Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye du kan låne avhenger også av forhold inn i fremtiden.

Det er mange faktorer som bestemmer hvor mye du kan og bør låne. En ting er hva du kan låne ut fra dagens situasjon, noe annet er hva som skal eller kan skje senere.

Et ungt par uten barn bør tenke på at de kanskje skal stifte familie, noe som gjør at forbruket nødvendigvis vil stige. På den annen side får man gjerne en hyggelig lønnsutvikling ved at man både får den generelle lønnsøkningen, samtidig som mange får et «karrieretillegg».

Les også:

Hvor mye kan du låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

For å gjøre dine egne beregninger kan du bruke kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

I denne kalkulatoren beregnes skatten (2024-skatt) automatisk ut fra tallene du legger inn. Den har også integrert automatisk beregning av forbrukstall for mat, klær ol ut fra familiesammensetningen.

Budsjett for maksimalt låneopptak

Hvis du skal lage et manuelt budsjett: For at du skal få et realistisk bilde av hvor mye du kan låne, må du sette opp et spesielt budsjett. Her skal vi sette opp noen regler for hvordan du gjør dette:

  • Du skal bruke en «verste-falls rente». I dag er rentenivået svært lavt, men det er på ingen måte sikkert at det varer. Det er naturlig å bruke 7 prosent som en budsjett-rente. Da har du lagt inn en svært god margin og vil tåle en kraftig renteoppgang.
  • Lån i Statens Lånekasse regnes som et boliglån.
  • Du skal ta med terminbeløpene på forbrukslån, og hva du i gjennomsnitt betaler i rente på billånet. Du må ikke ta med avdragsdelen på billånet, fordi denne blir dekket via en post for verdifall på bil.
  • Du skal ta med noen beregnede utgifter som de fleste ikke helt vet hva er, men som du likevel vet vil komme. Disse utgiftene er forventet verdifall på bil og forventet vedlikehold på hus og leilighet.

Dette budsjettets oppgave er å finne ut av hvor mye du har disponibelt til å bruke på et boliglån. Tallene skal gi uttrykk for hvor mye du ønsker å bruke på hver enkelt post. Men du kan overleve på mye lavere tall. For eksempel vil bilkostnadene være viktig for hvor høyt boliglån du kan ta opp.

Det enkleste er å bruke kalkulatoren «Hvor mye kan jeg låne?

Dette er postene

I praksis er ikke dette noen stor forskjell fra et vanlig budsjett. Nedenfor skal vi først gjennomgå postene du må ta med i budsjettet, deretter se på to eksempler.

Post Kommentar
Samlede inntekter Alle inntekter, inklusive barnetrygd.
Skatt Skal regnes ut med lån i Lånekassen og eventuelle forbrukslån.
Netto inntekt Samlede inntekter fratrukket skatt
Utgifter:  
Mat og drikke Tall kan hentes fra SIFO.
Klær og sko Tall kan hentes fra SIFO.
Lek og fritid Tall kan hentes fra SIFO.
Helse og hygiene Tall kan hentes fra SIFO.
Andre dagligvarer Tall kan hentes fra SIFO.
Husholdningsartikler Tall kan hentes fra SIFO.
Møbler Tall kan hentes fra SIFO.
Abonnement Diverse abonnement på tv, aviser og tidsskrift.
Barnehage Det du betaler for barn i barnehage.
Bidrag Bidrag til ektefelle og barn.
Bilutgifter Kostnader til bil som drivstoff, service, vedlikehold.
Bil, verdifall bil Det du tror bilen(e) vil falle i pris de nærmeste årene.
Eiendomsskatt Hvis du betaler eiendomsskatt skal dette inn her.
Fagforening Fagforeningskontingenten.
Ferie Det du bruker på ferieturer i løpet av et år.
Ferie, andre reiser Andre turer som tas, f.eks en storbytur.
Forsikring Alle forsikringer: livsforsikring, bilforsikring, husforsikring og lignende.
Gaver Julegaver og andre gaver.
Vedlikehold hus og hytte Stipulert kostnad til vedlikehold (herunder oppussing).
Husleie/fellesutgifter Dette betales når du bor i leilighet. Er som oftest også en viss betaling i et rekkehusfelt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter ligger i fellesutgiftene i leiligheter.
Lån Her skal du ta med forbrukslån og lignende. Du skal ikke ta med avdragsdelen av billån. Dette har du tatt med igjennom verdifallet på bil.
Månedskort bompenger ol Månedskort på tog buss og lignende.
Strøm Strøm, olje, ved og lignende.
Telefon/mobil/bredbånd Alle typer telefoni som bredbånd, mobil.
Utgifter, diverse Andre utgifter som ikke er nevnt ovenfor.
Ønsket reserve En ekstra reserve legges inn her.
Sum utgifter Summen av alle utgiftene ovenfor.
Netto disponibelt til lån Samlede inntekter, minus utgifter.
Lån i Lånekassen Dette går til fradrag i hvor mye du kan låne.
Maks lånebeløp Så mye kan du låne uten at du får problemer.

  

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne?

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.