Lån med pant i hytta er ofte dyrere enn med pant i bolig, selv om sikkerheten er svært god.

Noen banker priser hyttelån på samme måte som boliger og selveierleiligheter. Men det er en del banker som ikke gir lån til hytter eller fritidseiendommer.

For mange vil det derfor være mest aktuetl å ta opp et boliglån siden det i mange tilfeller vil gi billigere lån. Men da er det lån med pant i bolig, ikke hyttelån. Hvis hele lånet til hytta tas opp med pant i boligen er det dette du skal se på. Veldig mye av det samme er gjeldende for hyttelån som med boliglån. Les derfor Guide til boliglån.

For oppdatert renteinformasjon på boliglån: Sjekk boliglånsrenter i «Boliglånskalkulatoren».

Hyttelånsrente

Det er få banker som oppgir priser på lån med pant i hytte / fritidsbolig. Da må du få et konkret tilbud fra gjerne flere banker i tillegg til den banken du bruker i det daglige.

Det kan være at du både må ta pant i hytta og pant i boligen for å få tilstrekkelig god sikkerhet. I teorien kan det hende at du får et dårlig tilbud på lånet med pant i hytta, og et godt med pant i boligne. Og da er det pakkeløsningen du må se på.

De mest konkurransedyktige bankene priser hyttelån likt med boliglån. Legger banken på en halv prosent, er de naturlig nok ikke konkurransedyktige. Risikomessig er det ingen grunn til å prise lån til lett omsettbare hytter høyere enn boliglån.

Når du skal låne til hytte er beliggenhet og standard svært viktig. Mange gir bare lån i helt sentrale strøk, som Hemsedal, Geilo, Sørlandskysten med strandlinje, Trysilområdet og lignende. Hva som er sentralt nok, vil det være forskjellige oppfatninger om blant bankene. Forskjellene i beliggenheten gjør at renten på hyttelån kan svinge ganske kraftig.

Du kan ofte få lån i en bank som er i nærheten av hytta. I blant kan disse være interessante. Derfor bør du for sikkerhets skyld sjekke nærmeste lokalbank.

Her kan du sjekke de oppdaterte hyttelånsrentene.

Dette er hyttelånsrentene i dag:

I tabellen under har vi beregnet effektiv rente på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetaling.

Lavest rente har Landkreditt Bank med en nominell rente på 1,79 prosent, effektiv 1,81 prosent. Hvis dette lånet hadde vært tatt med pant i boligen ville rentesatsen vært 1,55 prosent, altså 0,24 prosentpoeng lavere. Renten på hyttelån fra Landkreditt er høyere hvis lånet er under 2 millioner kroner.

I Sbanken er den effektive renten 1,95 prosent. På lån som er fra 4 millioner kroner er den effektive renten lavere med 1,68 prosent. Dette er den laveste hyttelånsrenten, men lånet må også være på minst 4 millioner.

Bank Nom. Ef. Etabl. T.gebyr
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% 1000 0
Sbanken 1,93% 1,95% 0 0
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,95% 2,05% 3150 660
KLP Banken 2,00% 2,07% 1500 420
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1,99% 2,10% 3500 720
SpareBank 1 Telemark 2,09% 2,20% 3000 720
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,20% 2,30% 3000 600
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,30% 2,39% 2500 480
SpareBank 1 SR-Bank 2,44% 2,55% 2900 720
SpareBank 1 Modum 2,49% 2,60% 3000 660
KLP - ikke medlem 2,55% 2,66% 2250 660
Helgeland Sparebank 2,95% 3,09% 5000 720

 

Se også:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Kalkulatorer:

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.