Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Trapperentelån er et lån der renten du betaler har to eller tre forskjellige rentesatser. Derfor navnet trapperente.

Systemet er slik at du har en rentesats som gjelder innenfor 60 prosent av verdigrunnlaget, lån utover dette har en høyere rentesats. Om du bruker et serielån eller annuitetslån som lånetype spiller ingen rolle i denne sammenhengen.

I praksis har du to lån. Hvor grensene går i forhold til markedsverdi varierer. Det kan for eksempel være et innenfor 60 prosent og et utover dette. Det kan også hende at du har tre rentesatser. Hvis du låner opp mot 100 prosent av verdien, kan du ha en sats innenfor 60 prosent av verdien, en mellom 60 prosent og 80 prosent av verdien, og en utover dette.

I lånet er det slik at du nedbetaler det dyreste lånet først. Lånet innenfor 60 prosent av verdien er avdragsfritt. All nedbetaling går til det dyreste lånet. Når lånet har kommet innenfor 60 prosent av verdi starter nedbetalingen av dette lånet.

Beregn trapperentelån her.

Trapperentelån kan få en effektiv rente som er lavere enn den nominelle. Grunnen til det er at første års nominelle rente er gjennomsnittet av de to rentesatsene. Men den høyeste renten nedbetales raskt. Gjennomsnittsrenten er dermed lavere allerede fra år 2 (egentlig fra første termin).

Vi kan se på et eksempel der lånet totalt er på 1 million kroner. Nedbetalingstiden er 15 år. Lånet går opp til 80 prosent av verdi. Renten innenfor 60 prosent av verdi er 3,25 prosent. Renten utover dette er på 6,25 prosent. Lånet utover 60 prosent av verdi vil bli nedbetalt på fem år.

  «Topplån» Innenfor 60 % Snittrente
År Restgjeld Restgjeld for året
0 250 000 750 000  
1 200 000 750 000 4,00%
2 150 000 750 000 3,85%
3 100 000 750 000 3,70%
4 50 000 750 000 3,55%
5 0 750 000 3,40%
6 0 675 000 3,25%

Lånet er med helårige terminer. Restgjelden er ved årets slutt.

Nominell rente vil på dette lånet bli oppgitt til 4,00 prosent. Effektiv rente (ingen gebyrer ink) ville blitt oppgitt til 3,55 prosent. Den effektive renten blir altså 0,45 prosent lavere enn den nominelle.

Den gjennomsnittlige nominelle renten vil falle med 0,15 prosent per år fordi andelen av den høyere renten stadig blir mindre. Gjennomsnittlig nominell rente blir dermed mye lavere enn det første året.

Den effektive renten går opp hvis tiden kortes ned. Hvis for eksempel lånet hadde blitt innløst etter det femte året, ville den effektive renten ha vært 3,78 prosent.

 

Les mer om lånetyper:

Typer lån - hva skal du velge

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Guide til annuitetslån og serielån

Lån med fondssparing

Valutalån

Guide til rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Kalkulator:

Trapperentelånkalkulator
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.