I Smarte Pengers oversikt over medlemstilbud på boliglån er det med 30 avtaler.

Når man tar med underorganisasjonene i store hovedorganisasjoner som LO, Akademikerne, YS og Unio er det omtrent 75 organisasjoner som har tilgang til rabatt-avtaler på boliglån.

I yrkesorganisasjoner er det vanlig at du må ha en viss profesjon for å kunne melde deg inn. I Akademikerne og Unio må du tilhøre bestemte yrkesgrupper for å kunne melde deg inn. 

Det må du også i LO og YS, men det er så mange forskjellige forbund at det vil alltid være ett som du kan melde deg inn i.

Hvis du melder deg inn i en organisasjonene bare for å få billigere boliglån skal du betrakte medlemskontingenten som en lånekostnad.

For avtaler via boligbyggelag er det åpent for alle å melde seg inn.

For pensjonskasser som Statens Pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring må du ha tilknytning for å kunne få lån.

Disse gir medlemslån

Tilbudet på boliglån gjelder de fleste typene. Alle tilbyr vanlige boliglån for personer over 33, boliglån for unge (under 34 år), og førstehjemslån. I noen tilfeller også fastrentelån, rammelån og grønne boliglån.

Disse bankene har avtaler som gir billigere lån:

Danske Bank
Har avtale med Akademikerne

DNB
Har avtale med Sykepleierforbundet. Det er også fire gjeldende avtaler med forskjellige boligbyggelag; Bate, NOBL, TOBB, og USBL Betingelsene på disse er like.

Gjensidige (eid av Nordea)
Har avtale med NAL (Norske Arkitekters landsforbund, og YS. Rentene er like.

Handelsbanken
Har avtale med Juristforbundet.

KLP
Låntakere med tilknytning til KLP får en rente som ligger 0,15 prosentpoeng lavere enn andre.

Nordea
Har avtale med NITO. Defineres som Premium-kunder. Rentene som oppgis er individuelle og gjelder for Premium-kunder.

OBOS Banken
Medlemmer i OBOS får en rente som ligger 0,15 prosentpoeng lavere enn andre.

Oslo Pensjonsforsikring
Må ha tilknytning for å få lån.

SpareBank 1-bankene
LOfavør har to landsdekkende avtaler med banker. Dette er SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet.

Alle andre (12 stk) SpareBank 1-banker gir også lavere rente på boliglån for medlemmer i LO. Noen er landsdekkende, andre opererer bare i sin region.  Dette er selvstendige banker som setter sine egne betingelser.

Rentene som oppgis er Fra-renter. Det betyr at du kan få tilbud om en høyere rente enn den laveste.

Statens Pensjonskasse
Må ha tilknytning for å få lån. Maksimalt lånebeløp er 2 millioner kroner.

Storebrand
Har avtale med UNIO.

Rentene på medlemslånene

Her har vi sett på to typer lån:

  • Boliglån over 33 år, innenfor 50 prosent av markedsverdi
  • Førstehjemslån, innenfor 85 prosent av markedsverdi

I begge tilfellene er effektiv rente regnet ut med et lån på 2 millioner kroner, som nedbetales på 15 år.

Det er mange banker som gir lavere rente til førstehjemslån (lån til første bolig), enn til  boliglån for unge (under 34 år).  Førstehjemslånene har i gjennomsnitt derfor de laveste rentene av alle typer boliglån.

Les:

Guide til boliglån

Guide til Boliglån for unge / Førstehjemslån

Renter førstehjemslån

Den aller laveste renten på førstehjemslån får du i SpareBank 1 Østfold Akershus. Dette er en bank som gir lån til de som har tilknytning til denne regionen. Renten er nominelt 2,25 prosent. Den har ikke blitt justert ved siste renteøkning, slik de andre boliglånene i denne banken har blitt. Renten på dette lånet er så lav at selv med en økning på 0,23 prosentpoeng vil de ha den laveste renten.

Etter denne banken er det mange banker som ligger svært tett. I området med en effektiv rente på 2,5 prosent til 2,71 prosent ligger det 23 banker. 

Lavest ligger KLP, LOfavør - SpareBank 1 Lom og Skjåk, NAL - Gjensidige, og YS - Gjensidige alle med en effektiv rente på 2,58 prosent.

Den gjennomsnittlige renten på avtale-rentene er 2,64 prosent. Snittrenten for andre er 3,04 prosent, 0,4 prosentpoeng høyere.

Her finner du den fullstendige oversikten over førstehjemslån.

