Er det slik at Sbanken har så mye bedre vilkår enn DNB? Her er en full sammenligning av vilkårene mellom de to bankene.

Mange tror nok at Sbanken har mye bedre vilkår på de fleste banktjenestene. Her får du svaret på det når vi går igjennom alle produktene i de to bankene, og sammenligner dem med hverandre.

Disse blir sammenlignet:

 • Boliglån - flere typer
 • Fastrentelån
 • Byggelån
 • Mellomfinansiering
 • Billån
 • Båtlån
 • Forbrukslån
 • Høyrentekonto
 • BSU
 • Nettbank
 • Debetkort
 • Kredittkort
 • Aksjehandel
 • Aksjefond
 • Andre spareprodukter

Boliglån

Det er en rekke typer lån som har med boliglån å gjøre. På boliglån kan vi sammenligne vanlig boliglån for over 30 år, førstehjemslån/boliglån for unge, rammelån, fastrentelån, byggelån, og mellomfinansiering

Boliglån for de over 34 år

DNB og Sbanken har forskjellige måte å fastsette renten på. Sbanken har priser som fastsettes ut fra lånestørrelse og sikkerhet (åpne priser). DNB har veiledende priser , som også tar hensyn til lånestørrelse.

DNB ar veiledende priser, det betyr det at du må forhandle om renten. Du kan få en rente som er godt under de veiledende prisene. Men det er enklere å forholde seg til åpne priser.

DNB har også avtaler med flere boligbyggelag som har åpne priser. Her kan alle melde seg inn og få de gjeldende rentesatsene for disse boligbyggelagene. Så disse kan betraktes nærmest som en normalrente for DNB.

Lånene i Sbanken er gebyrfrie. I DNB er etableringsgebyret 2.900 kroner, termingebyret er 60 kroner per måned. I avtalen med boligbyggelagene er etableringsgebyret null, termingebyret 60 kroner per måned.

I oversikten under vises de effektive rentene for DNB og Sbanken med ulike sikkerhetsgrader og lånestørrelser.

Sbanken er billigst på lån over 4 millioner kroner- På lån under 4 millioner korner er Sbanken litt dyrere enn DNB BBL, men billigere enn de veiledende satsene til DNB.

Boliglån U. 2 mill 2-4 mill Fra 4 mill
50 % av markedsverdi
DNB 2,42% 2,13% 1,95%
DNB BBL 1,81% 1,81% 1,81%
Sbanken 1,90% 1,85% 1,59%
60 % av markedsverdi
DNB 2,42% 2,13% 1,95%
DNB BBL 1,81% 1,81% 1,81%
Sbanken 2,05% 1,85% 1,65%
75 % av markedsverdi
DNB 2,42% 2,13% 1,95%
DNB BBL 1,81% 1,81% 1,81%
Sbanken 2,10% 1,85% 1,67%
85 % av markedsverdi
DNB 2,52% 2,24% 2,05%
DNB BBL 1,81% 1,81% 1,81%
Sbanken 2,50% 1,96% 1,70%

Guide til boliglån

Finn billigste boliglån

Boliglån for unge

Boliglån for unge gjelder for dem som er under 34 år. Mange banker gir lavere rente når det er første bolig som selges, dette gjør DNB. Standarden er at disse lånene kan gis opp til 85 prosent av markedsverdi.

Sbanken gir ikke lavere rente til låntakere under 34 år. Så her er det renten som gis innenfor 85 prosent av markedsverdi som må brukes.

Førstehjemslån U. 2 mill 2-4 mill Fra 4 mill
DNB 1,83% 1,83% 1,83%
DNB BBL 1,67% 1,67% 1,67%
Sbanken 2,50% 1,96% 1,70%
Boliglån Ung U. 2 mill 2-4 mill Fra 4 mill
DNB 2,21% 2,04% 1,94%
DNB BBL 1,67% 1,67% 1,67%
Sbanken 2,50% 1,96% 1,70%

Guide til boliglån for unge og førstehjemslån

Boliglån for unge - renteoversikt

Rammelån

DNB er klart billigere enn Sbanken på rammelån. Sbanken er en av de aller dyreste på rammelån.

