Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du må både passe på at du får de fradragene du har krav på, og at ikke ligningsverdien er for høy.

Dersom du er eier av bolig i utlandet, er det flere ting du bør sjekke før du leverer selvangivelsen i slutten av måneden.

Spesielt obs bør kanskje de som har fritidsbolig i Spania være, er rådet fra Skattebetalerforeningens medlemstidsskrift, Skattebetaleren.

Boligprisfall

Dette skyldes at ligningsverdien på fritidsboliger i utlandet har økt kraftig de siste årene, mens boligprisene i flere land har sunket betraktelig som følge av uro i økonomien. De mange nordmenn som har fritidsbolig i Spania bør være spesielt obs, da boligprisene i enkelte områder her har blitt halvert siden de nådde en topp i 2007.

Eier du fritidsbolig i land hvor boliger har gått mye ned i pris, bør du sjekke ligningsverdien i selvangivelsen din. Denne skal være på maksimalt 30 prosent. Er ligningsverdien høyere, kan du klage, slik at du ikke risikerer å betale for mye i formuesskatt. 

Skatt til to land

En annen faktor som kan føre til at du risikerer å betale for høy skatt, er at boligen også skal skattes av i landet der fritidsboligen er.

Om du skal betale skatt av formue til både Norge og landet fritidsboligen ligger i, av hvilken skatteavtale landet har med Norge.

Her er en oversikt over reglene for noen aktuelle fritidsboligland:

Skal betale skatt til Norge
Spania
Danmark
Sverige
Frankrike
Hellas
Thailand
Kypros
 
Skal ikke betale skatt til Norge
Bulgaria
Tyrkia
USA
Tyskland
Kroatia
Brasil
Malta

Det ville selvsagt føles urettferdig å måtte betale skatt til både fritidsboliglandet og til Norge. Derfor finnes det noe som heter kreditfradrag. Dette fradraget må du sørge for å få, dersom du har bolig i et landene hvor du også må beregne skatt til Norge.

Dette er et skattefradrag for formuesskatt (eller inntektsskatt) som er betalt i utlandet. Dette fradraget kan ikke være høyere enn den skatten du får utliknet i Norge av formuen (eller inntekten).

Gjelds- og rentefradrag

De forskjellige skatteavtalene spiller også en rolle for reglene rundt gjelds- og rentefradrag.

Dersom du må betale skatt både til Norge og landet du har bolig i, får du fullt gjelds- og gjeldsrentefradrag.

Men dersom du har fritidsbolig i et land, hvor det ikke skal beregnes skatt i Norge, får du tilsvarende ikke fullt fradrag. Fradrag for gjeld og renter av fritidsboligen vil da bli redusert etter hvilken verdi boligen har i forhold til skattyters totale formue.

Har du for eksempel 1/3-del av formuen i utlandet og 30.000 kroner i rentefradrag, vil du miste 10.000 kroner i rentefradrag. Det koster deg i såfall 2.800 kroner.