Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor lang tid det tar før du blir gjeldfri med Gjeldfrihetskalkulatoren.

Med denne kalkulatoren kan du for eksempel se hvor lang tid det tar å nedbetale et nytt lån med forskjellige terminbeløp. Eller du kan se hvor mye kortere (eller lengre) det tar å nedbetale lånet ved å endre terminbeløpet.

Her tar vi utgangspunkt i hvor mye du betaler per måned i terminbeløp, og hvor stort lånebeløpet skal være. Så beregnes det hvor lang tid det tar å nedbetale lånet med disse to forutsetningene.

De aller fleste nedbetaler lånet som et annuitetslån. I et slik lån er summen renter og avdrag lik i hele perioden (gitt samme rente).

Eksempel boliglån

Forutsetningen er et boliglån på 3 millioner kroner, med en rentesats på 3,0 prosent.

Med forskjellige månedlige terminbeløp, blir total tilbakebetalingstid dette:

Månedlig terminbeløp Antall år nedbetaling
7 500 Uendelig
10 000 46,3
12 500 30,6
15 000 23,1
17 500 18,7
20 000 15,7

Rentedelen på lånet er 7500 kroner. Det er altså minimum av hva som må betales, og blir ikke lånet nedbetalt. Betaler du for eksempel 15.000 kroner i måneden, betales lånet ned på i overkant av 23 år.

Eksempel forbrukslån

Forutsetningen er et forbrukslån på 150.000 kroner, med en rentesats på 16,0 prosent.

Månedlig terminbeløp Antall år nedbetaling
2 000 Uendelig
2 500 10,1
3 000 6,9
3 500 5,3
4 000 4,4
5 000 3,2

Betaler du bare 2.500 kroner i måneden, blir nedbetalingstiden over 10 år. Som er svært lang tid for et usikret lån på 150.000 kroner. For øvrig skal nye forbrukslån nedbetales over maksimalt 5 år. 

Går du opp til et terminbeløp på 4.000 kroner, går nedbetalingstiden ned til 4,4 år.

Gjeldfrihetskalkulatoren

Legg inn hvor stort terminbeløp du vil betale, sammen med rentesats og lånebeløp. Kalkulatoren regner da ut hvor lang tid det tar før du er kvitt gjelden.

Hvis du ikke betaler mer enn rentedelen av terminbeløpet, vil tilbakebetalingstiden bli uendelig. Hva du som minimum må betale i feltet for «Minimum å innbetale per termin». Hvis tilbakebetalingstiden blir uendelig, vil feltene være blanke.

Gå til Gjeldfrihetskalkulatoren.

Kalkulatorer:

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet. Forskjellen fra denne kalkulatoren er at du kan legge inn et ekstra engangsbelp, og se hvordan dette slår ut på nedbetalingstiden.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånskalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.