Rammelån U. 2 mill 2-4 mill Fra 4 mill
DNB 2,42% 2,13% 1,95%
DNB BBL 1,81% 1,81% 1,81%
Sbanken 2,60% 2,60% 2,60%

Guide til rammelån

Rammelån - renteoversikt

Fastrentelån

Renten som tilbys på fastrente endrer seg ofte. Her tar vi utgangspunkt i hvordan det ser ut i dag.

Sbanken er litt billigere, men på 10 år er det helt jevnt.

Fastrentelån 3 år 5 år 10 år
DNB 2,18% 2,54% 3,00%
DNB BBL 2,02% 2,38% 2,83%
Sbanken 1,88% 2,29% 2,88%

Guide til fastrentelån

Oversikt over fastrentene

Byggelån

Dette tilbyr ikke Sbanken, men det gjør DNB.

Guide til byggelån

Mellomfinansiering

DNB har ikke noen priser på dette. Du må innhente tilbud. Sbanken har en rente på 3,49 prosent, med null i etableringsgebyr og termingebyr.

Her vil trolig Sbanken være billigst.

Guide til byggelån

Billån

DNB har en kampanje med litt lavere rente som varer til 30.april. Her bruker vi de vanlige rentesatsene

DNB er klart billigere enn Sbanken, som er en av de aller dyreste på billån. På grunn av gebyrfriheten er Sbanken relativt sett billigere på små lån enn på store.

Billån 0% EK 20% EK 35 % EK
DNB 5,91% 4,86% 4,18%
DNB BBL 5,64% 4,70% 4,02%
Sbanken 6,50% 5,75% 5,75%

Guide til billån

Finn billigste billån

Båtlån

Båtlån er lån der sikkerheten ligger i båten. Dette tilbyr ikke Sbanken, DNB gjør det.

Guide til båtlån

Båtlånsrenter

Forbrukslån

DNB tilbyr forbrukslån til 12 prosent, med et etableringsgebyr på 500 kroner. Renten gjelder for alle.

Sbanken har en gjennomsnittlig nominell rente på 9,64 prosent, uten noen gebyrer. Renten blir individuelt bestemt

Her vil Sbanken normalt være billigst.

Guide til forbrukslån

Finn billigste forbrukslån

Innskudd

På innskudd ser vi på brukskonto/lønnskonto, høyrentekonto, og BSU

Høyrentekonto

På høyrentekonto - hvis det kan kalles det - har DNB litt høyere rente enn Sbanken.

Konto < 100.000 kr 100’-500’ >500’
DNB Sparekonto 0,15% 0,15% 0,15%
DNB Sparekonto Pluss 0,15% 0,20% 0,45%
Sbanken Sparekonto 0,01% 0,10% 0,15%

Guide til høyrentekonto

Finn beste høyrentekonto

BSU

DNB har en rente på 2,80 prosent. Sbanken har en rente på 2,40 prosent.

Guide til BSU

BSU - Renteoversikt

Brukskonto / lønnskonto

Begge gir det som er vanlig nå på brukskonto - null prosent. Så her er det uavgjort.

Dagligbank

Det er nettbank og kort som hører inn under

Nettbank

Betaling av fakturaer, avtalegiroer, og efakturaer er gratis i begge bankene. SMS varling koster 2 korner i DNB, og 1 krone i Sbanken.

Forskjellen mellom bankene er altså svært liten på dette området.

Kortbruk

Her har vi sett på de viktigste gebyrene som har med kortbruk å gjøre. For DNB har vi brukt vilkårene som gjelder for flertallet (Pluss-kunder).

