Dersom du må kjøre i yrkessammenheng, har du krav på kjøregodtgjørelse.

For at du skal få skattefri kjøregodtgjørelsen, er kravet at det er snakk om kjøring i yrkessammenheng - kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

For skatteåret 2011 var satsen for skattefrie kjøregodtgjørelse 3,65 kroner per kilometer. For kjøring ut over 9.000 km i 2011 var satsen 3,00 kroner.

For dette skatteåret, altså 2012, er kilometersatsen økt til 3,90 kroner. For kjøring ut over 10.000 km er kilomenter satsen 3,25 kroner i 2012.

Passasjer- og andre tillegg

Du kan få høyere satser under visse forutsetninger ved bilkjøring. Et tillegg - som kanskje er lett å glemme - er at du for skatteåret 2011 har krav på et tillegg på 0,90 kroner pr. km for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag. Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggesveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Du kan til og med få godtgjørelse for å gå eller sykle, dersom avstanden tur/retur er på minst 5 km. Dette ligger inne i sekkeposten «Andre fremkomstmidler», hvor du også finner fremkomstmidler som som traktor, rein og hest.

Du finner alle satsene nederst i artikkelen

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får også en viss sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du får en del skattefritt, og en del som lønn.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil hele beløpet være skattpliktig. Kjører du for eksempel 3.000 km kan du få 10.950 kroner skattefritt. Får du totalt 50.000 kroner i året, vil 39.050 kroner bli ført som lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

 

    2011 2012
  Bil: Kr pr km Kr pr km
  0 -10.000 km 3,65 3,90
  10.000 km og oppover: 3,00 3,25
  Tilleggsbetaling:    
  - Ekstra passasjer 0,90 1,00
  - Kjøring på skogs- og anleggsvei 0,90 1,00
  - Nødvendig tilhenger 0,60 0,70
  - Bosatt i Tromsø 0,05 0,10
  Andre fremkomstmidler:    
  Motorsykkel over 125 ccm 2,80 2,90
  Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 1,55 1,60
  Snøscooter 6,60 7,20
  Båt med motor fra og med 50 hk 6,50 7,00
  Båt med motor inntil 50 hk 3,50 4,00
  EL-bil 4,00 4,10
  Andre fremkomstmidler 1,50 1,50

 

Se også:

Kjøregodtgjørelse

Kalkulator:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.