Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere banker som har satt med renten på fastrentelån med 5 og 10 års binding i den siste tiden. Her er listen over de billigste fastrentelånene.

Med et fastrentelån vil du tape den renteforskjellen det er hvert år mellom fastrentelånet du tok opp, mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,31 prosentpoeng. Med et lån på 2 millioner kroner taper du 17.680 kroner i løpet av treårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen større med 0,49 prosentpoeng. Og siden du drar med deg denne forskjellen i 10 år blir tapet også høyt, 93.750 kroner.

Oversikten under viser den høyeste og laveste effektive renten (2 millioner kroner), og forskjellen i kroner dette gir i de forskjellige bindingsperiodene.

Binding Beste Dårligste Kostnad
3 år 2,76% 3,07% 17 680
5 år 2,88% 3,12% 23 600
10 år 2,79% 3,28% 93 750

De beste fastrentene med 10 års binding

I tabellen under er det med en kolonne som viser hvor stor forskjellen i kroner blir i løpet av 10 år, med 2 millioner kroner i lån. Forskjellen kroner bestemmes av forskjellene i den nominelle renten ganget med renteforskjellen (her er det forutsatt at det ikke betales avdrag), i tillegg kommer forskjeller i etableringsgebyret, og forskjellen i det månedlige termingebyret.

Storebrand Bank har den laveste renten med en nominell 2,69 prosent (2,79 prosent effektivt). Renten er den samme på lån med tre års binding. De er ellers den eneste banken som ikke tilbyr 5 års binding. Til gjengjeld er de den eneste banken som tilbyr 20 års binding, der den nominelle renten er 0,4 prosentpoeng over den med ti års binding.

KLP er nest billigst med en nominell rente på 2,74 prosent, effektivt 2,85 prosent. I forhold til Storebrand er forskjellen i kroner 11.100 kroner i 10-årsperioden.

Tredje billigst er Akademikerne med sin avtale med Danske Bank. Her begynner forskjellen å bli stor mot Storebrand med en forskjell på 37.650 kroner.

Dyrest er SpareBank 1 Sunnmøre. Den nominelle renten er 3,15 prosent (effektivt 3,28 prosent). I løpet av 10 år er forskjellen 93.750 kroner. Denne banken har en helt annen forskjell på de forskjellige rentebindingene. 10 års fastrente er 0,5 prosentpoeng dyrere enn 3 års binding. Forskjellen  ligger normalt mellom 0,1 og 0.2 prosentpoeng.

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 2 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i forhold til det billigste lånet i hele bindingsperioden. Forskjellen kommer fra den nominelle renteforskjellen, termingebyr og etableringsgebyr

Oversikt over flytende rente finner du her.

Binding Effektivt Forskjell
Storebrand Bank 2,79% 0
KLP Banken 2,85% 11 100
Akademikerne - Danske Bank 2,98% 37 650
Sandnes Sparebank 3,03% 45 150
OBOS Banken 3,04% 49 950
SpareBank 1 SR-Bank 3,08% 53 550
Nordea Premium 3,08% 54 550
Sparebanken Sør 3,09% 55 550
Sbanken 3,09% 64 250
Danske Bank 3,10% 59 850
DNB 3,10% 60 725
SpareBank 1 Telemark 3,11% 61 250
Fana Sparebank 3,11% 62 250
Nordea 3,12% 62 550
SpareBank 1 Nord-Norge 3,13% 64 450
SpareBank 1 Østlandet 3,21% 82 250
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,21% 82 250
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,22% 83 250
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,22% 83 400
Sparebanken Vest 3,22% 83 350
SpareBank 1 Modum 3,23% 83 850
Sparebank 1 SMN 3,23% 84 100
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,28% 93 750

De laveste og høyeste rentene med 5 års binding

Med 5 års binding er Akademikerlånet billigst med en nominell rente på 2,80 prosent, og en effektiv rente på 2,88 prosent.

Dette tett fulgt av KLP med en nominell rente på 2,80 prosent, og en effektiv rente på 2,91 prosent.

Sandnes Sparebank er heller ikke langt bak med en nominell rente også på 2,80 prosent , og en effektiv rente på 2,93 prosent.

Det er bare gebyrene som skiller de tre øverste. 

Binding Effektivt Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,88% 0
KLP Banken 2,91% 2 850
Sandnes Sparebank 2,93% 4 000
Dyreste
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,12% 23 300
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,12% 23 450
SpareBank 1 Modum 3,12% 23 600

De laveste og høyeste rentene med 3 års binding

Her er altså SpareBank 1 Søre Sunnmøre billigst med en nominell rente på 2,65 prosent, og en effektiv rente på 2,76 prosent.

Akademikerne, Storebrand, og KLP er tett på.

Binding Effektivt Forskjell
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,76% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,78% -680
Storebrand Bank 2,79% 650
Dyreste
SpareBank 1 Nord-Norge 3,04% 16 860
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,07% 17 500
SpareBank 1 Modum 3,07% 17 680

Fastrentelån til unge

Det er få banker som gir lavere rente på fastrentelån til låntakere som er under 34 år.

Disse bankene gir en rentefordel:

Bank Forskjell
DNB -0,04%
Helgeland Sparebank -0,10%
Nordea -0,05%
SpareBank 1 Modum -0,10%
Sparebanken Sør -0,10%

 

Se også:

Skal du velge fast eller flytende rente?

Markedsoversikter:

Finn billigste fastrentelån.

Finn billigste boliglån med flytende rente

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.