Boliglånet er for mange det viktigste lånet. Siden det er såpass mye større enn andre lån, teller renteforskjeller mer her enn på andre og mindre lån.

Selv en halv prosents renteforskjell vil bety svært mye. Har du boliglån på 2 millioner kroner, vil en halv prosent lavere rente bety 7.500 kroner mindre å betale på lånet etter skatt hvert år.

Les mer om boliglån:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Sikkerhetens betydning

Lån til andelsleiligheter

Boliglån for unge

Nedbetaling med BSU

Mellomfinansiering

Tinglyse mer enn du låner?

Ulik måte å fastsette renten på

I de fleste bankene er ikke rentesatsene fastsatt på forhånd. Du kan med andre ord diskutere med banken. Men noen har helt fastlagte rentesatser som de ikke er villige til å gå under. Mange banker priser lånet også ut fra hvor interessant de betrakter deg som totalkunde. Har du et omfattende kundeforhold, og har høy inntekt i forhold til lånet, teller det positivt.

Kan diskuteres

I en prisdiskusjon med banken er det mest hensiktsmessig å henvise til vilkår som andre landsdekkende utlånsinstitusjoner har. Spesielt mot egen bankforbindelse er det viktig å vise til andre alternativer. Ellers kan du risikere å få et dårligere tilbud enn du kunne ha oppnådd.

Men det er svært forskjellig praksis i bankene rundt om i landet. De fleste bankene er meget interessert i å låne ut penger. Dette kan du utnytte fullt ut i en rentediskusjon.

 

Markedsoversikter for boliglån:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelånkommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Kalkulatorer som har med boliglån å gjøre:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Serielånskalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.