Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Renter du betaler får du fradrag for i skattemeldingen. Skattebesparelsen av dette fradraget er på 22 prosent.

Tilbake i 2013 var effekten av rentefradraget 28 prosent, i 2023 og 2024 er effekten 22 prosent. 

Betaler du 1.000 kroner i renter, gir det en skattebesparelse på 220 kroner. Dette er helt uavhengig av lønnsinntekt. Frem til 2013 var skattebesparelsen 280 kroner.

Hvis du tjener så lite at nettoinntekten din blir null, vil du ikke få effekt av rentefradraget. Nullpunktet er i praksis 79.600 kroner i 2023 fordi dette gis som et fradrag for alle (kalt personfradrag). Da får du ikke effekt av rentefradraget. I 2024 er nullpunktet økt til 88.250 kroner.

Det er ikke anledning til å vente med dette fradraget til neste år. Er du gift kan du imidlertid føre over rentefradraget på ektefellen, hvis denne har høyere inntekt.

Renter på restskatt er ikke fradragsberettiget. Men hvis du ikke betaler restskatten i tide vil forsinkelsesrenten («strafferenten») være fradragsberettiget.

Utviklingen i effekten av rentefradraget

Slik har utviklingen i verdien av rentefradraget vært fra 2013 til 2024.

Fra 2013 har fradragseffekten gått ned med 21,4 prosent (6 prosentpoeng).

Skatteår Prosent
Fradragseffekt i 2013 28%
Fradragseffekt i 2015 27%
Fradragseffekt i 2016 26%
Fradragseffekt i 2017 24%
Fradragseffekt i 2018 23%
Fradragseffekt i 2019-2024 22%

Beregn selv med Rentefradragskalkulatoren

Du kan selv beregne hvor mye du taper isolert sett på lavere fradragseffekt. I rentefradragskalkulatoren kan du legge inn hvor mye lån du totalt har, med tilhørende gjennomsnittsrente. Kalkulatoren regner ut hvor mye du taper i forhold til 2013 og 2015.

Her finner du Rentefradragskalkulatoren.

Eksempler på tap

Først har vi tatt utgangspunkt i en familie med to barn som nylig har etablert seg. De har da et stort rentefradrag, et foreldrefradrag (for to barn), og et fagforeningsfradrag for begge. Totale fradrag er 198.000 kroner.

I 2013 fikk familen redusert skatten med 55.440 kroner. Dette går ned 43.560 kroner i årene 2019-2024. Det vil altså si at fradragseffekten har blitt 11.880 kroner mindre enn i 2013.

Forutsetninger:  
Renter 150 000
Foreldrefradrag 40 000
Fagforening 8 000
Sum fradrag 198 000
Spart skatt:  
Spart skatt i 2013 55 440
Spart skatt i 2015 53 460
Spart skatt i 2018 45 540
Spart skatt i 2019-2024 43 560
Tap:  
Tap fra 2018 til 2019-2024 1 980
Tap fra 2015 til 2019-2024 9 900
Tap fra 2013 til 2019-2024 11 880

I eksempel 2 har vi tatt utgangspunkt i et lån på 4 millioner kroner, og sett hva fradragseffekten er hvert av årene.

Forutsetninger:
Lån 4 000 000
Rente 6,00%
Renteutgifter 240 000
Spart skatt fra rentefradraget:
i 2013 (28%) 67 200
i 2015 (27%) 64 800
i 2016 (25%) 60 000
i 2017 (24%) 57 600
i 2018 (23%) 55 200
I 2019-2024 (22%) 52 800
Mindre verdi av skattefradrag siden 2013/2015:
Tap fra 2015 til 2019-2024 12 000
Tap fra 2013 til 2019-2024 14 400

Dette taper du

Oversikten under viser hvor mye du taper på lavere skatteeffekt av fradragene.

For eksempel har du så mye som 200.000 kroner i fradrag taper du 12.000 kroner fra 2013 til 2019/2024.

Siden renter har en fradragseffekt på 22 prosent, blir også forskjellene redusert med 22 prosent. Forskjellen på 12.000 kroner blir dermed redusert til 9.630 kroner etter skatt.

Under "Fradrag" har vi satt opp en rekke fradragstørrelser.

Fradrag Fra 13 til 19-24 Etter skatt
20 000 1 200 936
40 000 2 400 1 872
60 000 3 600 2 808
80 000 4 800 3 744
100 000 6 000 4 680
150 000 9 000 7 020
200 000 12 000 9 360
300 000 18 000 14 040

Påløpte renter gir fradrag

Du får fradrag for årets påløpte renter. Men hvis et lån regnes som misligholdt, vil du ikke få fradrag for disse rentene før de er betalt. Hvis du for eksempel betaler et lån i januar (med etterskuddsrente) vil en del av dette være renter som har påløpt i desember. Selv om du ikke betalte det i året før, vil du likevel få fradrag for det.

Et unntak her er Statens Lånekasse. Her får du fradrag for rentene du har betalt i skatteåret.

 

Les mer om hva et lån koster:

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Realrente

Renten på boliglån siden 1987

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.