Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er infoen du trenger for å finne frem til den billigste långiveren.

Her er oppskriften på hvordan du går frem når du skal skaffe deg billigst mulig finansiering til boligen du skal kjøpe. Eller om du skal refinansiere.

Først er det greit å vite hvordan de forskjellige långiverne prissetter boliglånene sine.

Type rentefastsettelse

Vi skiller mellom tre måter å fastsette renten på:

 • Åpne satser: Det vil si at renten fastsettes ut fra sikkerhetsnivå og lånestørrelsen. Hvilken rente du får kommer klart frem av prislisten. Her skilles det ikke mellom låntakerne.
 • Fra-renter: Her oppgir långiveren den laveste renten som du kan få på boliglånet. Mange vil da få en rente som er høyere enn dette. I praksis er dette en individuelt bestemt rente. Du må søke om lån før du vet hvilken rente du blir tilbudt.
 • Individuell rente: Dette ligner på Fra-renter. Bankene oppgir her en veiledende eller typisk rente som ikke er den laveste renten som långiveren kan gi. En veiledende rente vil nødvendigvis ikke være blant de laveste i markedet siden de selv kan gå under den.

For en som skal låne er det første prinsippet som er lettest å forholde seg til. Da er det lett å finne ut eksakt hvilken rente du får. I de to andre tilfellene er det mer tungvint i og med at du må søke for å få et rentetilbud.

Dette er momentene som avgjør

Det er flere momenter som avgjør hvor det vil lønne seg å ta opp boliglånet, eller refinansiere det.

Belåningsgrad

Hvor høyt opp du belåner boligen vil bestemme renten hos de forskjellige långiverne. Noen gir sin beste rente når lånet ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Andre opp til 60 prosent, og så med step oppover til 70, 75, og 80 prosent av markedsverdi. Den høyeste belåningen det oppgis priser på er opp til 85 prosent av markedsverdi.

Lånestørrelse

En del skiller på lånestørrelsen ved rentefastsettelsen.  Dette er spesielt viktig for långivere som gir faste rentesatser ut fra sikkerhet og belåningsgrad. Ofte går det et skille på 2 millioner kroner.

Medlemskap

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som har forhandlet frem bedre vilkår for sine medlemmer. I tillegg er det også andre organisasjoner som gir lån selv som tilbyr medlemmene lån, eller billigere lån.

Yrkesorganisasjoner med billigere lån:

 • Akademikerne (Arkitektenes Fagforbund, Econa, KOL, Naturviterne, Juristforbundet, Legeforeningen, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tannlegeforeningen, Tekna, Veterinærforeningen)
 • Jurisforbundet (Handelsbanken)
 • LO
 • Sykepleierforbundet
 • Unio (Akademikerforbundet, Diakonforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Maskinistforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Politiets Fellesforbund, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Utdanningsforbundet)
 • YS

Andre organisasjoner og pensjonskasser:

 • KLP er en normal långiver, der medlemmene får noe lavere rente. Du må ha tilknytning for å få lån.
 • OBOS er en normal långiver, der medlemmene får noe lavere rente. Alle kan melde seg inn.
 • Statens Pensjonskasse gir boliglån opp til 2,3 millioner kroner innenfor 80 prosent av markedsverdi. Du må ha tilknytning for å få lån.

Alder

Hvis du er under 34 år får du ofte gunstigere betingelser enn andre. Hvis dere er to, er det den yngstes alder som gjelder.

Blant annet er standarden at banken går opp til 85 prosent av kjøpesummen ved kjøp av bolig. En del av bankene tilbyr en rente som er lavere enn den beste renten som er oppnåelig for de over 34 år.

En del banker tilbyr de aller gunstigste betingelsene til førstehjemslån, altså lån til første bolig. Andre tilbyr de laveste renten til alle som er under 34 år. En tredje gruppe gir fordeler til alle som er under 34 år, men de aller beste betingelsene til de som er kjøper sitt første hjem.

De fleste bankene er også villig til å refinansiere boliglån så lenge du er under aldersgrensen.

Prutevillighet

Bankene som har veiledende satser eller Fra-satser må du altså forhandle med. Svært ofte vil du kunne oppnå en lavere rente enn det du får i det første tilbudet.

Når du skal forhandle med egen bank kan du henvise til de beste standardvilkårene som finnes, som passer i din situasjon. Eventuelt om du har fått et enda bedre tilbud enn de beste standardtilbudene.

Høyere lønn øker din betjeningsevne, og er et argument for lavere lånerente i den banken du er i.

Ofte har boligen steget i verdi slik at belåningsgraden er lavere enn da låneavtalen ble inngått. Dessuten har du antagelig nedbetalt på lånet. Da kan du ha kommet under en lånegrense som tilsier lavere rente. Dette vil være ulikt fra långiver til långiver. At sikkerheten for lånet har blitt bedre er også et argument for lavere rente, selv om du teknisk sett ikke passerer noen grense.

I de periodene renten er under endring, lønner det seg å vente med å refinansiere til de fleste har justert seg.

Kundeutbytte

Det er noen banker som har begynt å gi kundeutbytte. Dette fordeles etter hvor stort engasjement kunden har i banken. Utbyttet deles ut forholdsmessig etter kundebeløp, opp til en viss grense. Denne er gjerne to millioner for lån, og to millioner for innskudd.

Størrelsen på kundeutbyttet har ligget på 0,10 til 0,25 prosent på de bankene som har delt ut utbytte. Dette har betydning fordi dette utbyttet kan være avgjørende når det er små forskjeller mellom de billigste bankene.

Disse bankene gir kundeutbytte:

 • Bulder Bank (Sparebanken Vest)
 • Jæren Sparebank
 • Fana Sparebank (ikke utbytte i år)
 • Himla Banktjenester (Fana Sparebank)
 • Sandnes Sparebank
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Vest

Les mer om kundeutbytte

Her finner du rentesatsene på forskjellige boliglån

På smartepenger.no finner du boliglånsrenter på flere forskjellige måter:

 • Finn billigste boliglån: Her har vi tatt med de mest aktuelle långiverne. I denne oversikten finner du de som tilbyr de laveste rentene innenfor minst en sikkerhetsgruppe lånestørrelse. I tillegg er større landsdekkende banker, og store regionale banker med her. Det er altså her du finner de aktuelle långiverne som har de beste vilkårene og som du dermed skal ta opp boliglånet i.
 • Boliglån - Finansportalen; Her finner du betingelsene i alle landets banker. Også de som ikke er landsdekkende.
 • Boliglån for unge - markedsoversikt: Her finner du en oversikt over betingelse både for "Boliglån for unge, og Førstehjemslån. Må sjekkes av dem under 34 år.
 • Rammelån - renteoversikt: Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.
 • Grønne boliglån: Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån. For å få et grønt boliglån er det visse krav som stilles.
 • Boliglån - Topplisten: Viser de seks billigste boliglånene på fire forskjellige lånebeløp og to forskjellige sikkerhetsnivåer.
 • Boliglån: Info om de enkelte långiverne: Her kan du se tilleggsinfo på de forskjellige långiverne.
 • Boliglån for unge - info om långiverne: Mer informasjon om de enkeltes bankers tilbud på boliglån for unge.
 • Fastrentelån: Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Smarte Pengers anbefalinger på forskjellige typer boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Smarte Penger tester: Dette er de beste rammelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste hyttelånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste seniorlånene nå

Les mer om boliglån:

Guide til boliglån

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Guide til mellomfinansiering