Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forbrukslån er dyrt. Her gir vi deg noen eksempler på hva et forbrukslån koster deg reelt sett.

Med forbrukslån mener vi et lån som tas opp uten noen form for sikkerhet. Nominell rente på disse lånene varierer fra 7 til 23 prosent.

Forskjell på boliglånsrente og forbrukslånsrente

Oversikten under viser hva det månedlige terminbeløpet blir på tre lånebeløp med henholdsvis 2,5 prosent rente (boligrente) og 15 prosent (forbrukslånsrente). Dette er gjort med tre tilbakebetalingstider.

Du kan selv beregne hva et forbrukslån vil koste deg per måned og totalt sett med Forbrukslånskalkulatoren.

«Forskjell e. skatt» viser hvor mye mer du betaler på boliglånet i forhold til forbrukslånet. Forskjellen vises etter skatt (22 prosent av rentene blir spart skatt).

For eksempel viser tabellen at du betaler 26.781 kroner mer på forbrukslånet med et lån på 150.000 kroner, nedbetalt på fem år.

3 år 5 år 10 år
50.000 kroner
2,5% 1 950 3 242 6 562
15,0% 8 927 15 386 33 696
Forskjell e. skatt 5 442 9 472 21 165
150.000 kroner
2,5% 5 850 9 726 19 686
15,0% 26 781 46 158 101 088
Forskjell e. skatt 16 326 28 417 63 494
300.000 kroner
2,5% 11 700 19 452 39 372
15,0% 53 562 92 316 202 176
Forskjell e. skatt 32 652 56 834 126 987

Eksempler på kostnader på forbrukslån

Her har vi sett på hva du må betale i renter og gebyrer på forskjellige lånestørrelser. I hvert eksempel er de regnet ut fra tre forskjellige rentesatser (8 prosent, 14 prosent, og 20 prosent), med ulike nedbetalingstider avhengig av størrelsen på lånet.

Det er i tillegg forutsatt at du betaler 1.000 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i året i termingebyr. Kostnaden er regnet ut etter skatt. Siden fradragseffekten er 25 prosent vil 1000 kroner i kostnader bli til 750 kroner etter skatt. I tillegg kommer tilbakebetalingen av lånebeløpet.

Ser vi på eksemplet med 50.000 kroner i lån vil dette koste 6.154 kroner med 8 prosent rente, hvis lånet nedbetales på 3 år. Med en rente på 20 prosent stiger denne kostnaden til 14.021 kroner. Inkludert lånebeløpet betaler du altså 56.154 kroner, og 64.021 kroner.

10.000 kroner i lån
Nedbetaling 1 år 2 år 3 år
Rente 8 % 779 1 541 2 311
Rente 14 % 1 031 2 042 3 078
Rente 20 % 1 287 2 561 3 884
50.000 kroner i lån
Nedbetaling 2 år 3 år 5 år
Rente 8 % 4 105 6 154 10 372
Rente 14 % 6 612 9 990 17 104
Rente 20 % 9 206 14 021 24 361
100.000 kroner i lån
Nedbetaling 3 år 5 år 7 år
Rente 8 % 10 958 18 494 26 343
Rente 14 % 18 630 31 957 46 212
Rente 20 % 26 692 46 472 68 049
250.000 kroner i lån
Nedbetaling 4 år 7 år 10 år
Rente 8 % 34 016 61 133 89 987
Rente 14 % 60 238 110 805 166 349
Rente 20 % 88 173 165 398 251 825
500.000 kroner i lån
Nedbetaling 5 år 10 år 15 år
Rente 8 % 83 469 175 474 276 815
Rente 14 % 150 786 328 199 530 675
Rente 20 % 223 362 499 151 817 250

 

Les mer om forbrukslån:

Guide til forbrukslån

Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Refinansiering av forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Kredittscore og forbrukslån

Oversikter over forbrukslån:

Finn billigste forbrukslån
Det er blant disse långiverne du finner det billigste forbrukslånet.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Långivere som tilbyr små forbrukslån
Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.

Kalkulatorer:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.