Beregn hvordan skatten i 2021 blir i forhold til 2020 med vår skatteendrings-kalkulator.

Det er ingen endringer i satsene på alminnelig inntekt, trygdeavgift, og trinnskatt. Innslagstrinnene er justert med forventet lønnsvekst (2,2 prosent), slik at det er ingen endringer i fra disse skattene.

Budsjettet skal vedtas i Stortinget, og det kan derfor komme endringer.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2021.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2020 og 2021. Innslagspunktene er i 2021 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,2 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår det ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn.

Dette er endringene som kommer av skatteendringer.

Den største skatteletten kommer ved en inntekt på 637.231 kroner (dette er der 3.trinn i trinnskatten slår inflasjonsjustert med 3,5 prosent fra 651.250 kroner. Opp til det punktet utnyttes det maksimalt at de skatteprosenten på de to nederste trinnene går med 0,2 prosentpoeng. Siden innslagspunktene for det 3. trinnet økes med 1,8 prosent og ikke 2,2 prosent går skatteletten litt ned over dette.

Ellers har det betydning at minstefradraget økes med ett prosent. 

Lønn Endring
75 000 0
100 000 -225
200 000 -483
300 000 -244
400 000 -444
500 000 -644
600 000 -844
700 000 -692
800 000 -692
900 000 -692
1 000 000 -692

En barnefamilie med ett barn på under 6 år vil komme 1.300 kroner bedre ut.

Manglende inflasjonsjustering

Det er noen poster som egentlig burde vært justert opp med inflasjonsforventningen på 3,5 prosent.

Fagforeningskontingenten er på 3.850 kroner. Manglende inflasjonsjustering har en verdi på 77 kroner.

Du kan få et foreldrefradrag på 25.000 kroner for det første barnet, deretter 15.000 kroner. Manglende inflasjonsjustering gir et tap på 193 kroner for det første barnet, og 116 kroner for de påfølgende.

Barnetrygden er på 12.648 kroner per år, som ikke inflasjonsjusteres (for barn over 6 år). Dette gir et tap på 443 kroner. For barn under 6 år økes barnetrygden med 300 kroner per måned fra 1.september 2021. Det gir 1.200 kroner ekstra i 2021.

Særfradrag på forsørgelse er uendret på 51.804 kroner. Dette gir et tap på 1.813 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2021 vil være 22 prosent, det samme som i 2020.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 51.300 kroner til 52.450 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten senkes for de to laveste trinnene. Selve innslagstrinnene er økt med 1,8 til 2,2 prosentpoeng.

Dette er trinnene i 2020 og 2021:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2021 og 2020. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2021.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.