Disse bankene har de laveste boliglånsrenten nå.

De aller fleste bankene har nå justert renten ned. Nå kan du få boliglån til godt under 2 prosent rente.

Renteoversikten under er delt i to:

  • Långiver krever medlemskap eller tilknytning
  • Lån som er åpne for alle

Se også:

Info om de enkelte bankenes boliglån.

Guide til boliglån

Alle effektive renter er beregnet for et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Rentene under gjelder for de som er over 34 år.

Her kan du se en oversikt over renter som gjelder for personer under 34 år.

Det har etter hvert kommet en del grønne boliglån. Hva som skal til for å få et grønt boliglån varierer. Her kan du se en oversikt over rentene på grønne boliglån, og hvilke krav som stilles.

Boliglån der du må ha tilknytning

Det er 12 andre SpareBank 1 banker som gir lavere rente til medlemmer i LO. De to som er med her er de som LO har fremforhandlet et tilbud på.

Den aller laveste renten får du hvis du er medlem i LO og låner i SpareBank 1 Østlandet. Den nominelle renten er da 1,70 prosent, med en effektiv rente på 1,79 prosent. Renten er en "Fra-rente".

Jurisforbundets avtale med Handelsbanken er nest billigst med en nominell rente på 1,77 prosent, og en effektiv rente på 1,83 prosent.

Statens Pensjonskasse er bundet opp mot rentene på de fem bete i det åpne markedet. Renten justeres annenhver måned. Det gjør at de henger etter, men det vil komme en kraftig reduksjon på dette lånet også.

Bank Nom Bank Pris
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,70% 1,79% Fra
Juristforbundet - Handelsbanken 1,77% 1,83% Åpen
NAL - Nordea Direct 1,79% 1,86% Åpen
YS - Nordea Direct 1,79% 1,86% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 1,80% 1,87% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 1,79% 1,88% Fra
Sykepleierforbundet - DNB 1,94% 2,02% Åpen
Oslo Pensjonsforsikring 2,00% 2,04% Åpen
NITO - Nordea 2,05% 2,16% Ind
Unio - Storebrand 2,09% 2,17% Åpen
KLP Banken 2,10% 2,17% Åpen
Statens Pensjonskasse 2,57% 2,65% Åpen

De åpne boliglånene

Lavest rente får du i Builder Bank med en nominell rente på 1,90 prosent, og en effektiv rente på 1,92 prosent. Lånet må da ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. Innenfor 60 prosent av markedsverdi er renten nominelt 2,00 prosent. Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest.

NORDiretebank er den nest billigste også med en nominell rente på 1,90 prosent, og en effektiv rente på 1,96 prosent.

I OBOS og DNB-Boligbyggelagene må man være medlem. Men alle kan være medlem, og det koster bare noen hundrelapper i året å være medlem.

I DNB-Boligbyggelag er disse boligbyggelagene med: Bate, NOBL, TOBB, og USBL.

Bank Nom Bank Pris
Bulder Bank 1,90% 1,92% Åpen
NORDirektebank 1,90% 1,96% Åpen
Landkreditt Bank 1,96% 1,98% Fra
Sbanken 1,98% 2,00% Åpen
Nordea Direct 1,99% 2,08% Åpen
Huseiernes Landsf. – Storebrand 2,05% 2,12% Åpen
OBOS-banken 2,05% 2,12% Åpen
Fana Sparebank 2,05% 2,14% Fra
Nordea Premium 2,05% 2,16% Ind
Sandnes Sparebank 2,05% 2,16% Fra
Storebrand Fremtid 2,09% 2,18% Åpen
BN Bank 2,10% 2,18% Åpen
DNB - Boligbyggelag 2,13% 2,22% Åpen
SpareBank 1 SMN 2,20% 2,30% Ind
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,20% 2,31% Fra
Nordea 2,25% 2,36% Ind
Handelsbanken 2,25% 2,37% Ind
SpareBank 1 SR-Bank 2,34% 2,44% Fra
SpareBank 1 Østlandet 2,35% 2,45% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,35% 2,45% Fra
Din Bank (Spb Øst) 2,49% 2,52% Fra
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,45% 2,55% Ind
DNB 2,44% 2,55% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 2,45% 2,58% Fra
Sparebanken Vest 2,49% 2,60% Fra
Sparebanken Sør 2,50% 2,62% Fra
SpareBank 1 BV 2,54% 2,66% Fra
Danske Bank 2,55% 2,66% Ind
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,69% 2,72% Fra
Storebrand Bank 2,79% 2,89% Åpen
Sparebanken Øst 2,79% 2,93% Ind

Banker og rentefastsettelse

Når du leser media generelt kan du få inntrykk av at hvis Norges bank setter ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, så synker bankenes innlånskostnader med det samme. Men det er overhodet ikke riktig. Bankene låner ikke en krone med basis i styringsrenten.

Bankene finansieres med omtrent 40 prosent innskudd, og 60 prosent innlån med forskjellige typer obligasjoner. Når det gjelder innskudd er gjennomsnittet under 1,25 prosent. Så hvis innskuddsrenten i gjennomsnitt skulle vært satt ned med 1,25 prosentpoeng ville det blitt minusrente.

60 prosent låner altså bankene inn via nadre kilder. Basis for innlånt er NIBOR-renten. Forskjellige typer obligasjoner (med ulilk risiko) legges ut, med et påslag for denne risikoen. Påslaget gjelder for hele løpetiden på obligasjonen. Problemet er at i urolige tider varierer risikopåslaget mye. I teorien kan risikopåslaget øke mer enn hva styringsrenten er satt ned med.

Se også:

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.