Debetkort:

 • Visakortet koster 295 kroner i begge banker.
 • Varekjøp er gratis både i inn- og utland.
 • Minibankuttak koster 10 kroner i DNB, gratis i Sbanken.
 • Kontantuttak i butikk koster 10 kroner i DNB. I Sbanken er det gratis i forbindelse med kjøp, 10 kroner bare ved uttak
 • Minibankuttak i utland koster 40 kroner i DNB. Det er gratis i Sbanken.
 • Valutapåslaget ved handel i utenlandsk valuta er 1,99 prosent i DNB, 2,00 prosent i Sbanken.

Finn beste brukskonto

Kredittkort:

 • Det er ikke årsgebyr på noen av kortene
 • Renten er 18,60 prosent i DNB (Pluss Mastercard). I Sbanken er renten 16,88 prosent.
 • Overføring til bankkonto er gratis både i DNB og Sbanken
 • Minibankuttak i utlandet koster i DNB 40 kroner pluss 1 prosent av beløpet. I Sbanken er dette gratis.
 • Valutapåslaget ved handel i utenlandsk valuta er 1,99 prosent i DNB, 2,00 prosent i Sbanken.

Finn billigste kredittkort

Sbanken er noe billigere enn DNB både på debetkort og kredittkort. Det viktigste er at Sbanken har gratis minibankuttak i utlandet. 

DNB har en rekke fordeler knyttet til kredittkortet, noe som Sbanken ikke har. I DNB gis det for eksempel rabatter i området 15-25 prosent i kjente butikker 13 ganger i året. Det er også en fast rabatt på 10 prosent i en rekke butikker. Det gis også 3 prosent rabatt på drivstoff.

Aksjehandel / kurtasje

Begge har en kurtasjesats på 0,05 prosent.

Minstekurtasjen i Sbanken er 49 kroner. I DNB er minstekurtasjen 79 kroner i Basis, 65 kroner i Aktiv (20 handler per mnd).

DNB har også et tilbud til unge (18 til 28 år) der minstekurtasjen er 1 krone.

Sbanken er billigst for alle over 28 år. I alderen 18 til 28 år er DNB billigst.

Prisoversikt aksjemeglere på nett

Aksjefond

Det er her Sbanken har vært viktigst for konkurransen de siste par årene. Begge har lagt om prisingen av fond i den senere tiden.

DNB tilbyr både egne fond, og en rekke andre fond fra andre forvaltere. For å se de eksterne fondene må du se fondslisten under Aksjesparekonto, ikke under fondsoversikten over "Våre fond".

Sbanken har et stort antall fond som de selger for andre. Prisingen er slik at Sbanken kan være nøytrale i anbefalingen av fond (for eksempel via plasseringsroboter). Via Sbanken vil en del av fondene ha et lavere årlig forvalningsgebyr enn DNB.

Sbanken har derfor et klart bedre tilbud på aksjefond enn det DNB har.

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Andre spareprodukter

Dette er produkter der aksjefond er en avgjørende del. De vanligste spareproduktene er:

Hverken DNB eller Sbanken tar noen form for kostnader knyttet til disse kontoene

Det er innholdet, det vil si hvilke fond som kan velges som er de viktigste. Siden Sbanken er best på aksjefond vil Sbanken også være best på disse spareproduktene. Dette gjelder ikke for Egen pensjonskonto fordi Sbanken ikke tilbyr dette.

Konklusjon

Det er ikke på noen måte slik at Sbanken knuser DNB på pris. På noen områder er Sbanken bedre, på andre område er de dårligere. Det er som tidligere nevnt på aksjefond at Sbanken har vært viktig for konkurransen.

Sbanken signaliserte for ikke lenge siden at de ikke ville konkurrere om å ha de beste betingelsene på boliglån. Det er andre banker som har vært ledende i å konkurrere på pris

Det aller mest sannsynlige er at Sbanken fortsetter som en egen merkvevare. De trenger ikke legge ned Sbanken som et merkenavn for å få fullt utbytte av synergieffektene ved et oppkjøp. Det er også flere banker som har opprettet egne merkenavn for