Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvilke mobilabonnement som blir billigst avhenger av hvor mye datamengden varierer.

I dag har de aller fleste mobilabonnementene fri bruk av ringeminutter, sms og mms. Det er den inkluderte datamengden som bestemmer prisen på abonnementet.

Hvis du for eksempel alltid bruker den samme datamengden er det bare å se på hvilken operatør som har den laveste prisen akkurat på den mengden.

Her kan du se en oversikt som sammenligner prisene på alle datamengder.

Men for mange varierer databruken fra måned til måned. Da vil det bli et annet resultat på hvilket mobilabonnement som er billigst.

Alle mobilabonnementene har datarollover. Det vil si at ubrukt data fra en måned blir overført til neste. men maksimalt det én måneds mengde. Har du 4 GB inkludert og bruker 3 GB, blir 1 GB overført til neste måned.

Alle mobilabonnementene har også mulighet for å legge til ekstra datapakker når datakvoten er oppbrukt.

Her skal vi se på to eksempler der datamengden varierer.

Eksempel 1

Her er det tatt utgangspunkt i et abonnement på 4 GB, der brukeren i snitt bruker 2 GB. Det er også forutsatt at i tre av månedene brukes det 10 GB. 

Fra de forskjellige mobiloperatørene har vi da brukt abonnementet som er på 4 GB, eller nærmest over det. Hvis operatøren har 4 GB vil det bli en datarollover på 2 G, er det 5 GB overføres 3 GB til neste måned.

For å komme frem til den årlige kostnaden er det lagt til nødvendige kostnader til ekstra datapakker for å dekke 10 GB i de tre månedene. Da er det også tatt hensyn til datarollover.

Sum kostnader blir da kostnaden for mobilabonnementet, med tillegg av nødvendige datapakker.

Hvis vi bare ser på kostnaden for abonnementet på 4 GB er det en rekke abonnement som koster 2.988 kroner i året. Men når det legges til kostnaden for datapakker blir ingen av dem blant de tre billigste.

Det billigste abonnement vil komme fra Vipps. Hvis det går tre måneder før 10 GB brukes, vil det ikke være nødvendig å øke datamengden til 15 G én måned. Hvis den må økes, vil det koste 149 kroner ekstra.

Vipps har en annen modell en de andre. Det er ikke bare datarollover til neste måned, men permanent. Vipps har tre alternativer 4 G (Sparemodus), 15 H (Normal), og 30 G (Boos). Du kan veksle mellom disse så ofte du vil. Tenger du mer data, kan du gå opp et trinn for bare én måned.

Saga Mobil og Telipol har begge seks GB inkludert. Dette gjør at de har en rollover på 4 GB, og trenger dermed ikke kjøpe en ekstra datapakke.

Mobilselskap Abopris Ekstra data Sum kost
Vipps 3 000 0 3 000
Saga Mobil 6 GB 3 348 0 3 348
Telipol 6 GB 3 348 0 3 348
Release 5 GB 2 988 447 3 435
Chilimobil 5 GB 2 988 537 3 525
Norgesenergi 4 GB 2 988 597 3 585
Happybytes 3 348 357 3 705
Skymobil 5 GB 2 988 747 3 735
Ice.net 4 GB 2 988 774 3 762
One Call 5 GB 3 348 447 3 795
Fjordkraft Mobil – kunde 4 GB 2 988 894 3 882
Talkmore Fritt 4 GB 3 348 597 3 945
Telia Smart 6 GB 3 948 0 3 948
Xplora Mobil 6 GB 3 948 0 3 948
Tise Mobil 4 GB 3 528 447 3 975
Telenor Yng 4 GB 3 588 447 4 035
GE Mobil Leve 4 GB 3 348 747 4 095
Scoopr 5 GB 3 348 894 4 242
MyCall BeFree 4 GB 3 900 684 4 584
Telenor 4 GB 4 188 597 4 785

Eksempel 2

Her er det tatt utgangspunkt i et abonnement på 10 GB , der brukeren i snitt bruker 7 GB. Det er forutsatt at i tre av månedene brukes det 30 GB.

Fra de forskjellige mobiloperatørene har vi da brukt abonnementet som er på 10 GB, eller nærmest over det. Hvis operatøren har 10 GB vil det bli en datarollover på 3 G, er det 12 GB overføres det 5 GB til neste måned.

For å komme frem til den årlige kostnaden er det lagt til nødvendige kostnader til ekstra datapakker for å dekke 30 GB i de tre månedene. Da er det også tatt hensyn til datarollover.

Vipps blir billigst også her med en årlig pris på 4.788 kroner. Hvis det går tre måneder før 30 GB brukes, vil det ikke være nødvendig å øke datamengden til 15 G én måned. Hvis den må økes, vil det koste 200 kroner ekstra.

Happybytes har en modell der du betaler for det du bruker av data, altså ingen fast pris. Denne modellen er relativt sett mer konkurransedyktig når datamengden varierer. Summen av ekstra betaling for de tre månedene vil være 582 kroner, samlet blir den årlige summen 4.950 kroner.

De billigste abonnementene koster 4.188 kroner i året (5 stk). Alle disse får såpass store kostnader ved ekstra datapakker at havner lenger ned på listen.

Mobilselskap Abopris Ekstra Sum kost
Vipps 4 788 0 4 788
Happybytes 4 368 582 4 950
Telipol 12 GB 4 428 1 197 5 625
Fjordkraft Mobil – kunde 15 GB 4 188 1 491 5 679
Norgesenergi 12 GB 4 188 1 611 5 799
Saga Mobil 12 GB 4 308 1 494 5 802
Tise Mobil 16 GB 5 568 447 6 015
Talkmore Fritt 12 GB 4 788 1 344 6 132
Chilimobil 10 GB 3 588 2 688 6 276
One Call 10 GB 4 548 1 794 6 342
Telenor Yng 12 GB 5 388 1 044 6 432
Ice.net 12 GB 4 188 2 385 6 573
Release 10 GB 4 188 2 388 6 576
Telia Smart 10 GB 4 788 1 794 6 582
Skymobil 10 GB 3 948 2 691 6 639
Telenor 12 GB 5 388 1 419 6 807
MyCall BeFree 12 GB 5 700 1 344 7 044
GE Mobil Leve 10 GB 4 308 2 838 7 146
Scoopr 10 GB 4 188 2 991 7 179

 

Se også:

Guide til mobilt bredbånd

Guide til bredbånd

Markedsoversikter mobilabonnement:

Mobilabonnement sortert alfabetisk
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilabonnement uten pakkeløsning
Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.

Mobilabonnement - utenlandspriser
Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.

Mobilabonnement og datapakker
Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.

Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM
Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.