Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skal du ta opp et forbrukslån, er det spesielt viktig at du sjekker ut mange alternativer.

Det er mye større forskjeller på forbrukslån (lån uten sikkerhet) enn det er for eksempel på boliglån. Her kan renteforskjellen komme opp i over 10 prosentpoeng.

Rentefastsettelsen på forbrukslån

De aller fleste som tilbyr forbrukslån fastsetter renten individuelt. Renten blir oppgitt i et vidt intervall. Et vanlig renteintervall er fra 8 til 23 prosent (nominelt). Det er gjerne tre rentesatser vi har å forholde oss til. Dette er:

  • Laveste rente
  • Vanligste rente
  • Høyeste rente

Det er den vanligste renten som er mest interessant, fordi dette er gjennomsnittsrenten på forbrukslånene som gis.

Hvilken rente du får tilbud om blir blant annet bestemt av din kredittscore. Kreditscoren blir regnet ut automatisk ut fra opplysninger i søknadsskjemaet, og opplysninger som kan hentes automatisk (for eksempel ligning for de siste tre årene).

Les mer om kredittscore, se også Kredittscorekalkulatoren.

Renten på forbrukslån settes individuelt

På forbrukslån blir renten individuelt satt, slik at det ikke er noen fast rente som du kan sammenligne med. Hvilken rente du får avhenger av din økonomiske situasjon. Blant annet beregnes det automatisk en kreditscore når du har sendt inn en søknad.

Långiverne opererer med billigste og dyreste rente. I tillegg skal de alltid oppgi den mest representative renten (pålagt). Det er denne som er mest interessant, men det er altså ikke nødvendigvis den renten du får tilbud om.

Forskjellene mellom tilbudene vil variere mye. Nominell rente varierer fra omtrent 8 prosent til 23 prosent. Hva den effektive renten er avhenger av størrelsen, tilbakebetalingstiden, etableringsgebyret, og termingebyrene.

Søk flere steder

Siden renten blir individuelt fastsatt er det ikke mulig å lage en rangering av hvilken långiver som er billigst. Du må søke på flere steder for å innhente flere tilbud. Rentetilbudet vil kunne sprike med flere prosentpoeng.

Det nærmeste vi kommer er å se på den vanligste renten som alle er pålagt å oppgi. Denne renten (og høyeste og laveste) finner du i kalkulatoren Finn billigste forbrukslån.

Det samme gjelder hvis du ønsker å refinansiere forbrukslån og kredittkortgjeld.

Her får du forbrukslån

Typer av steder der du kan søke om forbrukslån

  • De aktuelle långiverne. Det er altså disse som gir forbrukslånene
  • Anbudssteder for forbrukslån
  • Formidlere av forbrukslån
  • Nettsteder som omtaler forbrukslån, og der det er lagt inn søkeknapper (egentlig annonser) for forbrukslån

Du får altså ikke lån via formidlere, eller nettsteder som har søkeknapper. Men det koster ikke noe ekstra å benytte seg av formidlere, eller andre søkehenvisninger. 

Det mest aktuelle er å bruke anbudstjenester på forbrukslån. Der fyller du ut en søknad, og får tilbud fra flere. Hvor mange er avhengig av hvor mange långivere anbudstjenesten har avtale med.

Det avgjørende er at du får tilbud fra de viktigste långiverne som tilbyr forbrukslån. Dette utvalget finner du altså blant de som er de reelle tilbyderne av forbrukslån

Du kan se de reelle tilbyderne på to steder:

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Finn beste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Andre alternativer til forbrukslån

Hvis du har mulighet for å øke boliglånet, vil det være vesentlig billigere enn forbrukslån. En normal renteforskjell ligger i området 10-15 prosentpoeng.

Når du legger forbrukslånet inn i boliglånet trenger du ikke følge nedbetalingstiden på boliglånet. Du kan betale inn ekstra på boliglånet når du ønsker. Du kan for eksempel betale inn et ekstrabeløp årlig, og spare på konto de andre månedene. 

For å beregne hva du skal betale inn legger du bare inn rentesatsen på boliglånet, og ønsket nedbetalingstid. Du kan beregne dette med Forbrukslånkalkulatoren.

Her kan du sjekke renter på boliglån.

 

Les mer om forbrukslån:

Guide til forbrukslån

Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån

Refinansiering av forbrukslån

Så mye koster et forbrukslån

Forskrift til forbrukslån

Kredittscore

Oversikter over forbrukslån:

Finn beste forbrukslån
Det er blant disse långiverne du finner det billigste forbrukslånet.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Långivere som tilbyr små forbrukslån
Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.

Kalkulatorer:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.