Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du ikke fylt opp BSU-kvoten før du kjøper bolig, lønner det seg å fylle den helt opp før du tar ut BSU-pengene.

Dette  gjelder ikke lenger. Nå får du ikke satt av mer penge til BSU når du eier en bolig.

Grunnen til det er at du får 20 prosent fradrag for pengene du sparer på BSU-ordningen. Sparer du 25.000 kroner, får du dermed 5.000 kroner i direkte skattefradrag.

Hvis du setter inn det første beløpet på BSU-kontoen rett før boligkjøpet, har du rett til å fylle opp kvoten fullt ut før du tar det ut til boligformål.

Les mer om BSU.

Før du betaler en krone i avdrag skal du derfor fylle opp kvoten med BSU. Det du taper på å beholde BSU-innskuddet er rentedifferansen mellom utlånsrenten og innskuddsrenten på BSU. Siden innskuddsrenten på BSU normalt er høy, trenger ikke tapet i forhold til utlånsrenten bli høyt.

I en lang periode har BSU-renten vært mye høyere enn de gunstigste boliglånsrentene. Men har du dyrere lån kan forskjellen bli betydelig. Hvis alternativet hadde vært å betale ned på et forbrukslån, blir rentetapet betydelig.

Slik regnes lønnsomheten ut

Hvis renten på BSU-kontoen er høyere enn lånerenten, vil du alltid tjene på det. Her skal vi se på hvordan regnestykket ser ut når lånerenten er høyere enn BSU-renten.

Når du skal regne ut tapet må du regne på hele innskuddet du/dere har. Har du for eksempel 100.000 kroner på BSU-konto, taper du 2.000 kroner på renteforskjellen før skatt (1.540 kroner etter skatt). Da er det forutsatt at renten på lånet er 2 prosentpoeng høyere enn innskuddsrenten. På gevinstsiden får du 5.000 i skattefradrag når du sparer 25.000 kroner. I dette tilfellet går du med et netto overskudd på 3.450 kroner i året.

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan regnestykket ser ut. Forutsetningen er at du har spart opp 100.000 kroner, manglende kvote er dermed 250.000 kroner. Renten på BSU-kontoen er 3,50 prosent, og det dyreste lånet er på 5,5 prosent. Det spares 25.000 kroner på BSU-kontoen i 8 år fremover

Regn selv ut med vår BSU-kalkulator

Skatte- Rente Rente på Gevinst
År fradrag på lån innskudd per år
1 5 000 -4 235 2 695 3 460
2 5 000 -5 408 3 441 3 033
3 5 000 -6 612 4 208 2 595
4 5 000 -7 849 4 995 2 146
5 5 000 -9 120 5 803 1 684
6 5 000 -10 424 6 634 1 209
7 5 000 -11 764 7 486 722
8 5 000 -13 140 8 362 222
Sum 40 000 -68 552 43 624 15 072

Kolonnen til høyre er den viktigste. Gevinst per år er skattefradraget pluss renteinntekt (etter skatt), minus rentekostnaden (etter skatt). Summen av årsresultatene blir 15.072 kroner. Det er altså dette beløpet du taper på å ikke å fylle opp BSU-kvoten.

Det lønner seg å stoppe sparingen hvis rentetapet blir større enn skattefradraget. Dette avhenger av hvor mye du har stående, og renten på det dyreste lånet (det lånet du ville nedbetalt).

 

Les mer om boliglån her:

Guide til boliglån

Guide til boliglån for unge

Dette må du vurdere ved låneopptak

Lån til andelsleiligheter

Guide til mellomfinansiering

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Markedsoversikt:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.