Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Husbanken kan gi lån til å bygge bolig, eller oppgradering av bolig., enten du bygger selv, eller til nye boliger.

Lånene i Husbanken kalles "Lån til Boligkvalitet",

Det er fire forskjellige alternativer for lån:

 • Lån til miljøvennlig bolig
 • Lån til livsløpsbolig
 • Lån til oppgradering av bolig
 • Lån til kjøp av bolig fra utbygger

Husbanken gir også - i samarbeid med kommunene - Startlån. Det er også Husbanken - sammen med kommunene - som administrerer Bostøtte-ordningen.

Lån til å kunne bygge miljøvennlig bolig

Boligen som bygges må ha høy kvalitet innnenfor miljøvennlige løsninger.

Den må tilfredsstille minst 3 av fem miljøkriterier:

 1. Byggeproduktene skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste.
 2. Minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres for bygg over 100 m2 og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m2. Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning.
 3. Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep, og rommene må uansett tilfredsstille krav til varig opphold. I tillegg må man oppfylle enten (a) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller (b) to rom kan slås sammen eller (c) det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkkenløsning. 
 4. Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon (EPD, Svanemerket eller EU Ecolabel). Hvert av byggeproduktene må utgjøre minimum 25 prosent av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel. Du velger fritt blant disse bygningsdelene: grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, gulv til grunn og yttertak.
 5. Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

Du kan også få lån hvis boligen er Svanemerket, eller har Breem-NOR-sertifikatet.

Du kan lese mer om dette i Veileder for lån fra Husbanken. 

Lån til livsløpbolig

En livsløpsbolig er definert av Husbanken slik: Boligen er lagt til rette for at personer kan bo der gjennom hele livsløpet og være mest mulig selvhjulpne, uavhengig av funksjonsnivå.

Disse kravene stilles:

 • Boligen skal ikke ha høye terskler eller andre fysiske hinder innvendig eller utenfor.
 • Alle nødvendige boligfunksjoner skal være på inngangsplanet (inngangsparti, kjøkken og stue, soverom, bad/toalett).
 • Det må være mulig å installere løsninger for velferds- og smarthusteknologi i ettertid.
 • Boligen ha et eget romslig soverom som blant annet har plass til dobbeltseng og snusirkel.
 • Stuen skal være minst like stor som soverommet.
 • Det skal være en innvendig bod på minst 3 m2.
 • Badet skal ha høydeplass til vaskemaskin og tørketrommel. 

Les mer om lån til livsløpsboliger i Husbanken.

Lån til oppgradering av bolig

For å gå lån til oppgradering av bolig er hovedregelen at oppgraderingen skal vært så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig. Generell oppussingsarbeid gis det ikke lå til. Men det kan inngå i oppgraderingsarbeidet så lenge det ikke er hovedvekten.

Når du skal oppgradere kan du velge mellom å:

 • oppgradere yttertak med tilhørende vindtetting
 • oppgradere yttervegger med tilhørende vindtetting inkludert vinduer og dører. 

I tillegg må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom, eller to av disse tiltakene:

 • trinnfri adkomstvei
 • inngangsdør eller -parti evt. med plass til vogn eller rullestol
 • endret inngangsplan (planløsning i hovedetasjen)
 • terskelfrie døråpninger
 • bad med god tilgjengelighet

Veileder for oppgradering av bolig fra Husbanken.

Lån til kjøp av bolig fra utbygger

Du kan få lån til kjøp av bolig fra en utbygger som har fått forhåndsgodkjent boligen hos Husbanken.

Les mer om lån til kjøp fra utbygger i Husbanken.

Renten i Husbanken

Du kan regne med at lånene du får gjennom Husbanken, er de gunstigste du kan få i årene fremover.

På både fast og flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året. Renten fastsettes på grunnlag av de fem beste effektive rentene (må være tilgjengelig over hele landet) på boliglån, på lån som er registrert på Finansportalen.

Du kan lese mer om rentevilkårene i Husbanken her.

 

Se også:

Renter i Husbanken

Startlån

Guide til bostøtte

Les mer på andre nettsteder:

Husbanken
Husbankens nettsider.

Informasjonssamling
Samling av lover, forskrifter og retningslinjer om lån i Husbanken.