Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan utsette hele eller halve terminbeløpet fra Lånekassen, noe som gir lengre nedbetalingstid.

Du har rett til betalingsutsettelse i de samme tidsrommene du har rett til rentefritak.

Automatisk utsettelse

Du kan også søke om betalingsutsettelse uten at du oppgir noen grunn til det. Du kan få 36 betalingsutsettelser (månedlige terminer) uten at du trenger å oppgi noen årsak. Det er også mulig å få flere.

Nedbetalingstiden kan uansett ikke overstige 30 år, og lånet må være nedbetalt innen du er 65 år.

Lønner seg hvis du har andre og dyrere lån

Det lønner seg å utsette betalingen av Lånekasse-lånet hvis du har andre lån som er dyrere enn dette.

Du trenger ikke å bruke lengre tid på nebetale lånene totalt sett. Du bruker det nedsatte beløpet i Lånekassen til å nedbetale ekstra på det dyreste lånet.

Du kan senere øke nedbetalingstakten i Lånekassen. Effekten av å gjøre dette er at du samlet har samme nedbetalingstid på lånene, men du har nedbetalt de dyrere lånene raskere, og dermed spart penger.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Dette kan du få lån og stipend til

Reduksjon av lån og stipend

Fra Lånekassen:

Betalingsutsettelse