Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Som privatperson kan man få "Lån til boligkvalitet", og Startlån i Husbanken.

Dette er valgmulighetene du har:

  • Løpetid inntil 30 år, i særlige tilfeller inntil 50 år på startlån og på grunnlån ved finansiering av kommunalt disponerte/eide utleieboliger
  • Du kan få en avdragsfri periode på inntil 8 år
  • Du kan velge mellom annuitetslån og serielån
  • Du kan velge mellom flytende eller fast rente, eller en kombinasjon av disse
  • Du kan velge mellom kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer
  • Du kan velge mellom forfallsdato den 1, 12. eller 20.

Etableringsgebyret er 600 kroner. Termingebyret er 30 kroner per måned.

Du kan lese mer om Startlån her.

Slik fastsettes rentene

På både fast og flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året. Renten fastsettes på grunnlag av de fem beste effektive rentene (må være tilgjengelig over hele landet) på boliglån, på lån som er registrert på Finansportalen. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten.

Basisrenten lages både for fast og flytende rente. Fra denne basisrenten trekkes det 0,75 prosentpoeng.

På lån med flytende rente justeres renten hver 2. måned.

Slik renten blir fastsatt er det rimelig å gå ut fra at flytende lån i Husbanken vil ligge noe under de aller beste boliglånstilbudene.

Du kan lese mer om hvordan basisrenten fastsettes her.

Fast rente

Du kan velge å binde renten på 3, 5, 10 eller 20 år.

Låntakere kan når som helst gå over til fastrentelån. Siden du kan vite hvordan renten vil utvikle seg i den nærmeste fremtid, er det lettere å gå over til et fastrentelån på det riktige tidspunktet.

Om det er riktig for deg å velge fast eller flytende rente, kan du lese mer om her «Skal du velge fast eller flytende rente

Flytende rente - rentehistorikk

Her kan du se renteutviklingen siden 1996. Gjennomsnittlig årsrente er sammenlignet med årsrenten på gjennomsnittlig boliglånsrente i banker. Stort sett har renten ligget noe over ett prosentpoeng høyere i bankene.

Renten har de siste årene ligget i rundt ett prosentpoeng under gjennomsnittet for boliglån.

År Husbank Boliglån Forskjell
2022 1,17% 2,70% -1,53%
2021 0,80% 1,78% -0,98%
2020 1,55% 2,19% -0,64%
2019 1,63% 2,75% -1,12%
2018 1,51% 2,43% -0,92%
2017 1,58% 2,49% -0,91%
2016 1,62% 2,50% -0,88%
2015 2,11% 3,09% -0,98%
2014 2,31% 3,86% -1,55%
2013 2,12% 4,07% -1,95%
2012 2,21% 4,08% -1,87%
2011 2,75% 4,02% -1,27%
2010 2,52% 3,90% -1,38%
2009 4,28% 3,96% 0,32%
2008 5,58% 7,04% -1,46%
2007 4,15% 5,55% -1,40%
2006 2,90% 4,05% -1,15%
2005 2,33% 3,63% -1,30%
2004 2,90% 3,82% -0,92%
2003 6,70% 5,79% 0,91%
2002 7,18% 8,20% -1,02%
2001 7,30% 8,49% -1,19%
2000 6,18% 7,77% -1,59%
1999 7,18% 7,72% -0,54%
1998 4,28% 7,58% -3,30%
1997 4,40% 5,53% -1,13%
1996 5,55% 6,70% -1,15%

 

Se også:

Lån fra Husbanken

Startlån

Les mer på eksterne nettsteder:

Slik fastsettes rentene
Informasjon fra Husbanken.

Gjeldende rente
Renteinformasjon fra Husbanken.

Lånekalkulator
Regnearkmodell med budsjettkalkulator fra Husbanken.