Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Renten på fastrentlån har i gjennomsnitt økt med 1,2 prosentpoeng bare siden september i fjor.

Årsaken til den store økningen i fastrentene er at forventingene om økt renten har steget betydelig de siste månedene. Et eksempel er når Norges Bank kom med sin renteprognose (Rentebanen) som spådde en mye kraftigere renteøkning i årene fremover enn det som markedet trodde. Da steg også rentene på nye fastrentelån med omtrent 0,5 prosentpoeng med en gang.

Noen banker er litt senere ute enn andre til å sette opp eller ned renten på fastrente. Men det er ikke så lett å utnytte dette fordi det er utbetalingstidspunktet som bestemmer de endelige renten. Fikk du tilsagn om et fastrentelån før den siste oppgangen, hjelper ikke dette hvis lånet ikke var utbetalt.

Gjennomsnittlig rente på fem års fastrente var nede i 1,94 prosent i gjennomsnittlig effektiv rente i mai 2020. I september 2021 var den steget til 2,50 prosent. Nå i april er den gjennomsnittlige renten steget til 3,76 prosent.

Økningen i fastrenten fra september

I oversikten under kan du se hvor mye den effektive renten har økt med i en rekke banker på fem års fastrente

Her varierer økningen mellom 0,82 til 1,65 prosentpoeng. Lavest i SpareBank 1 Hallingdal Valdres og OBOS Banken, høyest i Storebrand Bank.

Bank Økning
Akademikerne - Danske Bank 1,50%
Bien Sparebank 1,28%
Danske Bank 1,50%
DNB 1,25%
DNB Boligbyggelag 1,23%
DNB Saga 1,25%
Juristforbundet - Handelsbanken 1,54%
KLP Banken 1,38%
Nordea 1,34%
Nordea Premium 1,34%
OBOS Banken 0,82%
Sandnes Sparebank 1,39%
Sbanken 1,39%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,82%
Sparebank 1 Helgeland 1,18%
SpareBank 1 Nord-Norge 1,16%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,03%
Sparebank 1 SMN 1,19%
SpareBank 1 SR-Bank 1,23%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1,32%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 1,23%
SpareBank 1 Østfold Akershus 1,19%
SpareBank 1 Østlandet 1,30%
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,25%
Sparebanken Sør 1,29%
Sparebanken Vest 1,60%
Storebrand Bank 1,65%
Unio - Nordea Direct 1,48%
YS - Nordea Direct 1,48%

Dette er renten på 5 års fastrente i dag

Det er en viss risiko at bankene med effektive renter under 3,50 prosent vil sette opp renten i den nærmeste fremtid.

Per i er det SpareBank 1 Gudbrandsdal som har den laveste effektive renten med 3,27 prosent.

Du kan se renten på andre bindingstider i renteoversikten for fastrentelån.

Bank Nom Eff
SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,15% 3,27%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,35% 3,48%
OBOS Banken 3,40% 3,50%
DNB Boligbyggelag 3,44% 3,56%
Sparebank 1 SMN 3,45% 3,60%
Sykepleierforbundet 3,49% 3,62%
SpareBank 1 Østlandet 3,50% 3,64%
Juristforbundet - Handelsbanken 3,55% 3,66%
Akademikerne - Danske Bank 3,56% 3,67%
KLP Banken 3,55% 3,68%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,52% 3,68%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,55% 3,69%
SpareBank 1 Østfold Akershus 3,54% 3,69%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,60% 3,74%
DNB 3,59% 3,74%
DNB Saga 3,59% 3,74%
Bien Sparebank 3,60% 3,75%
Danske Bank 3,66% 3,79%
Sparebank 1 Helgeland 3,65% 3,81%
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,70% 3,85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,69% 3,86%
Unio - Nordea Direct 3,74% 3,86%
YS - Nordea Direct 3,74% 3,86%
Nordea Premium 3,74% 3,90%
SpareBank 1 SR-Bank 3,75% 3,91%
Nordea 3,79% 3,95%
Sparebanken Sør 3,80% 3,96%
Sbanken 3,91% 3,98%
Storebrand Bank 3,89% 4,03%
Sandnes Sparebank 3,90% 4,06%
Sparebanken Vest 3,94% 4,10%

Renten i KLP gjelder for medlemmer. Renten er 0,10 prosentpoeng høyere for ikke-medlemmer.

Sammenligning av rentebindingstidene

Det er fortsatt slik at jo lenger bindingstiden er, jo høyere blir renten. I gjennomsnitt er lån med fem års binding bare 0,14 prosentpoeng dyrere enn med 3 års binding. 10 års binding er bare 0,05 prosentpoeng dyrere enn fem års binding.

Det er større sprik mellom flytende renter enn på fastrenter. Det gjør at gjennomsnittlig effektiv rente er høyere på flytende rente er høyere enn både tre og fem års binding. Men de laveste rentene (også de alternativene som er åpne for alle) får du på flytende rente.

Tabellen viser effektiv rente på de billigste og dyreste lånene, og gjennomsnittlig rente. Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding Beste Dårligste Snitt
Flytende 1,77% 2,93% 2,41%
3 år 3,08% 3,86% 3,62%
5 år 3,27% 4,10% 3,76%
10 år 3,34% 4,21% 3,81%

 

Les også:

Guide til fastrentelån

Skal du velge fast eller flytende rente?

Innløsing av fastrentelån før tiden

Markedsoversikter

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 2 millioner kroner.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.