Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å få fullfinansiert er i dag vanskeligere enn det var tidligere.

Å låne hele kjøpesummen til hus eller leilighet har blitt vanskeligere etter at Finanstilsynet bestemte at man  bare skal få låne 85 prosent av kjøpesummen. Men for en viss andel av boliglånene kan bankene fravike dette taket.

Les mer om boliglånsforskriften.

Normalt går långiverne opp til 75-85 prosent av kjøpesummen uten noen problemer både ved kjøp og refinansiering. Det er ikke noen faste normer for hva som er mulig å oppnå, men følgende tas hensyn til:

  • Banken vil se på hvor god betjeningsevne og kundeforhold du har. Hvis du har en disponibel nettoinntekt som er høy også etter låneopptaket, vil svært mange banker kunne gi deg en høyere belåningsgrad.
  • For å få en fullfinansiering er mange avhengig av å få pant i en annen eiendom, normalt foreldrenes. Fordelen med å ta pant i annenmanns eiendom er at finansieringen blir billigere (foruten at det blir lettere å få lån).
  • Et annet alternativ er å få en kausjon på det som går utover den tilstrekkelige sikkerheten. Renten på kausjonslånet er høyere enn om man får pant. Naturlig nok er det også her foreldre som er mulige kausjonister. Arbeidsgiver kan i noen sjeldne tilfeller være villig til å kausjonere.
  • For å få til en fullfinansiering, må du innhente tilbud fra egen bankforbindelse og andre banker i nærheten. Det er lettere å få til en fullfinansiering hvis du søker banken om hele lånet. Å splitte lånet opp i to deler, er ingen god idé, fordi ingen bank er interessert i bare den risikoutsatte delen av lånet.

 

Les mer om boliglån her:

Guide til boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Sikkerhetens betydning

Lån til andelsleiligheter

Guide til boliglån for unge

Nedbetaling av boliglånet med BSU

Guide til mellomfinansiering