Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Startlån er et behovsprøvd boliglån for de som har problemer med på komme seg inn på boligmarkedet.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at følgende grupper skal få muligheten til å kjøpe seg bolig:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
 • Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

Unge som er i etableringsfasen er ikke målgruppen for Startlån. Kan du få boliglån i vanlig bank, får du ikke startlån.

Les mer om Boliglån for unge.

Forutsetninger for å få lån

Det er visse forutsetninger som må være tilstede for at din husstand skal kunne få tilbud om startlån:

 • Boligen må være egnet for husstanden, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
 • Du må ha økonomi til å kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Du må sjekke hva du kan få i lån i private banker, før du søker om startlån.
 • Boligen skal som en hovedregel ligge i den kommunen som gir lån.

Dette får du lån til

Du kan få startlån til dette:

 • Kjøp av bolig,
 • Refinansiering med pant i bolig
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasning eller utbedring av bolig

Dette kan du få i lån

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet kan være.

I noen tilfeller kan kommunen velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, mens de andre ganger kan gi startlånet som et topplån der private banker eller Husbanken gir grunnfinansiering.

Jo større økonomiske vanskeligheter din husstand har, jo større del av finansieringen vil startlånet utgjøre.

Husbanken har også en Lånekalkulator, som du kan bruke til å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

For mer informasjon kan du sjekke nettsiden til - eller ta kontakt med - kommunen der du planlegger å kjøpe bolig.

Lånevilkår

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosent til dekning av administrative kostnader. De kan også kreve inn gebyrer som dekker utgiftene til forvaltning av lånet.

Kommunen kan også tilby gunstigere vilkår enn Husbanken. Du må uansett ta kontakt med din kommune for å finne ut hva slags vilkår de kan tilby på startlånet.

Les mer om renter og avdrag i Husbanken her.

 

Les mer om Husbanken:

Lån fra Husbanken

Renter i Husbanken

Guide til bostøtte

Les mer på andre nettsteder:

Startlån
Les mer om Startlån i Husbanken

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Ekstern kalkulator: Husbankens lånekalkulator