Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

LittExtra er en lånetype som er spesielt rettet mot pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett.

Med et Seniorlån eliminerer du altså risikoen for at du ikke vil kunne betjene lånet, slik at du blir presset til å selge deg ut av boligen.

Les også: Hvordan du kan låne til pensjon ved å bruke boligverdien

Du må være over 60 år (begge hvis du er gift) for å kunne benytte deg av dette tilbudet. Utbetalingen kan vare frem til 95 år.

Hvor du bor har betydning for om du kan få dette lånet. Bor du på et sted med et dårlig fungerende boligmarkedet får du ikke lån. Dette kan sjekkes ved å legge inn postnummeret ditt.

Hva du har i inntekt har ingen betydning for hvor mye du kan låne.

Renteoversikt seniorlån.

Dette er de viktigste egenskapene til LittExtra:

 • Lånet gis med pant i boligen, med en livsvarig rett til å bo i boligen. Kan ikke ta med hytte i pantet.
 • Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
 • Du kan velge mellom å få lånet utbetalt som en engangssum, eller som en årlig sum. Du kan også velge en kombinasjon av dette.
 • Renten på lånet er flytende, og er omtrent 1,25 prosentpoeng høyere enn renten på rammelån.
 • Du betaler ikke renter eller avdrag. Dette blir tillagt lånesaldoen din, slik at gjelder vokser i takt med løpende renter.
 • Du kan trekke fra påløpte renter i skattemeldingen. Selv om du ikke betaler dem, har du rett til å trekke fra påløpte renter.
 • Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem eller ved død.
 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 • Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet.
 • Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som må dekke tapet.

Dette kan du få utbetalt

Hvor mye du får utbetalt avhenger av flere forhold:

 • Boligens verdi
 • Alder: Minimumsalder er 60 år. Jo eldre du er, desto mer får du utbetalt.
 • Om det er en eller to som bor i boligen.
 • Hvor du bor: Det er bare på steder med et velfungerende boligmarked det gis lån.

I tabellen under kan du se hvor høye engangsutbetalingene og de månedlige utbetalingene kan være. Her har vi brukt fire millioner som markedsverdi på boligen. Utbetalinger på andre beløp vil være helt forholdsmessige i forhold til dette.

Vi har sett på fem forskjellige alderstrinn. Utbetalingene blir lavere for et par enn for en enslig. Grunnen til det er at det er forventet gjenstående levetid (for lengstlevende) er lenger for et par.

For eksempel vil en enslig person på 70 år får en engangsutbetaling på 1.340.000 kroner. Alternativt vil den månedlige utbetalingen være 8.869 kroner. For et par der begge er 70 år vil utbetalingen være 1.270.000 kroner (70.000 kroner lavere).

Engangsutbetalinger
Alder Enslig Par I % av m.verdi
60 år 940 000 890 000 24% 22%
65 år 1 120 000 1 060 000 28% 27%
70 år 1 330 000 1 260 000 33% 32%
75 år 1 580 000 1 500 000 40% 38%
80 år 1 870 000 1 780 000 47% 45%
Månedlige utbetalinger
Alder Enslig Par
60 år 5 545 5 250
65 år 6 925 6 554
70 år 8 803 8 340
75 år 11 577 10 991
80 år 16 057 15 284

For å finne ut hvor mye du kan få utbetalt er det laget en egen LittExtra-kalkulator. Du finner den samme kalkulatoren på nettsidene til bankene som tilbyr dette produktet. Der kan du legge inn alderen din/deres, postnummeret der du bor, og markedsverdien på boligen.

Tilbydere av LittExtra

Det er ni banker som tilbyr LittExtra. I oversikten nedenfor ser du hva de kaller produktet, og lenker til omtalen av produktet.

Selve produktet er likt mellom bankene. Renter og gebyrer fastsettes av bankene selv.

Renteoversikt Seniorlån / LittExtra.

Renten på LittExtra ligger i gjennomsnitt omtrent 1,2 prosentpoeng over rammelånsrenten i samme bank. Du betaler altså en ganske høy premie for å ha den livsvarige boretten når du velger LittExtra.

Dette er tilbyderne av produktet:

Banker Produktnavn
Bien Sparebank Litt Extra - Seniorlån
BN Bank Seniorlån
Jbf Bank og forsikring Seniorlånet LittExtra
KLP Seniorlån
OBOS Seniorlånet LittExtra
Oslofjord Sparebank Seniorlånet
Romerike Sparebank Seniorlånet LittExtra
Sparebanken Vest Seniorlån
Strømmen Sparebank Seniorlån - LittExtra

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå

Guide til boliglån

Guide til rammelån

Låne til pensjon

Markedsoversikter for boliglån:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de billigste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.