -0,04%  
2019 2,22% 2,75% -0,53%  
2018 2,10% 2,43% -0,33%  
2017 2,17% 2,49% -0,32%  
2016 1,87% 2,50% -0,63%  
2015 2,36% 3,09% -0,73%  
2014 2,39% 3,86% -1,47%  
2013 2,61% 4,07% -1,46%  
2012 2,71% 4,08% -1,37%  
2011 3,23% 4,02% -0,79%  
2010 2,92% 3,90% -0,98%  
2009 4,80% 3,96% 0,84%  
2008 6,08% 7,04% -0,96%  
2007 4,65% 5,55% -0,90%  
2006 3,40% 4,05% -0,65%  
2005 2,83% 3,63% -0,80%  
2004 3,40% 3,82% -0,42%  
2003 7,20% 5,79% 1,41%  
2002 7,70% 8,20% -0,50%  
2001 7,80% 8,49% -0,69%  
2000 7,80% 7,77% 0,03%  
1999 7,70% 7,72% -0,02%  
1998 4,80% 7,58% -2,78%  

Tilbakebetaling

Renten begynner å løpe med en gang studiene er over. Etter fire måneder får du tilsendt en betalingsplan for lånet. Første termin forfaller ca. syv måneder etter. Lånet skal tilbakebetales som et annuitetslån over 20 år. Rent praktisk legges det til et halvt års renter på lånesaldoen, siden det tar en stund før du får første terminbeløp.

Hvordan du skal nedbetale lånet avhenger av din situasjon. Er du etablert, og ikke har andre lån, er det bedre å nedbetale lånet i Lånekassen enn å spare i bank eller pengemarkedsfond.

Hvis du har andre lån, vil det normalt være best å nedbetale disse enn det i Lånekassen. Årsaken er at dette lånet er usikret (med en del andre fordeler), samt at vi regner med at lånet i Lånekassen vil bli billigere relativt sett til andre. For studenter som nylig har avsluttet studiene, er det ikke lønnsomt å begynne å nedbetale Lånekasselånet. Det er meget sannsynlig at disse personene senere vil stifte gjeld. Da er det bedre å spare seg opp egenkapital til å dekke toppen av huskjøpet, enn å bruke dem på å nedbetale lånet i Lånekassen.

 

Les mer om studielån:

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Renter og gebyrer

Betalingskalkulator

Detaljert om fastsetting av studielånsrenten