Startlån er et behovsprøvd boliglån for de som har problemer med på komme seg inn på boligmarkedet.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at følgende grupper skal få muligheten til å kjøpe seg bolig:

  • husstander med svak økonomi 
  • barnefamilier
  • enslige forsørgere
  • personer med nedsatt funksjonsevne flyktninger
  • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Unge som er i etableringsfasen er ikke målgruppen for Startlån.

Les mer om Boliglån for unge.

Kommunen tar imot søknader

Det er Husbanken i samarbeid med kommunene som tilbyr startlånet, men det er kommunene som administrerer låneordningen.

Det er dermed kommunen du må sende søknaden din til. I Oslo må du søke i den bydelen du tilhører.

Det kan ofte vært lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån, før du begynner å gå på boligjakt for alvor.

Du finner lenke til søknadsskjema nederst i artikkelen. Noen kommuner tar også imot elektroniske søknader.

Legg nødvendig dokumentasjon ved søknaden for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig.

Lånevilkår

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosent til dekning av administrative kostnader. De kan også kreve inn gebyrer som dekker utgiftene til forvaltning av lånet.

Kommunen kan også tilby gunstigere vilkår enn Husbanken. Du må uansett ta kontakt med din kommune for å finne ut hva slags vilkår de kan tilby på startlånet.

Les mer om renter og avdrag i Husbanken her.

Forutsetninger for å få lån

Det er visse forutsetninger som må være tilstede for at din husstand skal kunne få tilbud om startlån:

  • Boligen må være egnet for husstanden, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
  • Du må ha økonomi til å kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Du må sjekke hva du kan få i lån i private banker, før du søker om startlån.
  • Boligen skal som en hovedregel ligge i den kommunen som gir lån.

Det er ikke en forutsetning for å få startlån at du har norsk statsborgerskap.

Dette får du lån til

Du kan få startlån til kjøp av bolig, men også til utbedring av bolig. Startlån kan også gis som topplån ved oppføring av ny bolig.

I tillegg kan startlånet benyttes til refinansiering av dyre lån, dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen.

Dette kan du få i lån

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet kan være.

I noen tilfeller kan kommunen velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, mens de andre ganger kan gi startlånet som et topplån der private banker eller Husbanken gir grunnfinansiering.

Jo større økonomiske vanskeligheter din husstand har, jo større del av finansieringen vil startlånet utgjøre.

Husbanken har også en Lånekalkulator, som du kan bruke til å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

For mer informasjon kan du sjekke nettsiden til - eller ta kontakt med - kommunen der du planlegger å kjøpe bolig.

 

Les mer om Husbanken og startlån:

Husbanken

Bostøtte

Renter og avdrag i Husbanken

Les mer på andre nettsteder:

Startlån
Les mer om Startlån i Husbanken

Søknad Startlån
Her kan du søke om Startlån.

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Ekstern kalkulator: Husbankens lånekalkulator