Långiver Nom Eff
Lofavør – SpareBank 1 Østfold Akershus 2,25% 2,34%
KLP Banken 2,50% 2,58%
Lofavør – SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,49% 2,58%
NAL - Gjensidige 2,50% 2,58%
YS - Gjensidige 2,50% 2,58%
Lofavør – SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,49% 2,59%
Lofavør – SpareBank 1 Nordvest 2,49% 2,59%
Akademikerne - Danske Bank 2,52% 2,60%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,52% 2,60%
Lofavør – SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,50% 2,60%
Lofavør – SpareBank 1 SR-Bank 2,49% 2,60%
Lofavør – SpareBank 1 BV 2,49% 2,61%
Lofavør – SpareBank 1 Modum 2,50% 2,61%
Lofavør – SpareBank 1 Telemark 2,49% 2,61%
Lofavør – SpareBank 1 Nord-Norge 2,50% 2,62%
Lofavør – SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,62%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,55% 2,65%
Lofavør - Spb 1 SMN 2,55% 2,65%
Bate BBL – DNB 2,59% 2,69%
NOBL – DNB 2,59% 2,69%
TOBB .- DNB 2,59% 2,69%
USBL – DNB 2,59% 2,69%
Sykepleierforbundet - DNB 2,59% 2,69%
Lofavør – SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,60% 2,71%
OBOS-banken 2,80% 2,88%
NITO – Nordea 2,88% 3,01%

I SpareBank 1 Østlandet får du kundeutbytte. Dette utgjorde ifjor 0,16 prosent av lånestørrelsen.

Dette er de laveste rentene som er åpne for alle.

Din Bank (avdeling i Sparebanken Øst) har det billigste førstehjemslånet med en effektiv rente på 2,69 prosent.

Långiver Nom Eff
Din Bank (Spb Øst) 2,66% 2,69%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,69% 2,78%
Nybygger.no (Spb Øst) 2,76% 2,80%
Fana Sparebank 2,70% 2,80%
Sunndal Sparebank 2,70% 2,83%

Boliglån for personer over 33 år

Den billigste långiveren i dag er Statens Pensjonskasse, med en effektiv rente på 2,55 prosent.  Denne renten vil imidlertid øke med omtrent 0,2 prosentpoeng fra 1.1.2020, siden den er bundet opp mot en kurv av andre rentesatser. Da vil SPK havne lenger ned på listen. 

Se: Finn billigste boliglån

Nest billigst i dag er LOfavør-avtalen med SpareBank 1 SMN. Her får du en nominell rente på 2,55 prosent, effektiv 2,65 prosent. 

Tett etter er de to avtalene med NAL og YS som er levert av Gjensidige.

Den gjennomsnittlige renten på avtale-rentene er 2,83 prosent. Snittrenten for andre er 3,20 prosent, 0,37 prosentpoeng høyere.

Långiver Nom Eff
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,55%
Lofavør - Spb 1 SMN 2,55% 2,65%
NAL - Gjensidige 2,59% 2,68%
YS - Gjensidige 2,59% 2,68%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,59% 2,69%
Akademikerne - Danske Bank 2,62% 2,70%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,62% 2,70%
Lofavør – SpareBank 1 BV 2,64% 2,76%
Lofavør – SpareBank 1 SR-Bank 2,64% 2,76%
Lofavør – SpareBank 1 Nord-Norge 2,65% 2,77%
Oslo Pensjonsforsikring 2,75% 2,81%
Lofavør – SpareBank 1 Telemark 2,69% 2,81%
Bate – DNB 2,73% 2,83%
NOBL – DNB 2,73% 2,83%
TOBB – DNB 2,73% 2,83%
USBL – DNB 2,73% 2,83%
Sykepleierforbundet - DNB 2,73% 2,83%
Lofavør – SpareBank 1 Nordvest 2,74% 2,84%
Lofavør – SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,75% 2,87%
Lofavør – SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,75% 2,88%
Lofavør – SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,80% 2,90%
Lofavør – SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,85% 2,96%
Lofavør – SpareBank 1 Østfold Akershus 2,84% 2,96%
Lofavør – SpareBank 1 Modum 2,85% 2,97%
Lofavør – SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,90% 3,01%
NITO - Nordea 2,90% 3,03%
Unio - Storebrand 2,94% 3,03%
OBOS-banken 2,95% 3,04%
KLP Banken 2,95% 3,04%

Dette er de laveste rentene som er åpne for alle.

Bulder Bank (avdeling i Sparebanken Vest) er på nivå med de billigste medlemslånene. Også Sbanken følger tett på.

Långiver Nom Eff
Bulder Bank 2,65% 2,68%
Sbanken 2,72% 2,75%
Fana Sparebank 2,70% 2,80%
NORDirektebank 2,80% 2,88%
Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,89%